Bilgisayar ve internet kullanımında gerideyiz

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) araştırmasında katılımcıların, yüzde 77'sinin bilgisayar, yüzde 82.4'ünün ise interneti hiç kullanmadığı ortaya çıktı.

Bilgisayar ve internet kullanımında gerideyiz

Bilgisayar ve internet kullanımında gerideyiz
DİE‘nin "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 2005 Kullanım Araştırması Sonuçları"na göre, Türkiye‘de hiç bilgisayar kullanmayanların oranı kadınlarda yüzde 42.2, erkeklerde ise yüzde 34.8 olarak hesaplandı.

Aynı şekilde hiç internet kullanmayanların oranı kadınlarda yüzde 44.7, erkekler arasında yüzde 37.8 olarak belirlendi.

DİE‘nin "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2005 yılı Sonuçları" açıklandı.  Araştırmaya göre, son üç ay içinde bilgisayar kullananların oranı yüzde 17.65, üç ay ile bir yıl arasında yüzde 1.88, bir yıldan çok oldu diyenlerin oranı da yüzde 3.42 olarak belirlendi.  Son üç ay içinde internet kullananların oranı yüzde 13.93, üç ay ile bir yıl arasında yüzde 1.52, bir yıldan çok oldu diyenlerin oranı da yüzde 2.10 oldu.

Cinsiyete göre
Araştırmaya katılan erkekler, kadınlara oranla daha fazla bilgisayar ve internet kullanıyor.  Buna göre, araştırmaya katılan kadınlar açısından son üç ay içinde bilgisayar kullananların oranı yüzde 5.77, üç ay ile bir yıl arasında yüzde 0.95, bir yıldan çok oldu diyenlerin oranı da yüzde 1.83 olarak belirlendi. Son üç ay içinde internet kullanan kadınların oranı yüzde 4.33, üç ay ile bir yıl arasında yüzde 0.54, bir yıldan çok oldu diyenlerin oranı da yüzde 0.74 oldu.

Araştırmaya katılan erkekler açısından son üç ay içinde bilgisayar kullananların oranı yüzde 11.88, üç ay ile bir yıl arasında yüzde 1.17, bir yıldan çok oldu diyenlerin oranı da yüzde 1.89 olarak belirlendi.  Aynı dönemler itibarıyla internet kullanan erkeklerin oranı sırasıyla yüzde 9.60, yüzde 0.99 ve yüzde 1.36 olarak saptandı.

İnternete erişim zamanı
Hanelerin yüzde 8.66‘sı internete erişim imkanına sahip bulunuyor.  Bu oran geçen yıl yapılan araştırmada yüzde 7.02 olarak tespit edilmişti. Buna göre, internet erişim imkanında artış görülüyor. Hanelerin yüzde 67.65‘i internet erişimini kişisel bilgisayar üzerinden sağlıyor. Modem (normal telefon üzerinden bağlantı) bu yılda en yaygın olarak kullanılan bağlantı türü olarak belirlendi.

2005 yılı Nisan-Haziran dönemi itibarıyla 16-74 yaş grubundaki hanehalkı bireylerin bilgisayar ve internet kullanım oranı sırasıyla, yüzde 17.65 ve yüzde 13.93 oldu. Cinsiyet ve yaş grupları dikkate alındığında bilgisayar ve internet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubu kadın ve erkeklerde 16-24 yaş grubu olarak belirlendi.

Tüm yaş gruplarında bu oranlar erkeklerde yüksek çıkarken, internet ve bilgisayar kullananların oranı yaş ilerledikçe düşüş gösterdi. Buna göre bilgisayar kullanan erkeklerin oranı 16-24 yaş grubunda yüzde 43.79, internet kullananların oranı yüzde 37.41, kadınların oranı ise sırasıyla yüzde 25.02, yüzde 18.82 olarak belirlendi.

Eğitim durumuna göre

Cinsiyet ve eğitim durumuna göre bilgisayar kullanım oranı yüzde 69.85 ve internet kullanım oranı yüzde 62.64 ile üniversite/master doktora mezunu bireylerde en yüksek çıktı.
Lise mezunlarının yüzde 41.83‘ü bilgisayar kullanırken, yüzde 32.88‘i internet kullanıyor. Bir okul bitirmeyenlerde bilgisayar kullanımı yüzde 0.62, internet kullananların oranı yüzde 0.39, ilkokulu mezunları arasında bu oran sırasıyla yüzde 2.93, yüzde 1.67 olarak belirlendi.

İşgücü durumuna göre
Referans dönemindeki işgücü durumu dikkate alındığında, bilgisayar ve internet kullanımı öğrencilerde en yüksek (yüzde 64.5, yüzde 54.2) iken bunu ücretli ve maaşlı çalışanlar (yüzde 36.7, yüzde 29.8) ile işsizler (yüzde 27.5, yüzde 22.8) takip ediyor.  Tüm hanelerin yüzde 11.62‘sinde kişisel bilgisayar, yüzde 72.62‘sinde cep/araç telefonu, yüzde 97.74‘ünde televizyon olduğu ve hanelerin yüzde 5.86‘sının kişisel bilgisayar ile yüzde 3.21‘inin cep/araç telefonu ile internete erişim imkanına sahip olduğu tespit edildi. Bilgisayar kullananların yüzde 43.3‘ü işyerinde, yüzde 27.6‘sı evde ve yüzde 36.6‘sı internet kafede internet hizmetinden yararlanıyor.

Kullanım amacına göre internet
Bu arada hanehalkı bireylerinin yüzde 66.84‘ü mesaj gönderme/alma, yüzde 43.58‘i oyun oynamak, resim/müzik indirmek, yüzde 55.77‘si gazete, dergi okumak/haber indirmek, yüzde 30.71‘i eğitim ile ilgili konularda bilgi aramak, yüzde 40.39‘u chat sitelerini kullanmak için internet kullanıyor.
İnternet kullanan bireylerin yüzde 5.59‘u internet üzerinden mal/hizmet siparişi veriyor.

Araştırmada internet üzerinden alışveriş yapmama nedeni olarak, bireylerin yüzde 75.37‘si ihtiyaç duymadığı, yüzde 20‘si ürünü görerek almaya tercih ettiğini, yüzde 22.56‘sı güvenlik nedeniyle kredi kartı detaylarını vermek istemediğini ve yüzde 22.56‘sı da kişisel bilgileri internet üzerinden vermek istemediğini belirtti.

18 Kasım 2019 Magazin Bülteni18 Kasım 2019 Magazin Bülteni

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber