Egemen Bağış, Milliyet Kıbrıs için yazdı: 'Tayvan modeli alternatifdir'

Egemen Bağış, "Ticarette, sporda, sanatta, kültürde ve eğitimde dünya ile entegre olabilen bir Kuzey Kıbrıs devlet olarak da tanınma ve diplomatik ilişkilerini geliştirme yolunda önemli bir yol kat edecektir" dedi.

Egemen Bağış, Milliyet Kıbrıs için yazdı: 'Tayvan modeli alternatifdir'

Egemen Bağış, Milliyet Kıbrıs için yazdı: Tayvan modeli alternatifdir

EGEMEN BAĞIŞ DEVLET VE AB ESKİ BAKANI
Devlet ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış, "Tayvan modeli Kıbrıs için de değerlendirilmesi gereken alternatif olgulardan biridir" dedi. Milliyet Kıbrıs için bir yazı kaleme alan Bağış, önemli saptamalarda bulundu. İşte Egemen Bağış'ın, "Kıbrıs deyince" başlıklı yazısı. "Kıbrıs dediğimizde bir ülkeden ziyade aklımıza öncelikle bir ada geliyor. Hali hazırda iki ayrı demokratik devletin işleyen tüm kurumları ile hüküm sürdüğü, Kuzey ve Güney olarak ikiye bölünmüş bir ada. Akdeniz’in en büyük üçüncü adası ama bizim için en önem arzeden adası. Kıbrıs’ın tarihine bakınca uzun bir uygarlık dönemine şahit oluyoruz. Kıbrıs, Ortadoğu’da egemen olan güçlerin hakimiyet mücadelesi altında geçen 3 bin yıllık bir tarihe sahip. Fenikeliler, Antik Mısır, Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Büyük İskender, Doğu Roma İmparatorluğu, Asr-ı Saadetin İslam Devleti, Emeviler, Haçlılar, Tapınakçılar vs derken 1571’de Osmanlı hakimiyeti ile elimizden çıktığı 20. asra kadar çeşitli hakimiyetler altında yaşamıştır. Tarihine bakınca nüfus değişiminin günümüzde en hissedilir olanı bizim hakimiyetimize girdikten sonra Türk nüfusun yerleşip 500 yıllık bir bir aidiyet ruhu oluşmasıdır."

Kıbrıs stratejisi

"Bundan mütevellit Kıbrıs Türklerin Anadolu gibi, Balkanlar gibi yurt edindiği bir yer olmuştur. Günümüze kadar Rumların ve Türklerin halkı oluşturduğu ve Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana Kuzey Kıbrıs’ta bir Türk Cumhuriyeti'nin olduğu 2 devletli bir ada olmakla beraber Kıbrıs Türklerini dünya kabul etmekte çekingen davranmaktadır. Özelikle Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs’ı üye yaparak çözüm yollarını iyice karmaşıklaştırmakla beraber Türkiye’nin AB ile ilişkilerini de daha derin çıkmazlara sokmuştur. Gerek bendenizin AB Bakanı ve Başmüzakereci olduğu dönemde, gerekse diğer AB bakanı arkadaşlarımın görevleri döneminde Kıbrıs hiçbir zaman Türkiye’nin tam üyelik için taviz vereceği bir olgu olmamıştır. Kıbrıs stratejik, jeopolitik ya da siyasi önemi bir yana Türk yurdudur ve her zaman dış politikamızın vazgeçilmezi olacaktır."

İşbirliği içerisinde

"Ta Rahmetli Fatin Rüştü Zorlu’dan bu yana Cumhuriyetimiz için bir dava mirasıdır bu yoldan bizi kimse alıkoyamayacaktır. Kuzey Kıbrıs’ta hangi siyasi görüş iktidar olursa olsun Türkiye ile iş birliği içinde olacaktır ve Türkiye’de aynı şekilde her zaman yanlarında olmaya devam edecektir. Bugüne kadar çözüm için iyi niyetle ve rasyonalist bir biçimde atılan adımlarımız tüm samimiyetimle belirtmeliyim ki Rum tarafının engelleriyle karşılaşmıştır. Annan Planı ve Kuzey ve Güney tarafında yapılan referandum, daha sonraki ikili müzakereler, AB nezdinde Rumların sürekli çıkardığı sorunlara bakarsak kimin bir çözüm ve barış içinde müreffeh bir Kıbrıs istediği ortadır. Annan Planı sürecindeki yapıcı ve çözümü destekleyen tavrımız adada bir karış toprak veya tek bir çakıl taşı dahi vermeden Rum tarafının çözümsüzlük tercihini dünyaya ispat edebilmemizi sağlamıştır."

Manipülasyonlara dikkat

"Geçmişte ve bugün hem Kuzey Kıbrıs hem de Türkiye kamuoyunda iki tarafı da birbirine düşürecek bir algı oluşturmak için içeriden dışarıdan manipülasyonlar yapılmaktadır. Kuzey Kıbrıs kamuoyuna her şeyin kötü gittiğini ve müsebbibinin Türkiye olduğunu, Türkiye Kamuoyuna da Kıbrıs Halkının Türkiye’yi sevmediği, çalışmadıkları, ekonomik ve siyasi olarak ülkemize yük olduğunu ve bu yükten kurtulursak çok daha kolay ilerleyeceğimizi, AB’ye gireceğimizi, diplomatik avantajlarımızın olacağını düşündürmeye ve bunlara inandırmaya çalışıyorlar. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs halkı bu oyunlara kanmayacaktır. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs ve Türkiye dışarıdan gelen onca baskıya, başka siyasi süreçlerde Kıbrıs üzerinden tavizler alınmaya çalışılsa da kader birliği etmiştir. Öyle de devam edecektir."

Teminat Türkiye'dir

"2002 sonrası çözüm alternatifleri çalışılırken tek devlet iki millet yapısı düşünüldüğünde ülkemiz kamuoyunu yanıltanlar da oldu. Türkiye 1974 öncesi tek devlet iki milletten daha Rum ağırlığı olan Güney Kıbrıs’ta Türk vatandaşlarını korumak için garantör hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı’nı yapmıştır. Kıbrıs Türklerinin teminatı Türkiye’dir. Öyle de devam edecektir. O yüzden diplomatik olarak düşünülen çözümlerde Türkiye garantörlüğünü bırakmama konusunda kararlıdır. Tabii ki adada iki tarafın da destekleyeceği bir çözüm ve birleşme tercihimiz olmalıdır ama bu asla tek çare değildir. Adadaki demokratik yöntemlerle seçilmiş iki eşit Cumhurbaşkanının da tüm siyasi hayat ve kariyerlerini göz önüne alındığımızda, dönem uzlaşma olmazsa bundan sonra kolay kolay böyle bir fırsat penceresi yakalanmayacağı gerçeğini tüm dünya görmelidir."

Umut veren projeler

"Kuzey Kıbrıs’ın ticari olarak canlanması, dünyada tanınabilmesi için ön adımlardır. Tayvan modeli Kıbrıs için de değerlendirilmesi gereken alternatif olgulardan biridir. Ticarette, sporda, sanatta, kültürde ve eğitimde dünya ile entegre olabilen bir Kuzey Kıbrıs devlet olarak da tanınma ve diplomatik ilişkilerini geliştirme yolunda önemli bir yol kat edecektir. Türkiye bu doğrultuda son yıllarda bir çok yatırıma destek vermektedir. Halihazırda Kuzey Kıbrıs’a Türkiye'nin yardımları artık bir plan ve program kapsamında iki devletin de takibi ve kontrolünde yapılmaktadır. Ayrıca 2015 sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'ın şahsi destek ve vizyoner yaklaşımı ile açılan Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a borularla su götüren KKTC Su Temin Projesi tarihi bir hamledir. Ayrıca enerji hatlarının ve İpek Yolu’nun önemli bir geçiş ve dağıtım noktası olan Türkiye Kıbrıs’a su götürdüğü gibi enerji taşıma projelerini de gündeminde tutmaktadır. Bu projeler sadece Türkler için değil Rumlar için de umut vesilesi olmuştur. Çözümsüzlüğü önümüze adeta bir koz gibi sunmak isteyenlerde unutmasın ki, Kuzey Kıbrıs klasik tabiriyle yavru vatan değil aynen Türkiye Cumhuriyeti gibi tüm Türklerin asli vatanıdır."

21 Eylül 2019 Magazin Bülteni21 Eylül 2019 Magazin Bülteni

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber