Tıbbi müdahalede zor!

ÇAPRAZ ATEŞ

Tıbbi müdahalede zor!

Tıbbi müdahalede zor!

ÇAPRAZ ATEŞ

AYŞEGÜL AYDOĞAN

İstemedikleri halde mahkumlara tıbbi müdahale yapılabilir mi? Operasyonlar sonrası hastanelere sevk edilen ölüm sınırındaki mahkumlara müdahale tıp etiğine uygun mu?
Mahkumların tedaviyi reddetmeleri halinde, doktorlar hayat kurtarma yeminlerini bir tarafa bırakabilirler mi? Tedavi açısından nasıl bir tıbbi yaklaşım gerekli? İşte görüşler...

Prof.Dr. Gencay Gürsoy
Bilinci kapanırsa tıbbi müdahale yapılır
İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy: Ölüm orucuna giren bir insanı teorik olarak intihar eden veya komaya giren bir hastayla karşılaştırabiliriz. Ancak pratikte açlık grevlerinde bilincin kapanması aşamasına kadar, kişinin tıbbi müdahaleyi reddettiğine dair irade beyanları oluyor. Bugünkü beyanlar altı gün öncesine dayanıyor. Bir sağlık kurumunda hekimle karşı karşıya gelen bir açlık grevcisinin eğer bilinci açıksa ve tedaviyi reddediyorsa buna zorla müdahaleye, Türk Tabipleri Birliği ve Malta Deklarasyonu etik açıdan izin vermiyor. Bilinci kapanmamış hastaların tedaviyi reddetmeleri durumunda, hekimler açısından da çok büyük güçlük sözkonusu. Nasıl davranmak gerektiğinin net bir karşılığı yok. Hekim irade beyanından emin değilse, grevcinin bilinci de kapalıysa tabiiki gerekli tıbbi müdahalede bulunacaktır. Bir hafta önce verilmiş irade beyanının geçerliliği kuşkuludur. Bu mahkumlar asgari tıbbi müdahalenin şartlarını kendileri de kabul ediyorlar. Mideye sonda sokularak grev sürecinde kullandıkları sıvı ve vitamin eksikliklerini giderme konusunda irade beyanları var.
Hekim, bilinç düzeyine sahip mi, değil mi, bunun değerlendirmesini yapmalı. Çünkü bu kişiler bellek ve değerlendirme kusurları gösterebilir. Bu da tıbbi müdahale nedeni olabilir. Bilinci açık olan ve tedaviyi reddeden bir hastaya zorla tıbbi müdahalenin etik engelleri olduğu gibi fiziksel engelleri de var. Kolay bir şey değil. Uzun süren açlıktan sonra tedavi altına alınan hasta, hekimle çok iyi bir işbirliği yapmalıdır ki, iyi bir sonuç alınabilsin. Ağızdan beslenemeyen ya da kabul etmeyen bir hastaya zorla sonda yutturmak büyük bir işkencedir ve çoğu zaman mümkün değildir. Hastayı narkoza almanız lazım. Narkoza almak bir risktir. Tedaviyi reddeden bir hastayı bu isteğine rağmen zorla narkoza almak, potansiyel bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmak anlamına gelir. Bunun sorumluğunu hekimlerin yüklenmesi çok zor. Ama gözümüzün önünde bilinci kapandıktan sonra tıbbi müdahale zorunlu hale gelir.

Dr. Füsun Sayek - TTB Başkanı
İntihar değil, protesto biçimi
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına Başkan Dr. Füsun Sayek tarafından yapılan açıklama:
Hastanın rızasına aykırı bir şekilde "zorla besleme" etik açıdan doğru değildir. Bu nedenle cezaevi hekimleri, hastanın ister bilinci açık, isterse kapalı olsun, olgunun takip formu ile müdahale onay - red belgesini bir başka sağlık merkezine nakil sırasında mutlaka ambulans hekimine alındı belgesi ile birlikte teslim etmelidir. Açlık grevcisi zihinsel olarak ehliyetli, açlık grevine kendi iradesiyle karar vermiş, bu nedenle belirli bir zaman için yiyecek ve sıvı almayı reddeden kişidir. Açlık grevi bir intihar biçimi değil bir protesto biçimidir. Kişi kendi iradesiyle bilinçli olarak, yiyeceği reddetmektedir. Bu açlık grevi ölümle sonuçlanabilir ama temel amaç ölüm değildir. Hastanın tedaviyi reddetmesi temel bir haktır ve hekimin, ölümüne neden olsa bile hastanın arzusuna hürmet etmesi, etik olmayan bir davranış sayılamaz.

Dr. Metin Bakkalcı - TTB
Müdahale edilmez
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı: Hekimlik açısından herşey çok net. Hastanelere götürülen tutuklu ve hükümlüler tedaviyi kabul etmiyorlar. Burda önemli olan bilinçleri açık hastaların tedaviyi reddetmeleri. Bunun bir tek anlamı var: Tıbbi müdahale yapılmamalı. Hekimlik mesleki uygulaması prensipleri açısından bugünkü operasyon bu konuda herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Bunun tartışmasının yapılması anlamsız. Bu herhangi bir hastalık için de böyledir. Sigara içen ya da kalp hastası olan kişilere de bir çok şey önerilir. Muhtemelen uygulamadığı zaman yaşamına tahribat verir.ENTELLEKTÜEL BAKIŞ19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber