Tübitak ödülleri sahiplerini buldu!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri ve TÜBİTAK Özel Ödülüö sahiplerini buldu. Ödül alanlara plaketleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından verildi.

Tübitak ödülleri sahiplerini buldu!

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Gül, her şeyden tasarruf edilebileceğini ancak bilim ve teknolojiden tasarruf edilmeyeceğine dikkat çekti. Gül, yurt dışındaki Türk bilim adamlarının bilgi ve birikimlerinden yararlanmak için gerekli çalışmaların da yapılması gerektiğini ifade etti.

ANKARA (ANKA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “Bilim, Hizmet, Teşvik Ödülleri ve TÜBİTAK Özel Ödülüö sahiplerini buldu. Ödül alanlara plaketleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından verildi. Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Gül, her şeyden tasarruf edilebileceğini ancak bilim ve teknolojiden tasarruf edilemeyeceğine dikkat çekti. Gül, yurt dışındaki Türk bilim adamlarının bilgi ve birikimlerinden yararlanmak için gerekli çalışmaların da yapılması gerektiğini ifade etti.

Türk bilim dünyasının en önemli ödülleri arasında gösterilen 2008 Yılı TÜBİTAK “Bilim, Teşvik Ödülleri ve TÜBİTAK Özel Ödülüö törenleri Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Törende ilk olarak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş konuştu. Yetiş konuşmasında bilim ve teknolojinin önemine işaret ederken, Türkiye’nin özellikle 59. Hükümet döneminden bu yana bu konuda hızla ilerlediğini söyledi.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Atatürk’ten sonra bilim ve teknolojiyle en fazla önem veren Cumhurbaşkanı olduğunu ileri süren Prof. Yetiş, Türkiye’nin 2002-2007 yılları arasında dünyada araştırmacı sayısı en hızlı artan ikinci ülke olduğunu belirtti ve TÜBİTAK’ın hedeflerinden bahsetti.

Törende, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın da bir konuşma yaptı. Türkiye’nin genç nüfusuna dikkat çeken Prof. Aydın, bu potansiyelin teşvik edilmesinin önemine işaret etti. Hükümetin, bilim ve teknolojiye büyük önem verdiğini belirten Aydın, 2008 AB ilerleme raporunda da bu duruma dikkat çekildiğini söyledi. Aydın, Türkiye’nin bilim ve teknoloji konusunda AB ülkelerine entegre olduğunu ifade etti.

-TEKNOLOJİDEN TASARRUF YAPILAMAZ-

Törende son olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuştu. Bilime, kültüre, sanata ve teknolojiyle destek olmayı sürdüreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, değerlerin hep beraber sahiplenilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Her şeyden tasarruf edilebileceğini ancak bilim ve teknolojiden tasarruf edilmeyeceğine dikkat çeken Gül, yurt dışındaki Türk bilim adamlarının bilgi ve birikimlerinden yararlanmak için gerekli çalışmaların da yapılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin siyasi konumu itibariyle de bilim ve teknolojide hızla ilerlemesi gerektiğini belirtti. Bu yönde son dönemde ciddi çalışmalar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, Türk üniversitelerinin yurt dışındaki üniversitelerle rekabet eder hale gelmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Gül’ün konuşmasının ardından, ödül törenine geçildi. Gül ödül alanlara tek tek plaketlerini verdi. Ödül törenine, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcen, bakanlar, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Bu yıl Hizmet Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi. TÜBİTAK “Bilimö ödülünü almaya layık görülen bilim adamları şöyle:

Temel Bilimler Alanı:

-Prof. Dr. Metin Gürses (Bilkent Ü. Matematik BÖlümü): ‘Matematiksel Fizik alanında Einstein Alan Denklemlerinin Çözülebilirliği konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Prof. Dr. Mehmet E. Şengün Özsöz (Ege Ü. Eczacılık Fakültesi): ‘Biyolojik madde algılayıcı sensörler (biyosensörler) alanında elektrokimyasal enzim ve DNA biyosensörleri geliştirme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘

Sosyal Bilimler Alanı:

-Prof. Dr. Mehmet Baç (Sabancı Ü. Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi): ‘Mikroekonomi alanında kurumlarda yolsuzluk ve rüşvet gibi yetkilerin kötüye kullanımını engellemeye yönelik denetim, ödül ve ceza sistemi tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘

-TEŞVİK ÖDÜLLERİ-

TÜBİTAK Teşvik Ödüllerini alanlar şöyle:

Temel Bilimler Alanı:
-Doç. Dr. Cemsinan Deliduman (İTÜ Fizik Bölümü): ‘Teorik yüksek enerji fiziği alanında sicim kuramı, konformal alan kuramı ve takassız geometri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Doç. Dr. Ersin Göğüş (Sabancı Ü. Mühendislik Fakültesi): ‘Astrofizik alanında nötron yıldızı, kara delikler ve gama ışını patlamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Doç. Dr. Ali Kaya (Boğaziçi Ü. Fizik Bölümü):‘Süpersicim/M teorileri alanında sicim/zar gazları kozmolojisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Yrd. Doç. Dr. Alper Kiraz (Koç Ü. Fizik Bölümü): ‘Optik alanında optik mikrokovukların spektroskopik incelenmesi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
Mühendislik Bilimleri Alanı:
-Prof. Dr. Ahmet Erhan Aksoylu (Boğaziçi Ü. Kimya Mühendisliği): ‘Heterojen kataliz alanında katalitik hidrojen üretimi ve değerli hidrokarbonların/olefinlerin katalitik yolla eldesi için katalizör geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Prof. Dr. Orhan Aydın(KTÜ Makine Mühendisliği): ‘Makine Mühendisliği alanında mikroelektromekanik sistemlerde (MEMS) akış ve ısı geçişi, kapalı ortamlarda doğal ve karma taşınım, kurutma ve enerji depolama konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Doç. Dr. Ş. İlker Birbil (Sabancı Ü.) : ‘Endüstri mühendisliği ve yönetim bilimleri alanında, üretim planlama ve envanter kontrol ile yöneylem araştırması -özellikle global eniyileme- konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Prof. Dr. Tuğrul Dayar (Bilkent Ü. Bilgisayar Mühendisliği): ‘Başarım modellemesi alanında oluşturulan seyrek ve Kronecker gösterimli büyük Markov zincirlerinin dolaylı yöntemlerle başarım değerlerinin hesap edilmesi ve rassal karşılaştırma yöntemiyle başarım değerleri üzerinde sınırlar bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Doç. Dr. A. Arif Ergin (Gebze YTE Elektronik Mühendisliği): ‘Hesaplamalı Elektromanyetik alanında Zamanda Adımlama Metodu, bu metodun hızlandırılması ve Fiziksel Optik yöntemi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Doç. Dr. İsmail Koyuncu (İTÜ İnşaat Fakültesi): ‘Çevre Mühendisliği alanında Membran Teknolojisi konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
Sağlık Bilimleri Alanı:
-Doç. Dr. Zafer C. Çehreli (Hacettepe Ü. Dişhekimliği Fakültesi): ‘Dişhekimliği alanında Dental Biomateryaller konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Prof. Dr. Alper B. İskit (Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi): ‘Farmakoloji alanında septik şok konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Doç. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir (Hacettepe Ü. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü): Nörolojik Bilimler alanında Serebral iskemi/reperfüzyon hasarı (felç,inme) konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları
-Doç. Dr. Mustafa Tekin (Ankara Ü. Tıp Fakültesi): ‘Klinik ve moleküler genetik alanında işitme kayıplarının genetik özellikleri konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Doç. Dr. Okan Bülent Yıldız(Hacettepe Ü. Tıp Fakültesi): ‘Polikistik over sendromu (PKOS) alanında metabolik bozukluklar, uzun dönem sağlık riskleri, ailesel etkilenim ve tedavi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Yrd. Doç. Dr. Mahmut İlker Yılmaz (GATA Nefroloji Bilim Dalı): ‘Nefroloji alanında önemli yer tutan kronik böbrek hastalığı (KBH), proteinüri ve böbrek nakli durumlarında endotel disfonksiyonunun oksidatif stres, inflamasyon, nitrik oksit metabolizması ve adipositokinler ile olan ilişkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
Sosyal Bilimler Alanı:
-Yrd. Doç. Dr. Selva Demiralp (Koç Ü.): ‘İktisat alanında Parasal Ekonomi ve Yapısal VAR konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gürel(Boğaziçi Ü. Eğitim Fakültesi): ‘Uygulamalı Dilbilim alanında anadil kaybı ile yabancı dil ediniminin karşılaştırması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları‘
-TÜBİTAK ÖZEL ÖDÜLÜ-
Bu yıl TÜBİTAK Özel Ödülü‘ne Boston Üniversitesi‘nden Prof. Dr. M. Selim Ünlü layık görüldü. Ünlü, “Optoelektronik ve nanoteknoloji alanında yüksek performanslı fotodetektörler, yakın alan taramalı mikroskopi ve yüksek çözünürlüklü yüzey altı mikroskopi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalarıö dolayısıyla ödül kazandı.

20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber