Eğitim

23.01.2012 - 10:28 | Son Güncelleme: 23.01.2012-10:32

Üniversite öğrencilerinin gözüyle "İstiklal Marşı"

511 öğrenci arasında "Üniversite öğrencilerinin İstiklal Marşı algısı" konulu araştırma yapıldı...

Sitene Ekle
Üniversite öğrencilerinin gözüyle "İstiklal Marşı"

Tokat’ta üniversite öğrencileri arasında yapılan araştırmada, Türk milletinin ortak paydalarından doğmuş en önemli değerlerden birisi olarak nitelendirilen İstiklal Marşı’nı öğrencilerin "bağımsızlığın simgesi" olarak gördükleri ortaya çıktı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adem İşcan ile Araştırma Görevlisi Yaşar Şimşek, 2011-2012 öğretim yılında fakültenin çeşitli bölümlerinde öğretim gören 511 öğrenci arasında "Üniversite öğrencilerinin İstiklal Marşı algısı" konulu araştırma yaptı.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin son sayısında da yayımlanan araştırmada İstiklal Marşı’nın önemiyle ilgili soruda, öğrencilerin çoğunluğunun (yüzde 50.88) İstiklal Marşı’nı bağımsızlığın simgesi olarak gördükleri tespit edildi.

Araştırmada, öğrencilerden bazılarının (yüzde 9,78) İstiklal Marşı’nı "Türk milletinin kurtuluş mücadelesini yansıtan ayna" olarak gördükleri, diğer öğrencilerin ise daha çok milli birlik ve beraberliği güçlendiren, vatan sevgisini ve önemini vurgulayan, geçmiş ve geleceğimize ışık tutan, o dönemde yaşananları tüm çıplaklığıyla anlatan bir destan olarak nitelendirdikleri saptandı.

"İstiklal Marşı’na toplum olarak gereken değeri veriyor muyuz?" şeklindeki soruya ise öğrencilerin yüzde 57.33’ü "gereken değer verilmiyor", yüzde 10.95’i "değer veriliyor fakat tam olarak önemsenmiyor", yüzde 9.19’u "gereken değer veriliyor", yüzde 8.21’i "İstiklal Marşı’nın anlamı benimsenmiyor", yüzde 5.47’si "gereken önemi vermiyoruz, pazartesi ve cuma günlerinde söylenen sıradan bir şiir gibi bakıyoruz", yüzde 3.91’i "verilmiyor, ezbere bile bilinmiyor", yüzde 2.73’ü "değer verenler de var, vermeyenler de" yanıtını verdi.

İstiklal Marşı’nın Türk gençliğini ve geleceğe yönelik mesajlarına yönelik düşüncelerine yönelik soruyu da, yüzde 32.8’i "günümüz Türk gençliği nereden nasıl geldiklerini unutmamalı ve kendilerine miras bırakılan bu değerleri layıkıyla korumalıdır", yüzde 26.61’i "Türk gençliğine vatanın kolay kazanılmadığını bunların farkında olup vatanımıza sahip çıkmamızı istiyor", yüzde 8.61’i "topluma ışık tutuyor" şeklinde cevapladı.        

Diğer öğrenciler ise toplumun bu mesajları görmediğini (yüzde 5.08), bu mesajları benimseyip gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini (yüzde 5.87), bağımsızlığımızdan ödün vermememiz gerektiğini (yüzde 5.47), ümitsizliğe kapılmadan çalışmamızın istediği (yüzde 6.06), yüzde 4.89’unun ise bu mesajları her Türk vatandaşının dikkate alarak davranışlarına o şekilde yön vermesi gerektiğini söyledi.

 -Okullarda İstiklal Marşı öğretimi yeterli mi?-

"Okullarımızda İstiklal Marşı’nın gerektiği gibi öğretildiğine inanıyor musunuz? Neden?" şeklindeki soruda da, öğrencilerin büyük çoğunluğunun (yüzde 95) İstiklal Marşı’nın gerektiği gibi öğretilmediği görüşünde olduklarının tespit edildiği, araştırmaya katılanların sadece yüzde 5.47’lik bölümünün İstiklal Marşı’nın gerektiği gibi öğretildiğine inandığı ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 32.87’si İstiklal Marşı’nın gerektiği gibi öğretilmemesine neden olarak eğitim sisteminin tekdüze oluşu ve ezbere dayalı olmasını sebep olarak gösterirken, yüzde 39.33’ü ise İstiklal Marşı’nın yüzeysel olarak anlatılmasını neden olarak gösterdikleri belirlendi.

İstiklal Marşı’nın öğretiminde neler yapılmasıyla ilgili de öğrencilerin büyük kısmının (yüzde 40.11) İstiklal Marşı’nın ayrı bir ders olarak okutulması gerektiği görüşünde olduklarının tespit edildiği araştırmada, yine önemli bir kısmının (yüzde 28.37) marşın konusu işlenirken her kelimenin anlamının derinlemesine incelenerek, ezbercilikten kaçınılması gerektiğini söyledikleri, bazı öğrencilerin de (yüzde 17.80) İstiklal Marşı’nın derslerde sevdirilerek bilinçli bir şekilde öneminin kavratılarak anlatılması gerektiği görüşünde oldukları ortaya çıktı. Diğerleri ise konu üzerinde daha sık durulması (yüzde 4.50), konuyla ilgili görseller, belgeseller, tiyatrolar, yarışmalar hazırlanması (yüzde 7.04), her şeyden önce öğretmenlerde İstiklal Marşı bilinci oluşturulması (yüzde 2.15) gerektiğini ifade etti.

İstiklal Marşı’nı tam olarak kavrayabiliyor muyuz?" sorusuna da öğrencilerin yaklaşık yüzde 77’sinin İstiklal Marşı’nın anlamının tam olarak kavranmadığı görüşünde olduklarının saptandığı araştırmada, yüzde 21.33’ünün ise marşın anlamının tam olarak kavrandığı düşüncesinde oldukları görüldü. Marşın anlamının tam olarak kavranamamasının nedeni olarak öğrencilerin yabancı sözcüklerin anlamının bilinmemesi (yüzde 31.50) ve gerektiği gibi öğretilmemesi (yüzde 17.80) olarak görüş belirttikleri saptandı.

Toplumda İstiklal Marşı ile ilgili bir bilinç oluşup oluşmadığıyla ilgili yöneltilen soruya da öğrencilerin çoğu (yüzde 72) toplumda İstiklal Marşıyla ilgili bir bilinç oluşmadığı görüşünde oldukları, yüzde 27.39’unun ise toplumun İstiklal Marşı konusunda bilinçli oldukları görüşünde oldukları belirlendi. Öğrencilerin bir bilinç oluşmamasının nedeni olarak da topluma bu bilincin aşılanmaması (yüzde 42.07) ve geçmişten kopuk yaşanması (yüzde 8.80) gösterdikleri ortaya çıktı.

-İstiklal Marşı’nın hayatımızdaki yeri-
"İstiklal Marşı’nın hayatımızdaki yeri nedir?" sorusuna da ankete katılan öğrencilerin yüzde 37.24’ü bağımsızlığı ifade ettiğini, yüzde 17.61’i geleceğimize ışık tuttuğunu, yüzde 16.82’si geçmişimizi hatırlattığı, yüzde 14,28’i sadece okullarda okutulan, önemli günlerde hatırladığımız sembolik bir şey olduğunu, yüzde 11.93’ü de vatanın değerini anlattığını, yüzde 3.71’i ise İstiklal Marşı’nın "hayatımızın ta kendisi olduğu" şeklinde görüş belirttikleri saptandı.

İstiklal Marşı konusunun en son hangi eğitim kademesinde görüldüğü ile ilgili yöneltilen soru karşısında da öğrencilerin yüzde 70.45’i lise kademesinde gördükleri, ilköğretim kademesinde görenlerin oranının ise yüzde 29.55 olduğu belirlendi.

Araştırmayı değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Adem İşcan, İstiklal Marşı’nın eğitimin tüm kademelerinde gerektiği gibi öğretilmesi gerekliliğinin ön plana çıktığını belirterek, "Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Fakültelerine büyük görevler düştüğünü belirtti.

İstiklal Marşı’nın öğretimi konusunda şiirin bütün sözcüklerinin ve mısralarının anlamı üzerinde tek tek durulması, konu tarihi ve milli değerlerle bütünleştirilerek ele alınması gerektiğini aktaran İşçan, ayrıca konuyla ilgili hazırlanmış tarihi belgeseller ve diğer görsellerden olabildiğince yararlanılması gerektiğini vurguladı.


Etiketler:
"Mecburi" sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir?
©Copyright 2017 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
İlginizi ÇekebilirX