İHBAR TAZMİNATI TALEP EDİLMEYEN DURUMLAR

Eklenme Tarihi10.06.2015 - 0:00-Güncellenme Tarihi10.06.2015 - 22:16

                                               İHBAR TAZMİNATI TALEP EDİLMEYEN DURUMLAR

 

                İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Bu duruma göre, öncelikle iş sözleşmesinin İş Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve İş Kanunu 17. Maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine her iki taraf (işçi-işveren) içinde geçerli olmak üzere haklı fesih nedeni (İş Kanunu 24 ve 25. maddelerindeki fesih nedenleri) bulunmakla birlikte, işçi ya da işverenin İş Kanunu 26. Maddesinde öngörülen hak düşürücü süre geçtikten sonra fesih yoluna gitmeleri durumda, karşı tarafa ihbar tazminatı yükümlülüğü doğmuş olacaktır.

                İşçinin, 1475 sayılı Kanunun 14. Maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı yoktur. Bu sebeplerle iş sözleşmesini fesheden işçinin feshinde, işverenin ihbar tazminatı talep hakkı da söz konusu olamaz. İşçinin yapmış olduğu emeklilik, muvazzaf askerlik ve evlilik nedeniyle iş sözleşmesi fesihlerinde ve İş Kanunu 24. maddesi uyarınca haklı nedenle fesihlerde, işverenin, işçiye karşı “ihbar süresi içerisinde işçiye  çalışmak zorundasın” şeklinde dayatmaları  kabul edilemez ve mümkün olmayan taleplerdir. İşçinin, işverenden alacaklarına istinaden işverenin, ihbar tazminatı miktarını hesaplayıp işçinin alacaklarından bu miktarı mahsup etmesi söz konusu olamaz. İşçi, iş sözleşmesi fesih dilekçesini verdiği tarihten itibaren çalışmak zorunda değildir.

                Hakkınızı arayınız, hayatınız boyunca mağdur olmayınız.

                suatyurdseven@gmail.com

                Mail adresinden iletişim kurabilirsiniz.

Etiketler