Bilim ve teknoloji son 30 yılda 3 bin yıllık birikimi adeta ezdi geçti.
Çağların biri kapanıyor, diğeri açılıyor.
Daha Bilişim Çağı’na alışamadan, Maker Çağı’ndan söz ediliyor.
İnternet hızı inanılmaz boyutlara ulaştı. AR-GE dur durak bilmiyor.
Hükümet de bu konuda ciddi atılımlar içerisinde.
Torba yasada o var. Davos onu konuşuyor!
Peki, tüm bu gelişmelerin neresindeyiz?
Ekonomik krizler gibi teğet mi geçiyor, yoksa bir tarafından biz de yakalayabilir miyiz?
Okullara yazılım ve kodlama dersleri konulacağına yönelik sevindirici haberler var ama FATİH Projesi gibi bir hayal kırıklığı da söz konusu!
İşte böylesi bir ortamda, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası önemli bir misyon yüklenip, yeni yasa tasarısını irdeliyor.
Söz, Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut’ta... 
Maker Economy
İnternet son 15 yılda pazarlama şeklimizi değiştirmişti ama artık üretim şeklimizi değiştiriyor. 
Yeni bir imalatçı ve üretici profili doğuyor ve buna “Maker Economy” diyorlar. Üretim ölçeği küçülüyor ve “desktop” üretim, yani masaüstü üretim kavramı başlıyor. Her ev bir üretim yeri oluyor. 
Hükümetin açıkladığı Ar-Ge tasarı paketi, kısmen bu gidişata destek oluyor ama yapılması gereken daha başka şeyler de var. 
Bunların başında bilgisayar programlama dersinin ilkokuldan itibaren artık eğitim müfredatımıza girmesi gerekiyor. Çünkü geleceğin dili sadece İngilizce öğrenmek değil, geleceğin dili kod yazmak, bilgisayar programı yazmaktır.
Yasa tasarısıyla, AR-GE merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerindeki firmalara yeni teşvikler getiriliyor. 
Bu destekleri önemsiyor ve ekonomimizin sıkıntılardan kurtulmasında ve ülkemizi geleceğe taşıma anlamında en önemli atılım olarak görüyoruz. 
Daha 3-5 yıl önce, 3. Endüstri Devrimi’ni konuşurken, şu anda dünya, ENDÜSTRİ 4.0’ı konuşuyor; hatta Davos Ekonomi Zirvesi’nin en önemli ana konularından biri de dördüncü sanayi devrimi olan ENDÜSTRİ 4.0. Çünkü ekonomi bilgi ve iletişim teknolojileri ile internetin gücüyle bambaşka bir boyuta gidiyor. 
Yeni tasarıya göre araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri sonucu elde edilen gelirler, döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanacak. Bu gelirin yüzde 85’i faaliyette bizzat görev alan öğretim elemanlarına ödenecek. 
Bu uygulama, akademisyenleri, bilim insanlarını biraz daha sahaya, reel ekonomiye çekmesi aşamasında önemlidir. 
Akademisyenler sadece ders vermek için değil, aksine ekonomiye katkı vermek için, üretimin sorunlarını bilgileriyle çözmek için var olmalılar. 
Elbette bu işbirliğinin ara yüzleri olan teknoparklar ve teknoloji transfer ofisleri, üretim alanlarına inip, daha çok çaba harcamak zorunda.
Teşvik bombardımanı
Teknoloji bölgesindeki şirketlerin yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlardan 31 Aralık 2023’e kadar gelir ve kurumlar vergisi alınmayacak.
AR-GE, yenilik ve tasarım projeleriyle ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fon, damga vergisi ve harçtan muaf olacak. 
Yükseköğretim faaliyeti olarak tanımlanmamış olan doktora sonrası araştırma çalışmaları yapan kişilere ödenen burslar da öğrencilere tanınan gelir vergisi istisnası kapsamında olacak. 
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yarışmalarda ilk üçe giren öğrencilere ilgili dallardaki lisans programlarına yerleştirilmelerinde ek puan verilecek. 
İhtisas teknoloji geliştirme bölgelerindeki girişimciler katma değer vergisi ödemeyecek. 
Tasarım yapan firmalar, damga vergisi ve harçlara ek olarak teknoloji belgesinde sahip oldukları taşınmazlar için emlak vergisi ödemeyecekler.
Yatırımcılar, teknoloji geliştirme bölgeleri firmalarına doğrudan girişim sermayesi sağlamaları durumunda, mevcut uygulamadaki vergi indirimi desteğinden yararlanabilecekler. 
Teknogirişim sermaye desteğinin alınmasına ilişkin lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden 5 yıl önce alma şartı genişletilerek 10 yıla çıkarılıyor. Böylece AR-GE ve yenilik alanında daha deneyimli girişimciler de teşvikten yararlanabilecek. 
Tasarım projelerine ilişkin harcamalar ile tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen özel tasarım harcamaları vergi indirimine konu edilecek. 
Tasarım personelinin görevleriyle ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısını Maliye Bakanlığı ödeyecek. 
Teknoloji alanında orijinal fikri olan ancak bunu hayata geçirecek yeterli finansmana sahip olmayan girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak. Girişimcilere tahsis edilen desteklerin belirli bölümü gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak.
Bu fırsat kaçmaz!
Eğitim; tasarımı, üretimi ve bilgisayar programlarını yazabilmeyi içermelidir.
Konuya ilgi duyan tüm akademisyenlerin, girişimcilerin, gençlerin bu ayrıntıları iyi okuması gerekiyor. Teknoparkların, teknoloji transfer ofislerinin bunları duyurmak, dikkat çekmek ve girişimcileri, akademisyenleri bilgilendirmek anlamında daha aktif olmaları gerekiyor, onlara mentorluk, rehberlik yapmaları, işi kolaylaştırmaları ve anlaşılır hale getirmeleri gerekiyor. 
Konu sadece bir yasanın çıkması değildir. Konu bir zihniyet değişimidir. Konu yeni bir düşünce ve üretim şeklinin farkına varabilmektir. 
Bunun için de ilkokuldan başlayan bir eğitim ve eğitimcilerin bu vasıflara uygun olması gerekmektedir. Artık eğitim sadece bilgi vermek olmamalıdır. 
Eğitim; tasarımı, üretimi ve bilgisayar programlarını yazabilmeyi içermelidir. 
Ünlü bilim insanı Einstein’ın dediği gibi: “Eğitim bilgi vermek ve sadece gerçeklerin öğretilmesi değildir; eğitim düşünmek için aklın eğitilmesidir.” Artık okullarda klasik ve sıkıcı bilgi verme, zorla öğretme yarışını bırakalım ve gençlerin düşünmesini, üretmesini sağlayalım.
Özetin özeti: Çağı yakalamak zor ötesi ama imkânsız değil! Yasa ve destek iktidardan, ülkeyi uçuracak atılımlar gençlerden!..