14.02.2011 02:38 | Son Güncelleme: 14.02.2011-23:41

Torba Yasa’daki sigorta ve vergi affı ne getirecek?

TBMM Genel Kurulu’nda ‘Torba Tasarı’ olarak adlandırılan, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kabul edilerek yasalaştı

 Torba Yasa’da ağırlıklı olarak kamunun vergi ve sigorta primi başta olmak üzere amme alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımları, stok, ortak cari hesabı ve kasa affı konusunda düzenlemeler yapılmakla birlikte, gündelik yaşamı yakından ilgilendirecek birçok konuda da düzenlemeler yapıldı. Mazars/Denge uzmanları, Torba Yasa’nın önemli noktalarını Milliyet okurları için bir yazı dizisinde kaleme alıyor.
Torba Yasa, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı üniversite affı, memurlarda doğum ve hastalık izinleri, vergi levhasının kaldırılması, memurlarda disiplin cezaları, trafik kazalarında yaralıların sosyal güvenlikleri olsun veya olmasın tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanması, evden çalışma - uzaktan çalışma (home office) kavramlarının İş Kanunu’na dahil olması gibi düzenlemeleri kapsıyor. Ayrıca, BDDK ve SPK’nın merkezlerinin İstanbul’a taşınması, siyasi partilerin ‘amaçlarına yönelik’ giderlerine serbesti, taksi ve dolmuş şoförlerinin sigortalılığı, yeni istihdam teşviki, kamuya özel sektörden yönetici transferi, belediye işçilerinin farklı illerdeki kurumlara gönderilebilmesi de yeni düzenlemeler arasında yer alıyor.

 

Kredi kartına 18 taksit
-  Sigorta primlerinin yeniden yapılandırılması: 31 Kasım 2010 itibariyle tahakkuk etmiş prim borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bitiminden itibaren TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından vazgeçilecek. SGK idari para cezalarında yapılandırma açısından ise 31 Aralık 2010 tarihi esas alınacak. 
-  Kasa ve ortak cari hesapları: Mükellefler fiktif bir şekilde bilançolarında yer alan kasa bakiyelerini veya ortaklardan alacaklarını yüzde 3 oranında vergi beyan etmek suretiyle düzeltebilecekler. 
-  Kredi kartına taksit imkânı: Yapılandırılan tutarlar istenmesi haklinde 6 taksitten 18 takside kadar eşit tutarlarda ödenebilecek. Bu durumda bazı kat sayılar ile ödenecek tutar tekrar hesaplanacak. Ödemeler istenirse kredi kartına taksitlendirme suretiyle de yapılabilecek.

 

Gecikme zammından vazgeçiliyor
-  Vergi alacaklarının yapılandırılması açısından yapılan düzenlemeleri temel olarak şu şekilde özetleyebiliriz:
31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri yapılandırma kapsamında olacak. Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Yeniden hesaplanan borcun kanunda belirlenen şekilde ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

 

Matrah artırımına yeni düzen geliyor
-  Vergi beyanlarında matrah artırımı ise özetle şu şekilde olacak: Mükellefler yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan matrahlarını, yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; 2006 yılı için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, bu yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yıllara ilişkin olarak daha sonra tarhiyat yapılmayacak.
Matrah artırımlarında kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri için ayrı ayrı tespit edilen asgari matrah beyanına ise dikkat edilecek. KDV mükellefleri, beyannamelerinde hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 2006 için yüzde 3, 2007 için yüzde 2.5, 2008 için yüzde 2 ve 2009 için yüzde 1.5 oranına göre belirlenecek KDV’yi, vergi artırımı olarak  kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.
Mükelleflerin muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için yüzde 5, 2007 için yüzde 4, 2008 için yüzde 3 ve 2009 için yüzde 2 oranında hesaplanacak gelir vergisini artırmayı kabul etmeleri halinde gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. 

 

YARIN
-  Vergi borçlarının yapılandırılması         
-  Kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV ve muhtasar açısından matrah artırımı

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0