Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sonay Güçray, kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddet suçlarını açık veya örtük bir şekilde normalleştiren televizyon programlarının bulunduğunu belirterek, bu programların şiddet eğilimi olan kişileri cesaretlendirdiğini, şiddet biçimleri konusunda model olmaya, şiddeti nasıl uygulayacaklarına ilişkin yöntemlere kadar öğrettiğini söyledi.Prof. Dr. Güçray yaptığı açıklamada, geçen yıl ülkemizde adli kurumlara yansıyan vakalarda 28 bin kadının şiddet gördüğünü söyledi. 11 bin kadına koruma uygulamasına karar verildiğini ve 257 kadının öldürüldüğünü belirten Prof. Dr. Güçray, “Ancak ülkemizde bu konunun boyutlarının ne olduğu tam bilinememekte, örtük kalmakta ancak adli kurumlara ulaştığı kadarıyla bilinmektedir. Hemen hemen her gün bir kadının bir erkek tarafından öldürüldüğünü medyadan izliyoruz. Uygulanan diğer şiddet biçimleri genellikle saklı kalabiliyor” dedi.

Psikolojik açıdan bakıldığında şiddet eğiliminin doğuştan gelen bir davranış olmasından daha ziyade öğrenilmiş bir davranış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sonay Güçray, bireylerin şiddeti model alma ya da pekiştirme süreçleriyle öğrendiklerine vurgu yaptı. Prof. Dr. Güçray, bu modellerin çocuğun akranlarını, kardeşlerini, ebeveynlerini ve hatta medyada betimlenen karakterleri bile içerebildiğini söyledi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan’ın katil zanlısının da şiddet nedeniyle parçalanmış bir ailenin çocuğu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güçray, "Anne satırla yaralandığını, kemerle dövüldüğünü ifade ediyor. Evliliğinde hep şiddet görmüş, sonuçta ayrılmış fakat sanık babasının yanında büyümüş. Şiddete eğilimli bir babanın model olduğu ve eğittiği bir kişi. Şiddet uyguladığında da yardım aldığı kişi yine baba” dedi.
Ülkemizde kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddet suçlarını açık veya örtük bir şekilde normalleştiren, örnek sunan TV programlarının da bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Güçray, bu programların şiddet eğilimi olan kişileri cesaretlendirdiğine, şiddet biçimleri konusunda model olmaya, şiddeti nasıl uygulayacaklarına ilişkin yöntemlere kadar öğrettiğine vurgu yaptı. Medyadaki saldırganlarla özdeşim kurarak bireylerin benzer durumlarda çözüm yolu veya kendini ifade etme biçimi olarak saldırganlığa ve şiddete başvurma olasılıklarının arttığına değinen Prof. Dr. Güçray şunları kaydetti:

“Kadına yönelik şiddetin kaynağında cinsiyet ayırımcılığının olduğu konusunda anlayış birliği bulunmaktadır. Son yıllarda ülkemizde artan kadına yönelik şiddet olaylarında kadını ikinci sınıf insan olarak gören cinsiyet ayrımcı bakış ve bu bağlamdaki uygulamalar, kadını cinsel meta olarak gören anlayışı pekiştirmiş ve güçlendirmiştir. Cinsiyeti nedeniyle toplumun kadına biçtiği rol ve beklentiler, sonuçta kadınların insan hakları kapsamındaki birçok haklarını elde edememesine ve kullanamamasına yol açmaktadır. Toplumun yarısını oluşturan kadınların büyük bir bölümünün şiddete uğraması öncelikle çocukları olumsuz etkilemekte, ailenin ve giderek toplum yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ve kadınların güçlendirilmesinde İstanbul Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi başta olmak üzere Türkiye’nin kabul ettiği, onayladığı ilgili uluslararası sözleşme ve belgelerin gereklerinin yerine getirilmesini önemli görüyorum.”

Kadın-erkek eşitliğini sağlamak için içtenlikli politikalar üretilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Güçray, faillerin caydırıcı adil bir şekilde cezalandırılması ve toplumda artan erkek şiddeti kültürü konusunda önlemler alınması gerektiğini belirtti. Yasal düzenlemelerde kadınların yaşadıkları toplumsal problemlerin göz önüne alınarak çağdaş düzenlemeler yapılması ve bunların hayata geçirilmesinin de bizzat kadınlar tarafından izlenmesinin şart olduğunu belirten Prof. Dr. Güçray, “Kadınların kendi haklarına sahip çıkmaları ve bunun için mücadele etmelerini önemli buluyorum. Özgecan’a yaşatılan bu vahşeti ve acının bir daha yaşanmamasını diliyorum” dedi.