Öğrenciye faiz, olmazsa olmazmış

Diyalog İsterseniz gelin önce mağdurların, ardından YURTKUR Genel Müdürü'nün söylediklerine kulak verelim. Ardından da kimin haklı olduğuna siz karar verin... YURTKUR'dan borç alan öğrencilerin haciz kıskacında kaldıklarını ve bu yüzden çok gergin olduklarını, önceki gün dile getirmiştik. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, uzunca bir bilgilendirme notu göndermiş. Yaptıkları işlemin yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştiğini anlatmış. Ama öte yandan öğrencilerden gelen mektuplar, Albayrak'ın söyledikleriyle tümüyle çelişiyor. "2003 yılında, mezun olduktan sonra yüksek lisans öğrenimime devam ettim. Bu süre içinde kendimi geçindirecek bir iş aradım ama bulmak öyle kolay değildi. Bir şekilde yüksek lisansımı bitirdim ve doktora öğrenimime başladım. Şu anda araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Aldığım maaş, ancak kendimi geçindirmeye yetiyor. Kredi ödemelerim 31/12/2005 tarihinden itibaren başladı. (Hâlâ iş bulamamıştım.) Bu arada KYK ile defalarca iletişime geçip iş bulamadım. Şu anda çalışmıyorum, ödemelerimin ertelenmesini istiyorum desem de bir sonuç alamadım. Şimdi ödemeye kalksam toplam da yaklaşık 900 YTL faiz ödemek durumunda kalacağım. Bu da mümkün değil. Bu konuda yetkilileri daha gerçekçi olmaya davet ediyorum...""Öncelikle bizi böylesine yakından ilgilendiren bir yazı yazdığınız ve derdimize tercüman olduğunuz için teşekkür etmek isterim. Benim ve çevremdeki bildiğim arkadaşların durumları yazınızdaki örneklerle aşağı yukarı aynı. Her 3 ayda 350 YTL öğrenim, 250 YTL de kredi borcu olmak üzere toplam 600 YTL ödemem gerekiyor. 750 YTL maaşım var ve inanın ay sonunu getiremiyorum. Tamam, borcumuz, borç. Ödeyeceğiz, ancak daha insaflı bir ödeme planı yapılamaz mı? Ek olarak bizden istedikleri para bize verdiklerinin yaklaşık 3 katı. Tefeciden borç alsak ancak bu kadar faiz olurdu!..""YURTKUR'la ilgili yazınızı okurken benim de aklıma, iki yıldır zoruma giden ama ödemeye mecbur olduğum, yaz tatillerinde çocuklarımın kalmadığı halde yatırdığımız yurt ücretleri geldi. Hani güneyde âdettendir, ev kiraları peşin alınır. Acaba YURTKUR da onları mı baz alıyor? Ne demek yatak ücreti? Benim çocuğum kalmazken, istiyorsa başkasına kiralasın ve benden de kalmadığı ayların parasını almasın..." Mağdurlar konuşuyor YURTKUR Genel Müdürü Albayrak'ın bu konuda dile getirdiği görüşler ise şöyle:l Kurumumuzdan öğrenim ve katkı kredisi alanlardan işe girememe, askerlik vb. sebeplerden dolayı kredi borçlarını ödeyemeyecek olanların borçları, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilk defa işlemlendirildiklerinin tespitine kadar, yazılı talepleri halinde kredi alma sürelerinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık sürelerle uzatılmaktadır.l Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç, 6183 sayı kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak kuruma ödenir. Bu hüküm gereğince borçlarını ödemeyenler vergi dairelerine intikal ettirilmektedir. Ancak bugüne kadar borçluların ikametgâhlarında herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır. l Ödeme güçlüğü içerisinde bulunan borçluların evrakları vergi dairelerine gönderilinceye kadar borçlarına gecikme zammı uygulamak kaydıyla taksitler halinde ödemelerine bir engel bulunmamaktadır. l Borç faizi yıllara göre yüzde 10 ile 2.5 arasında değişiyor.Özetin özeti: Devletin güç durumdaki öğrencilere maddi destek sağlaması takdire şayan. Öğrencilerin, kendilerinden sonra gelecek kardeşleri için borçlarını en kısa zamanda ödemeleri de bir zorunluluk haline getirilebilir. Ama bütün bunlar yapılırken, bugünkü Türkiye koşulları kesinlikle göz ardı edilememelidir... aguclu@milliyet.com.tr YURTKUR ne diyor?