Bu curcunaya kim dur diyecek?

Koç Lisesi kızlarda hiç kayıt alamadı. 25 kontenjanın 25'i de boş kaldı. Erkekler de 29 kontenjan açığından sadece 3'üne kayıt yapıldı. Fransız okulları içerisinde sadece Saint Joseph kontenjanını doldurdu. St. Joseph, 152 açığının tümünü doldururken, diğer Fransız okulları tek kayıt dahi yapamadı. Avusturya Lisesi'nde 75 kontenjan açığının tümü yine boş kaldı. Avusturya Ticaret'te ise 20'ye bir kayıt yapıldı. Üsküdar Amerikan da fazla kayıt yapamadı. Erkeklerde 47/ 42, kızlar da ise 47/37 oranında kayıt gerçekleşti.Kolejlerde, ikinci ön kayıt dönemi taban puanları salı günü açıklanacak. Puanlarda yine önemli ölçüde düşüş bekleniyor. Kontenjanlarını dolduran okullarda da yeni açıklar her zaman için mümkün. Özellikle OKS ikinci kayıt döneminden sonra, tüm kayıtların sil baştan yeniden başlaması bekleniyor. Çünkü, şu anda kolejlere ya da benzeri okullara kayıt yaptıran binlerce öğrenci, anadolu liselerine yönelecek...Bu arada kontenjanını dolduran okullar iyi, dolduramayan okullar kötü gibi değerlendirme de kesinlikle yanlış olur. Robert'e, Üsküdar Amerikan ve Koç'a, Fransız ve İtalyan okulları ile Alman ve Avusturya'ya girmek için binlerce öğrenci varken, böylesi bir anormal durumla karşılaşılması tamamen sistemden kaynaklanıyor.Ve bu kargaşanın sorumlusu da Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Okullar Derneği'dir.Her iki kurum yetkilileri de umarız bu kayıt döneminden sonra oturup bir durum değerlendirmesi yaparlar... Özel okullarda birinci ön kayıt dönemi dün akşam sona erdi. Ama kolejlerin tümüne yakınında kontenjanlar yine boş kaldı. Birçok okul tek kayıt dahi yapamadı. Robert Lisesi, kızlarda 59 kontenjan açığının tümünü doldururken, erkeklerde 70 açıktan 64'ünü doldurdu, 6 kontenjan yine boş kaldı. Anadolu liseleri ile kolejler arasındaki bu doldur-boşalt yöntemi velileri de çileden çıkardı. İstanbul'dan bir grup veli, Bakan Çelik'e faks (0312 417 70 27) göndererek üçüncü kayıt döneminin açılmasını istedi.Bu arada bazı veliler de puanlar düşer gerekçesiyle üçüncü kayıt dönemine karşı çıkıyor. Oysa, anadolu liselerinde, puanlar, bırakın düşmeyi, kolejlerin tam aksine yükselecek.Yabancı okullar ve Koç Lisesi dışındaki özel Türk liseler, merkezi ön kayıt sisteminin dışına çıkarak kafalarına göre öğrenci almaya başladı. Öyle ki bazı okullar, hiçbir duyuru yapmadan, ön kayıt dönemini bile beklemeden, öğrenci alıp kontenjanlarını doldurma yoluna gidiyor ki bu da hiç adilane değil.Bakanlık en azında bu konuda bir kural getirmeli, ön kayıt açılarak duyurusu yapılmadan keyfi kayda son vermelidir.Bakan Çelik, üçüncü ön kayda yönelik olarak olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapmak zorunda. Eğer bu konudaki beklentiyi görmek istiyorsa, kendisine binlerce, hatta on binlerce mail, faks ve telefon mesajı gelebilir. Ama eminiz ki bu konuda, önümüzdeki birkaç gün içerisinde somut bir açıklama gelecektir. 3. ön kayıt şart Burs konusu neredeyse tüm öğrenciler için önemli bir sorun. Bazı okullar burs yoluyla iyi öğrencileri çekmeye çalışırken, bazıları ise kısmi bursla yetiniyor. Vakıf üniversitelerini ya da kolejleri düşünenlerin burs konusundaki girişimlerini sağlam temellere oturtmaları gerekiyor. Onun dışında aşağıda bir listesini yayımladığımız vakıf ya da derneklerden de burs olanakları çerçevesinde talepte bulunabilirler.Bu arada önemli olanın size sağlanan burs olanaklarından çok, okulların eğitim ortamı, vizyonu, ÖSS başarısı ve kamuoyundaki itibarı da özellikle göz önünde bulundurulmalıdır... En büyük sorun burs Burs veren kuruluşlar www.yekuv.org / 0212 274 15 0215 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınıyor. Belli bir puanlamaya tabi tutulan adaylara daha sonra burs veriliyor. Burs alabilmek için gerekli koşullar: Öğrencinin başarılı olması, İstanbul içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerini bu yıl kazanması ve kaydını yaptırmış olması, eğitim desteğine ihtiyacı olması, ailenin kırsal kesimde ikamet etmesi. 21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı www.adana-to.org.tr / 0322 352 00 52İktisat veya İşletme ve benzeri bölümlerde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs veriyor. Adana Ticaret Odası 0212 258 61 20Burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor. Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı www.sydtf.basbakanlik.gov.tr/burs.htm 0312 424 09 47Açıköğretim Fakültesi dahil olmak üzere üniversitelerde okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. Başvurular ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında yapılıyor. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu www.cev.org.tr / 0212 297 69 79ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir. Çağdaş Eğitim Vakfı www.cydd.org.tr / 0212 252 44 33Burs Başvuru Koşulları: • Ailenin mali durumunun yeterli olmaması • Şubemizin bulunduğu illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak (1.sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir.) • Başarılı olmak • Çağdaş değerlere sahip Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak • Öğrenim - Harç Kredisi ve Başbakanlık Bursu dışında burs almıyor olmak • Sigara içmiyor olmak Not: Anne veya babası vefat etmiş, çok kardeşli ve okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler burs için öncelikli olacaktır. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği www.vaksa.org.tr / 0322 351 56 44Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar veriyor. Burs için 15 Eylül - 15 Ekim günleri arasında başvurulması gerekiyor. Hacı Ömer Sabancı Vakfı www.husnuozyeginvakfi.org.tr / 0212 217 04 01TC vatandaşı olan, İstanbul'da bir devlet üniversitesinde okuyan, ÖSS sonuçlarına göre kendi puan türünde ilk 2000 öğrenci arasında olan, hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olan, mali desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemektedir. Koşulları uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri'nin Öğrenci İşleri ve/veya burs ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir. Hüsnü M. Özyeğin Vakfı www.ibb.gov.tr / 0212 449 40 00İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan çok sayıda öğrenciye eğitim yardımı yapıyor. Ekim ortasından itibaren başvuruları kabul edecek olan kurum, aralık ayından itibaren 7 aylık bir burs programı öngörüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi www.isov.org.tr / 0212 293 54 18Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor. İstanbul Sanayi Odası Vakfı İstanbul Ticaret Odası Vakfı'nın verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır. İTO Vakfı 0212 511 41 50 www.izmir.bel.tr / 0232 482 11 70İzmir'de bulunan üniversitelerin öğrencilerine burs imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden başvuru formu temin edebilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi Öğrenim bursu karşılıksızdır. Burs talebinde bulunan öğrencinin; 1. Bir başka kuruluştan burs almaması, 2. Ekonomik desteğe gereksinimi olması, 3. Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve hiç başarısız dersi bulunmaması, 4. İzmir'de ikamet ediyor olması veya İzmir'deki öğrenim kurumlarında öğrenim görmesi gerekmektedir. İzmir Ticaret Odası 0232 441 77 77 0312 430 23 00Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir. Kızılay Gençlik Müdürlüğü www.meb.gov.tr / 0312 417 50 70Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı 0212 512 18 78Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3'üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor. Sağlık ve Eğitim Vakfı www.semayazar.org.tr / 0312 440 16 16Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor. Sema Yazar Gençlik Vakfı www.tog.org.tr / 0216 321 89 88Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır. Toplum Gönüllüleri Vakfı www.tev.org.tr / 0212 217 58 58Vakıf her yıl yurtiçindeki tüm üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu sürece eğitim süresi boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV burslarıyla ilgili bilgiler okullarda ilan ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor. Türk Eğitim Vakfı www.vkv.org.tr/egitim/bursaciklama.html 0216 531 00 00Yetenekli ancak imkânları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor. Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Vehbi Koç Vakfı www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482 22 00Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül - ekim aylarında yapılır. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı http://www.kyk.gov.tr / 0312 363 87 70Yurtiçinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor. Başvurular üniversite tercih formuyla yapılıyor.Kaynaklar:1) www.1884vakfi.org 2) www.uniaktivite.net/universiteler/burslar aguclu@milliyet.com.tr Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu