Eğitim

20.06.2012 - 14:48 | Son Güncelleme: 20.06.2012-14:52

TBMM’nin Kara Harp Okulu incelemesi

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, ”askeri okullardan ayrılmak zorunda bırakılan” öğrencilerle ilgili kurulan alt komisyon, Kara Harp Okulu’nda yaptığı incelemeye ilişkin raporunu tamamladı.

Sitene Ekle
TBMM’nin Kara Harp Okulu incelemesi

 

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde,  ”askeri okullardan ayrılmak zorunda bırakılan” öğrencilerle ilgili kurulan alt  komisyon, Kara Harp Okulu’nda yaptığı incelemeye ilişkin çalışmasını tamamlayarak  raporunu hazırladı.
 
Raporda, ”askeri okulda  ayrımcılığa uğradıkları ve haksız olarak ilişiğinin kesildiğini” iddia ederek,  konunun araştırılması, askeri okullardan ilişiği kesilenlerin tazminat  yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılması talebini içeren dilekçelere ilişkin  değerlendirmelerin tamamlandığı bildirildi.
 
Başbakanlık’tan, askeri okullardan ayrılanlar için düzenlenen tazminat  yükümlülüğünün gerekliliği, kaldırılması, azaltılması, ödeme kolaylıkları  sağlanması, sosyal güvenlik primlerinin öğrenci harçlıkları kalemi içerisinde  tazminat kapsamında geri alınması konularında görüş istenmesine karar verildiği  belirtilen raporda, şöyle denildi:
 
”Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, askeri okullardan ayrılan  öğrencilerin kurumlarınca ödenen primlerin akıbetine ilişkin uygulamalar hakkında  bilgi istenmesine, Milli Savunma Bakanlığı’ndan askerlik gibi emir-komuta  zincirinin hakim olduğu kurumlarda hem kötü muameleye maruz kaldığını iddia eden  etmenin hem de bunu ıspatlar nitelikte deliller veya tanıklar sunmanın çok zor  olduğu dikkate alınarak, askeri okullarda kötü muameleyi engelleyecek  uygulamaların teşvik edilmesinin ve gerekli tedbirlerin alınmasının istenmesine  karar verildi.
 
Askeri eğitim kurumlarında ara kademe idarecilerinden bağımsız, onların  kontrol ve denetimleri dışında ayrı bir şikayet mekanizmasının geliştirilerek,  ciddi şikayetleri olan öğrencilerin okul komutanı veya yardımcısı düzeyindeki  birisine ulaşmalarını sağlayacak bir mekanizmanın ihdasının istenmesine ve  şikayetlere daha etkin bir idari soruşturma sürecinin işletilmesinin istenmesine  karar verildi.”
         
Güvenlik soruşturması
Raporda, Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Rehberlik ve Danışma Merkezi  uzmanlarınca hazırlanan ve öğrencinin dosyasına konulan, ”Harbiyeli Danışma  Sonucu Koordine Formu”nda yazılan ifadelerin, ayrılma talebinde bulunan bütün  öğrenciler için tek olmayacak ve bireysel tespitleri de içerecek şekilde  hazırlanmasının isteneceği belirtildi.
 
Rehberlik ve Danışma uzmanlarının daha bağımsız ve olabildiğince  hiyerarşik bağlardan uzak hatta mümkünse doğrudan ve sadece okul komutanına karşı  sorumlu olacak çalışabilecekleri uygun bir ortamın sağlanmasının önemine  değinilen raporda, şu görüşlere yer verildi:
 
”Öğrencilere ait özlük dosyaları, güvenlik soruşturmaları, disiplin  dosyaları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin içeriğinde nesnel olmayan bir  algıya vesile olabilecek kayıtlar tutulmamasına hassasiyet gösterilmesinin ve  araştırılacak hususların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği  hükümleri ile sınırlı kalmasının istenmesine, olası sakıncaların önlemesi  amacıyla Harbiyeli-Öğrenci Komuta Teşkilatı ve benzer uygulamalar açısından  öğrencilerin birbirleriyle ilişkisinin 211 sayılı temel varsayımına uygun bir  şekilde hiyerarşik üstünlük olmaksızın düzenlenmesinin istenmesine karar  verildi.”
         
Cezaların askeri yargının denetimine açılması
Raporda, intibak kamplarında ve harp okullarında gerçekleştirilen eğitim  faaliyetlerinde ayrımcılık ve baskı iddialarına ilişkin soruşturma ve  incelemelerin daha sağlıklı yapılabilmesi adına, disiplin amirlerince verilen  cezaların askeri yargının denetimine açılması yönünde yapılacak bir kanuni  düzenleme hususunda da görüş istenmesine karar verildiği ifade edildi.
 
Öğrencilerin askeri lise öğrenimlerini tamamlayarak, hak etmiş oldukları  lise diplomalarının, yüksek öğrenime geçişi engellemeyecek ve herhangi bir hak  kaybına yol açmayacak biçimde verilmesinin istenmesine karar verildiği anlatılan  raporda, öğrencilerin seçildiği okullara ilişkin şu tespitler yer aldı:
 
”Harp Okulları Yönetmeliği’nin, ’Öğrenci Kaynakları’ başlıklı 43.  maddesi hükmü gereği, Harp Okullarına alınacak öğrencilerin hangi sivil  liselerden geleceğinin ilgili kuvvet komutanlıklarınca belirlenmesi ve  Genelkurmay Başkanlığı’nca onaylanması usulünün, yönetmelikte yapılacak  değişiklikle ile Harp Okulu öğrencisi olma şartlarını taşıyan her öğrencinin  hangi liseden geldiğine bakılmaksızın, ’Harbiyeli’ adaylığına talip olma hakkı  bulunacak şekilde düzenlenmesinin istenmesine karar verildi. Böylelikle Milli  Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren liselerin,  belirli gerekçelerle dahi olsa başka kurumun onayına tabi olması uygulamasının  önüne geçilmesinin istenmesine karar verildi.
 
Askeri okullardaki öğrencilerin ayrılmaları durumunda ödettirilecek  tazminata ilişkin yönetmelik kapsamında imzalatılan kefalet senedinde tazminata  konu edilen tüm kalemlerin ayır ayrı mevzuata uygunluğunun ve yerindeliğinin  değerlendirilmesinin istenmesine karar verildi.”

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı iklim tipi hangisidir?
©Copyright 2017 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
İlginizi ÇekebilirX