27.11.2017 02:30 | Son Güncelleme:
ÖNDER YILMAZ - ANKARA

TiMKO kördüğümü Meclis’te

Mahkeme imar işleminde usulsüzlük tespit ederek “Konut dışı kentsel çalışma alanı” olan TİMKO arazisinin imar planını “küçük sanayi alanı” olarak değiştirilme kararını iptal etti. Danıştay kararı onadı. İmar plansız kalan TİMKO’daki dükkan sahipleri diken üstünde

TBMM, Ankara’nın göbeğinde yapı sektörünün dünyayla yarışması amacıyla yapılan TİMKO-Sokak ticaret merkezinin 50 dönümlük arazisine ilişkin usulsüzlük iddialarına el koydu. Mahkeme, yıllarca süren yargılama sonunda imar işleminde usulsüzlük tespit ederek “Konut dışı kentsel çalışma alanı” olan TİMKO arazisinin imar planını “küçük sanayi alanı” olarak değiştirilme kararını iptal etti. Danıştay da bu kararı onayınca üzerinde 288 dükkan yapılan TİMKO arazisi imar plansız kaldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu’a gelen iddialar, belgeler ve Milliyet’in ulaştığı mahkeme kararlarına göre, TİMKO arazisine ilişkin olay şöyle gelişti: İş adamı İsmet Yıldırım, Anadolu Bulvarı’ndaki 50 dönümlük hazine arazisi üzerinde devlete ecrimisilini ödeyerek akaryakıt istasyonu ve yediemin faaliyetleri yürütüyordu. Hazine arazilerinin üzerinde yapı ve işletmesi bulunanlara öncelikle satılmasını içeren kanunun çıkmasıyla harekete geçen Yıldırım, araziyi satın almak için başvurdu. Ancak Maliye Bakanlığı satışı daha sonra başvuran TİMKO’ya yaptı.

Milli Emlak, TİMKO’nun ana sözleşmesinde eksiklik tespit etti ve ilgili alanın kentsel çalışma alanı olduğundan imar planında “küçük sanayi sitesi” olması halinde satışın olabileceğini 30 Aralık 2003’te TİMKO’ya iletti. TİMKO, bunun üzerine sözleşmesini satışa uygun şekilde değiştirdi.

Yeni plana jet onay

TİMKO imar planının değiştirilmesi için de 13 Ocak 2004’te Maliye Bakanlığı’ndan yetki talep etti. Talep anında uygun bulunarak yetki izni verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 7 Haziran 2004’te Meclis kararı ile 50 dönümlük arazinin imar planını “küçük sanayi sitesi”ne çevirdi.

TİMKO, imar planı değişikliğinin ardından 7 Şubat 2005’te 49.051 metrekarelik alanı metrekaresi 140.55 liradan toplam 6 milyon 894 bin 415 liraya aldı. Beş kat küçük olan 9 bin 758 metrekarelik bitişik arsa ise metrekaresi 707.11 liradan toplam 6 milyon 900 bin liraya satıldı. Milli Emlak satışa “amacı dışında kullanılamaz” şerhi düştü. Satışın hemen ardından üzerinde yapı ve ticarethaneleri bulunan iş adamı Yıldırım’a araziyi boşaltması için ihtarname gönderildi ardından dava açıldı. Yıldırım ise önce imar planı değişikliği, satışın iptali gibi bütün işlemler için dava üstüne dava açtı. Ancak hiçbir mahkemeden sonuç alamadı. Yargı süreci nedeniyle 11 yıl süren tahliye işlemi, yıkım kararıyla 30 Aralık 2015’te  gerçekleşti. Yıkımın TİMKO çalışanlarınca yasa dışı yapıldığını savunan Yıldırım, yıkım işleminin de usulsüz olduğuna ilişkin belediye ve yargı nezdindeki mücadelesi de sonuç vermedi.

Bu arada 23 Şubat 2017’de 12. İdare Mahkemesi’nin imar planını iptal kararı verdiği ancak yazım aşamasında olduğu yönündeki başvuruya rağmen, belediye iskan verme işlemini yaptı.

Karşılıklı davalar sürerken TİMKO, davacı Yıldırım’ın zararını karşılayarak konuyu tatlıya bağlamak istedi. Bu amaçla Nisan 2012’de Olağanüstü Genel Kurulu toplayan TİMKO, Yıldırım’a 4.3 milyon artı KDV ile birlikte 5 milyon TL ödeme kararı aldı. Ancak 2 TİMKO üyesi ödeme yapılmaması için dava açtı, mahkeme “ödeme yapılabilir” kararı verdi. Ancak geçen sürede bu ödeme de yapılmadı.

TBMM devrede

Yıldırım, sorunun çözümü için TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak zararının karşılanması ve usulsüz işlemlerin sorumluları hakkında gereğinin yapılmasını istedi. Meclis başvuruyu işleme alarak konuyu Maliye Bakanlığı’na sordu.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden TBMM’ye gelen yanıtta, “Amaç dışı kullanım iddiası üzerine Ankara Defterdarlığına yazılan yazı ile gerekli tespitlerin yapılması istenilmiş olup, gelecek cevabı göre işlem tesis edilecektir” denildi.

Bilirkişi haklı buldu

Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin istediği doğrultusunda görevlendirilen bilirkişi hazırladığı raporda “Uyuşmazlık konusu taşınmazın ‘küçük sanayi’ alanına ayrılması bölge şartlarına, yakın çevrenin gelişme ve kullanım şeklinne, üst kademe plan kararlarına aykırılık taşıdığı gibi sözkonusu plan değişikliğinin mülkiyetinin doğrudan satışının kolaylaştırılması amacı dışında bilimsel, nesnel, teknik gerekçelere dayanmadığı anlaşıldığında şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır” dedi.

Ankara 12. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu doğrultusunda TİMKO arazisinin “küçük sanayi alanı” olarak değişikliğini içeren imar planını iptal etti. Ankara 13. İdare Mahkemesi de yine bilirkişi raporu ve 12. İdare Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda “hukuka aykırılığı yargı kararı ile sabit olan üst ölçekli planın uygulaması niteliğinde dava konusu 1/1000 ölçekli planın yürürlükte ‘hukuk devleti’ ilkesi açısından telafisi güç zararlar doğracağı açıktır” diyerek 1/1000 ölçekli planı da iptal etti.

Belediyenin Danıştay’a yaptığı itiraz ve temyiz davası da Yıldırım lehine sonuçlandı. Danıştay, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin kararının doğru olduğunu belirterek onadı.

Şimdi ne olacak?

Yıllar süren yargı mücadelesinde imar planını iptal eden mahkeme kararlarıyla işler “arap saçına” döndü. Bir tarafta ticari faaliyete başlayan dükkanlar, diğer tarafta imar planını iptal eden yargı kararları. Milliyet’in ulaştığı Yıldırım, “15 yıldır ticari faaliyetlerime darbe vuruldu. LPG istasyonum, oto yıkama yerim, yedi emin araçlarının bulunduğu bölüm yıkıldı. Zararım 15 milyonun üzerinde. Yıllardır hukuk mücadelesi verdim ve nihayet kazandım. TİMKO’nun bina yaptığı arazi imar plansız, şimdi tapu iptal davası açacağım” diye konuştu. 

Yıldırım arazinin kendisine verilmesinde ısrar ederse TİMKO-Sokak’ta işler iyice çıkmaza girecek. Yargı sürecinin yanı sıra çıkış yolu ise 300’ye yakın iş adamının yer aldığı TİMKO ile Yıldırım arasında uzlaşma sağlanması. TİMKO Yönetim Kurulu Başkanı Temel Aktay görüşme taleplerimizi geri çevirdi.

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0