Afet propaganda aracı oldu

Afet propaganda aracı oldu


Radikal dinci gruplar, depremden yararlanarak, çadırlarda dağıttıkları broşürler ve düzenledikleri toplantılarla propaganda yapıyorlar


       Radikal dinci gruplar, Marmara Bölgesi'ndeki depremin ardından kurulan çadırkentlere de el attı. Depremin ilk gününden itibaren sağlık, yiyecek ve giyecek yardımlarıyla faaliyete başlayan bazı grupların, vatandaşlarla zaman zaman bire bir, zaman zaman da çadırlarda toplu halde propaganda yaptıkları bildirildi.
       Adapazarı'ndaki çadırkentlerde son üç gündür kimliği belirlenemeyen kişiler, depremin nedenlerini dini yönden anlatan broşürler dağıtmaya başladı. Saidi Nursi ile 1939 Erzincan depremi sonrası yapılan bir söyleşinin de yer aldığı broşürde, depremin merkezinin neden Erzincan olduğu sorusuna Saidi Nursi'nin verdiği yanıt, depremin merkez üssü Gölcük konusunda FP Sakarya Milletvekili Nezir Aydın tarafından söylendiği öne sürülen sözleri çağrıştırıyor.
       Saidi Nursi'nin verdiği yanıt şöyle: "O gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatlı iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlub olmak fırsatıyla, ehl - i zındıkanın orada tesirli bir merkez - i faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladı ihtimali var."
       "Üstadımızın Hizmetinde Bulunan Talebeleri" imzasıyla dağıtılan 8 sayfalık broşürde depremle ilgili olarak, "İnşallah bu hadise güzel yurdumuzun manevi temizlenmesine ve manevi beraatine bir alamet diye telakki ediyoruz" deniliyor ve depremin nedenleri inanılmaz gerekçeler öne sürülerek şöyle açıklanıyor: "...Gençliği ve nesilleri ifsad etmek, iman ve Kur'an hakikatlarından vazgeçirmek için gayet desa, inkarcı ve tahripçi cereyanların bilhassa aile mefhumunu ve bütün mukaddes mefhumları temelinden sarsmak ve bu necip milleti manen - maddeten hezimete uğratmak planları gayet aşikardır. Umumi ve hususi radyolar, televizyonlar kanalıyla ve buna ilaveten sayısız müstehcen film, broşür ve gazete neşriyatlarının tahripçi zakkum meyveleri meydana getirmesi kainat sultanı olan Allah'ın rububiyetine ve emirlerine büyük bir muhalefet ve dehşetli bir zıddiyettir ki, bu Allah'ın hoşuna gitmiyor. İkaz ve ihtarda bulunuyor."
       Adapazarı sokaklarında bazı dinci örgütler, duvarlara çeşitli sloganlar da yazıyor.
       Bu arada Adapazarı Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dinci faaliyetlerle ilgili harekete geçti. Yetkililer, vatandaşları uyararak, bu tür faaliyetlerde bulunanların en yakın polis noktasına bildirmelerini istediler.


17 Kasım 2019 Magazin Bülteni17 Kasım 2019 Magazin Bülteni

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber