24.04.2019 14:49 | Son Güncelleme:
AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Gururla müjdelemek isterim ki...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) yarın toplanacağını söyledi. "Gururla müjdelemek isterim ki yıl sonunda bitirmeyi taahhüt ettiğimiz 'Dijital Türkiye Versiyon 1.0'ı haziran ayında tamamlayıp hizmete alıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Haziran ayı içerisinde çalışmalarına başlayacağımız 'Dijital Türkiye versiyon 1.1'de yerel yönetim uygulamalarına ağırlık vereceğiz" dedi.

Oktay, bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış  Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi  Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ile yürütülen, yerel  yönetimlerde etik kültürü geliştirmeyi amaçlayan projenin hayırlı olmasını  diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun  kuruluşu başta olmak üzere Türkiye'de etik ilkelerin yaygınlaşmasına daima  öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini  katılımcılara iletti.

Kamu idaresinde etik ilkelerin, kamu çalışanlarının uyması gereken  dürüstlük, tarafsızlık, hesap verebilirlik, saydamlık ve kamu yararını gözetme  gibi birtakım ilke ve değerler bütününü ifade ettiğini vurgulayan Oktay,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu değerler bütünü bir taraftan toplum için dürüst, adil ve şeffaf  hizmet sağlarken aynı zamanda demokrasiyi geliştirmekte ve yönetimin meşruluğunu  pekiştirmektedir. Kamu yönetiminde etik davranış ise toplum nezdinde dürüst, adil  ve erdemli tutumların kamu idaresinde görevli kişilerce pratikte benimsenmesi  demektir. Devlet ile vatandaş arasında güvenin sağlamlaştırılması, ilke ve  değerler çerçevesinde hareket eden bir kamu yönetimi sisteminin oluşturulması ile  mümkündür. Kamu alanında millete hizmet etmenin, içinde gönüllülük de barındıran  bir haslet olması bilinciyle, her bir kamu çalışanı, vatandaşımızın kendine  sunulan hizmetin sonucunda içinden gelerek 'Allah razı olsun' demesine talip  olmalıdır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004 yılında işte bu ideal ışığında  kurulmuştur. Yerel yönetimler ve mahalli idarelerin birlikleri de Kamu Etik  Kurulunun görev alanındadır."

Oktay, kadim devlet geleneğinin evrensel etik ilkelere temel oluşturan  adalet, doğruluk, sosyal sorumluluk ve tevazu üzerine kurulduğunu söyledi.

"AHLAK, VİCDAN, KADİM DEĞERLER..."

Türk İslam tarihinin ilk yazılı eserlerinden olan Kutadgu Bilig'de  devlet yönetiminin tüm kademelerinde görev alanlar için kaleme alınan ahlaki  yönetim ilkelerinin bugünün kamu görevlileri için de halen geçerliliğini  koruduğunu vurgulayan Oktay, " Ahlaktan, vicdandan ve kadim değerlerimizden  yeterince istifade etmeyen yerel yönetim dahil hiçbir kamu çalışanının, ortak  geleceğimize hizmet etmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz. Bunun için geride  bıraktığımız seçimlerde 'gönül belediyeciliği' düsturunu benimsedik, gönüller  kazanmanın önemini vurguladık. Tarihimizden aldığımız şuurla, kamu çalışanlarında  liyakatin, teknik yeterliliğin yanı sıra güveni ve gönüllülüğü de kapsadığının  bilincindeyiz." diye konuştu.

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin, "kamu kurumları ve  yerel yönetimler gibi topluma temas eden yerlerde çalışan personelin, bilgi ve  beceriyle beraber yerli ve milli bir anlayışa da sahip olması"nın  elzemliğini  gösterdiğine dikkati çeken Oktay, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki, kendini  devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın, FETÖ, PKK  gibi terör örgütü uzantılarının ne merkezi yönetim kurumlarımızda ne yerel  yönetimlerimizde ne üniversitelerimizde ne de sivil toplum kuruluşlarımıza hakim  olmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'de tarihi bir  değişim yaşandığını, zayıf koalisyon hükümetleri ve iktidar boşluğu oluşmasına  izin vermeyecek kalıcı istikrar sağlayan yeni bir hükümet sistemine geçildiğini  anımsattı.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Bu yeni ve köklü reform dalgası ile merkeziyetçi, vatandaşa kapalı,  bürokratik hiyerarşik bir yönetim yapısı yerine artık yerelin güçlendiği, etkin,  katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapısına sahip olunduğunu  vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Yönetim kadrolarımız, karar alıcılarımız, yerel yöneticilerimiz,  ülkemizi istikrarla ilerletmenin sorumluluğunu taşıyor; toplum yararına iş  yapmanın omuzlarımıza yüklediği vebalin bilinciyle, kamunun işleyiş ve  hizmetlerinin 'hem akla hem vicdana' hitap etmesine önem veriyoruz. Geçtiğimiz 17  yılda kamuda etik kültürün gelişmesi ve kamu sektörüne eşitlik, adalet,  tarafsızlık, şeffaflık gibi müspet özelliklerin hakim olması için gerekli  adımları attık, atmaya da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde  yolsuzluk ve yetkinin kötüye kullanımı gibi olumsuz tutum ve davranışların dünden  bugüne daima karşısında olduk. Yolsuzlukla mücadele etmek ve hesap verebilirliği  yaygınlaştırmak, reform ajandamızın hep en önemli unsurları arasında yer  almıştır."

Oktay, 2003'te çıkarılan "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu"nun kamu  görevlerinin ifa edilmesinde, saydamlığı sağlamak ve idareyi vatandaşa  yakınlaştırmak açısından önemli bir etken olduğunu, 5018 ve 6085 sayılı  kanunlarla da daha şeffaf, daha hesap verebilir kamu mali yönetimi ve idari  işlemlerin denetiminin kurulduğunu dile getirdi.

Mevzuat iyileştirmelerinin yanı sıra Türkiye'nin 2004 yılında, Avrupa  Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'na üye olduğunu hatırlatan Oktay, bunu  izleyen dönemde yeni bir Yolsuzlukla Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı  hazırlandığını aktardı.
  
"DİJİTAL TÜRKİYE"

Kamu hizmetlerini tüm vatandaşlar için daha erişilebilir, eşit ve  kolay hale getirmek amacıyla çağdaş kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde e-Devlet  uygulamalarının hayata geçirildiğine dikkati çeken Oktay, şu değerlendirmelerde  bulundu:

"Dijital Türkiye'nin kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar  açılmıştır. e-Devlet sisteminde bugün 42 milyonu aşkın kullanıcı, 580 kurumun  farklı hizmetlerinden 'Dijital Türkiye Portalı' üzerinden faydalanmaktadır.  Gururla müjdelemek isterim ki yıl sonunda bitirmeyi taahhüt ettiğimiz 'Dijital  Türkiye Versiyon 1.0'ı haziran ayında tamamlayıp hizmete alıyoruz. Haziran ayı  içerisinde çalışmalarına başlayacağımız 'Dijital Türkiye versiyon 1.1'de yerel  yönetim uygulamalarına ağırlık vereceğiz. Kamu hizmetlerinde belge değil beyan  esası ile vatandaşımızla kamu arasında güven unsurunu tesis etmeyi, hizmet hızı,  şeffaflık ve izlenebilirliği maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bütün bu  uygulamalarla amacımız vatandaşına hizmetkar devleti ve kamu görevlisini  uygulamaya almak.

Belge esasına değil beyan esasına dayalı bir hizmet anlayışına  geçiyoruz. Zihniyet değişimini olabildiğince zorladık. Vatandaş hizmet almaya  geldiğinde bizde olan hiçbir bilginin belgesini talep etmeyeceğiz. Özellikle  yerel yönetimlerden bir ricamız var. Yerel yönetimlerin de aynı anlayış içinde  hizmetlerini gözden geçirmeleri, zorunlu olmadıkları sürece vatandaştan belge  talep etmeden bütün yerel yönetimleri kendi içinde yapılandırmalarını rica  ediyorum. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunu yarın topluyoruz.  Kamu, iş dünyası ve ilgili sivil toplum kuruluşları olarak, illerimizdeki  yatırımların önündeki engelleri bir bir kaldırmaya devam ederken etik  farkındalığı artırmaya çalışacağız."

Oktay, Türkiye'de idarenin eylem ve işlemlerini daha şeffaf ve hesap  verebilir hale getirmek için, yasama ve yürütmeden ayrı olarak Türkiye Kamu  Denetçiliği Kurumunun kurulduğunu ifade etti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun üst düzey kamu görevlilerinin etik  davranış ilkelerini ihlal şikayetlerini inceleme ve etik davranış biçimlerinin  "vicdani bir muhasebe" haline dönüşmesi yönünde gayret gösterdiğini belirten  Oktay, kamunun 'vicdan mekanizması' olarak yürüttüğü çalışmalar sebebiyle Kamu  Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ve tüm kurul üyelerine teşekkür  etti.

YEREL YÖNETİMLERDE ETİK

Kurulun oluşturulduğu günden bu yana kamuda yolsuzluğun önlenmesi ve  kamuda etik kültürün güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi  ile yürüttüğü ortak projeleri ve projelerin çıktılarını yakından izlediğini  anlatan Oktay, şöyle devam etti:

"Kurulun son zamanlardaki gündeminin 'yerel yönetimlerde etik' olarak  belirlenmesi, etik ilkelerin merkezi yönetimde olduğu kadar vatandaşımıza  doğrudan temas eden yerinden yönetim kuruluşlarımız tarafından da benimsenip  uygulanması ve tüm Anadolu'da etik kültürün güçlenmesi açısından önemlidir. Bugün  açılış programını gerçekleştirdiğimiz 'Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık  Projesi'nin de bu doğrultuda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Seçimle iş  başına gelen belediyelerimiz ve merkezi idareye bağlı olarak çalışan taşra  teşkilatının tümünü kapsayan proje vesilesiyle yerel yönetimlerde etik  ihlallerine neden olan mevzuat eksikliklerinin belirlenerek bu alanlara yönelik  yeni mevzuat tekliflerinin geliştirilmesi ve 'yerelde etik' veri tabanının  kurulması gibi somut çıktılar hedeflenmesi anlamlıdır. Proje, yerel yönetimlerin  hizmet alanlarına ilişkin etik kodlarımızın kökleşmesine katkı sağlayacaktır.  Bunların yanı sıra proje vesilesiyle mevcut denetim mekanizmalarının etkinliğinin  gözden geçirilmesi mümkün olacaktır."

Fuat Oktay, bugün birçok yerel yönetim kurumunda etik komisyonu  kurulduğunu ve etik ilkeler sözleşmesi oluşturduğunu söyledi.

"HALKIMIZIN DEVLETİMİZE OLAN GÜVENİ DAHA DA PEKİŞECEK"

Etik denetim için oluşturulan tüm mekanizmaların kurulması kadar  hakkıyla işlemesini sağlamanın da önemli olduğuna dikkati çeken Oktay,  konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu çerçevede kamu çalışanlarına olduğu kadar vatandaşlarımıza da  önemli görevler düşmektedir. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, sendika ve  meslek kuruluşlarının rolü de göz ardı edilemez. Bu projede yer alan tüm  paydaşları, yerel yöneticilerimizle, görev yaptıkları yerlerde bir araya  gelmelerini ve yerel yönetimlerde etik davranış ilkelerini Anadolu'nun tamamına  yayarak etik davranış ilkelerini yaygınlaştırmak için daha çok çalışmaya davet  ediyorum.

Projenin tüm paydaşları başta olmak üzere, sivil toplumu, kamu  yönetimimizde etik ilkelerin güçlendirilmesi ve hedeflerin takip edilmesi için iş  birliğine destek vermeye çağırıyorum. Evrensel etik ilkeler, kamuda sağlıklı bir  şekilde işlediğinde ülkemizin demokratik niteliği yükselecek, hukukun üstünlüğü  ve halkımızın devletimize olan güveni daha da pekişecektir. Kamu Görevlileri Etik  Kurulu tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'de yerel yönetimlerde etik  kültürün gelişmesine ve daha kaliteli, şeffaf, vatandaş odaklı belediyecilik  hizmetlerinin yaygınlaşmasına vesile olacağına inanıyorum. Proje, hukukun  üstünlüğü, dürüstlük, adalet, güven, eşitlik, şeffaflık ve liyakat gibi evrensel  ilkelerin yerel yönetimlerin işleyişinde de daha çok benimsenmesini  sağlayacaktır.Türkiye'yi yeni hedeflere, etik ilkelerle, daha güçlü şekilde taşıyacağız."

Bu habere ifade bırak
  • 4Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 7Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy11