ISI YALITIMININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Türkiye’de binalarda ısı yalıtım kurallarının basit anlamda da olsa oluşturulması ve Türk Standartları kapsamına alınmasının, TS 825 ‘Binalarda Isı Yalıtım Kuralları’ ‘zorunlu’ standardının 1984 yılında yayınlanmasıyla başladığını söyleyebiliriz.

Takiben ülkemizde ve Avrupa’daki değişimler ile XPS üreticilerinin Avrupa ve ülkemizdeki (derinlemesine araştırılması gereken) ticari pozisyonu sonrasında söz konusu standart 1998 yılında geniş bir revizyona tabi tutulmuştur. Bu revizyon öyle bir incelikle yapılmıştır ki , XPS dışında (aynı hammaddeden üretilen EPS köpükler dahil) neredeyse hiçbir yalıtım malzemesi kullanılamamıştır. XPS lehine büyük ticari sonuçları olan bu revizyonu aşmak için başta EPS üreticileri ve diğer ürün guruplarının temsilcisi konumundaki sivil toplum kuruluşları yıllar süren ciddi uğraşlar vermişlerdir. 2008 yılında tamamlanan son büyük revizyon aynı yıl ısı yalıtım yönetmeliğinin yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. Süreç içerisinde ısı yalıtımında petrol kökenli köpük malzemelerinin kullanımının iyice yaygınlaşması yanında yangın riskini de birlikte getirmiş, büyük maddi ve manevi kayıplara yol açan pek çok büyük yangının da nedeni olduğu kaydedilmiştir.

Bunun üzerine ilgili bakanlık ‘Yangın Yönetmeliği’ nde bir dizi değişikliğe gitmiş, öncelikle yüksek ve özellikli yapılarda ‘A’ sınıfı yangın direncine sahip malzemelerin kullanımını zorunlu kılmıştır. Takip eden dönemde artık pek çok proje sahibi yeni veya eski binaların ısı yalıtımını sağlamak amacıyla yangın direnci yüksek, veya yanmayan ürünleri tercih etmeye başlamıştır.

YASA ve YÖNETMELİKTE ‘MANTOLAMA’ DİYE BİR İBARE VEYA TANIM YOKTUR

Mevcut yönetmelik ve atıfta bulunduğu TS 825 ‘Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’ esas olarak ısıtma enerjisinin tüketiminin kontrolunu amaçlamakta olup, ‘Mantolama’ ibaresi resmi kayıtlarda olmayan, ticari bir deyimdir. Ancak ülkemizde her konuda olduğu gibi bu konuda da yaklaşım amacını iyice aşmış, pek çok belediye (ruhsat verme yetkisini kullanırken fahiş bir hata yapıp) ‘Mantolama’ öngörülmeyen (eski veya yeni bina uygulaması için) projeye ruhsat vermemiş veya zora koşmuştur. Oysa ilgili yönetmelik ve standardın ‘iki kalın ve kırmızı çizgisi’ vardır. Birincisi, tüm yapıların dışa bakan beton yüzeylerinin ‘yalıtılması’ , ikincisi ise hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının , ‘yapının bulunduğu ısı bölgesine göre tanımlanan değeri aşmaması’ dır.

Doğal olarak, bir yapının yenilenmesi veya sıfırdan projelendirilmesi sırasında tabi olunan tek yönetmelik ısı yalıtım yönetmeliği değildir. İlk etapta sayılabilecekler arasında deprem yönetmeliği, yangın yönetmeliği, su yalıtımı ve en yeni olarak (genel anlamda) ses yalıtımı yönetmeliği vardır. Bu nedenle yapılacak uygulama ve seçilecek malzemelerin ilgili tüm yönetmeliklere uygun olması yasal bir zorunluluk olduğundan, giderek çok fonksiyonlu malzeme ve çözümler hayatımıza girmeye başlamıştır.

TEPE BETOPAN A.Ş. NİN ÖNERİLERİ

Firmamız, eski ve yeni yapıların iç-dış duvar kaplamaları ile tavan uygulamalarında kullanılan , çimento esaslı , büyük ebatlı yapı plakaları üretmektedir. Dış cephe kaplamalarında kullanılan düz ve dekoratif Betopan Plus gurubu ürünler ‘A2’ , Tepepan , Betopapan Fiberwood, Betopan Fiberstone ve Betopan Natura serisi ürünler ise ‘A1’ sınıfı uluslararası yangın sertifikalı ürünlerdir. Bu ürünlerimiz yüksek yoğunluklu ve yangın sınıfı ‘A2’ olan Taş yünü gurubu yalıtım malzemeleri ile birlikte kombine olarak kullanılmakta olup, dünyanın kırk sekiz ülkesinde Pazar bulmaktadır. Ayrıca, iki tarafı ürünlerimizle kapalı ve arasında yine min. ‘A2’ yangın sınıfı belgeli Taş yünü ürünlerle üretilen paneller prefabrik sektöründe çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu gam dışında firmamız 2017 yılı içinde perlit esaslı, yüksek düzeyde ısı-yangın-ses yalıtımı sağlayan, eski ve yeni projelerde iç ve dış tüm duvarlarda kullanılabilen ‘Yalıtım Sıvası’ üretimine de başlamıştır. Türkiye’de pek çok ilkte imzası olan Tepe Betopan A.Ş. , Pek çok uluslararası bağımsız kuruluş tarafından ‘yalıtımda yapısal devrim’ olarak nitelenen tamamen çevreci ve doğal malzemelerle yalıtım yapılması fikrinin ülkemizdeki öncülerinden biri olma gururunu da bu vesileyle taşımaya başlamıştır.

13 Ekim 2019 Magazin Bülteni13 Ekim 2019 Magazin Bülteni

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber