Soyu bu zamana kadar devam etmiş 10 önemli insan

Dünyanın birçok ayrı yerinde, farklı ırktan, farklı milletten insanlar bilmese bile aslında aynı soydan geliyor. Peki milyonlarca insanın soyundan geldiği önemli insanlar kimler?

Soyu bu zamana kadar devam etmiş 10 önemli insan

10- Yitta Scwarz

10- Yitta Scwarz

Soykırımdan kurtulan Yitta Schwarz, hayatının büyük kısmını Hitler'in katlettiği Yahudilere yardım ederek geçirdi. Onları nüfusuna alan Schwarz'ın 2 binden fazla dolaylı ve doğrudan torunu var. Scwahrz'ın 2010 yılındaki ölümü esnasında bin 800'ü aşkın torunu bulunuyordu.

9- Giocangga

9- Giocangga

1582 yılında öldüğü bilinen ve Çin'deki Qing hanedanının hükümdarı olan Giocangga, Moğolistan civarındaki 1,5 milyon insanın atası. Giocangga zamanında yaşayan sıradan bir Çinlinin soyundan şimdiye kadar maksimum 20 kişi geldiği tahmin edilirken, Giocangga'nın soyundan 800 bin kişinin geldiği biliniyor.

Qing hanedanı, Giocangga'nın torunu tarafından kuruldu ve 1664 yılında Çin'e tamamen hükmetti.

8- Niall of the Nine Hostages (Niall Noigiallach)

8- Niall of the Nine Hostages (Niall Noigiallach)

İrlanda'nın Yüksek Kralı olan Niall Noigiallach, tarih öncesi çağlarda İrlanda'nın kuzey yarısına hükmetti. Bazı kaynaklarda 6 ila 10'uncu yüzyıl arasında hüküm sürdüğü, bazı kaynaklarda ise bu saltanatın 4'üncü yüzyılın başlarına kadar dayandığı yazıyor.

Gerçek bir insan olduğu konusunda şüphe duyanlar ve Niall Noigiallach'ın yarı tarihi bir karakter olduğunu söyleyenler de var. Fakat İrlanda ve Büyük Britanya'daki genel inanış, Batı'daki Roma egemenliği sonrası Niall Noigiallach ve soyunun 600 yıl boyunca İrlanda'nın büyük kısmına hükmettiği yönünde. 

Soy ağacı DNA testine göre ise 1423 yılında ortadan kalkan hanedanın bir üyesinin 18 oğlu olduğu ortaya çıktı. ABD'ye göç edenler neticesinde de New York nüfusunun yüzde 2'si Niall Noigiallach kanı taşıyor.

7- Cengiz Han

7- Cengiz Han

13'üncü yüzyıl Moğol hükümdarı Cengiz Han, uzun süre Roma İmparatorluğu'nun üç katı büyüklüğünde bir bölgeyi yönetti. Cengiz Han'ın bilinen 6 Moğol karısı ve sayısız cariyesi vardı. Cengiz Han öldüğünde en büyük oğlunun meşru olarak 40 oğlu, torunu Kubilay Han'ın ise 22 oğlu bulunuyordu.

Bugün yaklaşık 16 milyon erkek, dolayısıyla dünya üzerindeki her 200 erkekten 1'i Cengiz Han soyundan geliyor. Eski Moğolistan İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü bölgelerde ise bu oran her 8'de 1.

6- I. William

6- I. William

William the Conqueror (Fatih William) ya da William the Bastard (Piç William) olarak da tanınan 1. Normandiya Dükü William, 1066 yılında adanın dilini ve genetik yapısını sonsuza dek değiştiren İngiliz işgaline öncülük etti. Kraliyet Ailesi'nin evlilik kısıtlaması sebebiyle sadece kendi sınıfındaki insanlarla evlenebilen William'ın soyu Avrupa'ya yayıldı. Kraliyet Ailesi içindekilerle evlenen 9 çocuğa sahip olan William'ın, bugün 1,5 milyondan fazla ABD'li veya ABD'de yaşayan torunu var.

5- Gwilym of Many Conquests (Birçok fethin Gwilym'i)

5- Gwilym of Many Conquests (Birçok fethin Gwilym'i)

Gwilym'in kim olduğu tam olarak bilinmiyor. Fakat 17 ülkede incelenen 4 bini aşkın katılımcının kan örneklerinin, adına Gwilym denen Galli bir asilzadeye dayandığı görüldü. Dünya çapında 7 milyon insanın tek bir ortak ataya ulaştığı, saf, genetik belirtiler taşıdığı ortaya konmuş durumda. En tanınmış torunları ise Matthew McConaughey ve Joe Biden.

4- Şarlman (Charlemagne)

4- Şarlman (Charlemagne)

Şarlman, Karolenj Devleti'ni imparatorluk statüsüne yükselten Frank ve Lombard hükümdarı. Aynı zamanda Roma'nın çöküşünün ardından tahta çıkan ilk Batı Avrupa imparatoru. İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya'da hüküm sürdüğü biliniyor. Lakabı ise 'Avrupa'nın Babası'.

Şarlman'ın ölümünden sonra çıkan taht kavgaları yüzünden çeşitli imparatorluklara bölünen 20 kadar çocuğu Avrupa'ya yayıldı. Soyu Slav ülekeleri İskandinavya, Yunanistan ve Haçlı Seferleri sebebiyle Orta Doğu'ya etki etti. Tahminlere göre Avrupa nüfusunun yarısı (250 milyon kişi), ABD'de 100 milyon kişi ve dünyanın geri kalanında da 250 milyon kişi onun soyundan geliyor.

3- Hz. İbrahim

3- Hz. İbrahim

İncil'in bir bölümü olan 'Yaratılış'a göre Hz. İbrahim'e gelen ayetlerden birinde torunlarının gökteki yıldızlar ve denizdeki kum gibi olacağı söylenmişti. Dünyadaki hemen hemen her Yahudi'nin soyu (14 milyon) Hz. İsmail'in babası olan Hz. İbrahim'in soyuna dayanıyor.

2- Hz. Muhammed

2- Hz. Muhammed

Seyyid, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in kızı Fatıma ve torunları Hasan, Hüseyin, Zeynep, Rukiyye ve Ümmü Gülsüm'ün soyundan gelenlere denir. Hanımlar için ise Seyyide ismi kullanılır.

Hz. Muhammed'in soyundan gelen 'Seyyid'lerin sayısını tam olarak bilmek imkansız. Ancak doktorasını Harvard Üniversitesi'nde yapan ve şimdi Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde ders veren Hülya Canbakal'a göre, Güney Asya'da 14 milyon kişi, dünya genelinde ise yüz milyonlarca insan Hz. Muhammed'in soyundan geliyor.

1- Havva

1- Havva

Kutsal kitaplara göre Havva tüm insanlığın annesi. 7 milyar torunu var. Ölen insanlarla beraber bu sayı 100 milyara ulaşıyor.

Bazı bulgulara ve iddialara göre Havva’nın yaklaşık 200 bin yıl önce Afrika’da yaşamış olduğu düşünülüyor. Arkeolog Neill Faulkner, "Yeni bir dizi kanıt, dünyadaki tüm insanların 200 bin yıl önce yeryüzünde yaşamış olan Afrikalı ataların soyundan geldiğini gösteriyor" diyor.

Diğer iddialara göre ise Havva, en yakın ortak dişi atamız; asıl dişi ata değil. Mitokondriyal Havva ile aynı dönemde yaşayan diğer kadınların mtDNA’ları, zamanla ortadan kaybolmuş. Mitokondriyal Havva, sadece bugünkü mtDNA’ların en genç ortak atasına işaret ediyor.

Bu makaleye ifade bırak