İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHİNİN YAZILI YAPILMASI VE SEBEBE BAĞLI KALINMASI

Eklenme Tarihi19.06.2016 - 0:00-Güncellenme Tarihi19.06.2016 - 1:59

                         İŞ AKDİ FESHİNİN YAZILI YAPILMASI VE FESİH SEBEBİNE BAĞLILIK

 

            İşe iade davalarında Mahkemeler, işveren tarafından yapılan feshin geçerli veya haklı bir nedene dayanıp dayanmadığını araştırarak, yapılan hukuki değerlendirme sonucu karar vermektedir. İş akdi feshinin neden kaynaklandığını ve işverenin gerekli usul ve yasaya uygun davranıp davranmadığını da ayrıca Mahkemeler tarafından denetlenmektedir. İşe iade davasında ispat külfeti davalı olan işverenlere aittir.

         4857 sayılı İş Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca ve aynı yasanın 18. maddesi kapsamında kalan iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshetmek isteyen işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Yazılı fesih bildiriminin de, fesih sebebini açık ve kesin şekilde içermesi zorunludur. Yazılı şekil, ayrıca açıklık, aleniyet ve ispat için önemli bir unsurdur. Yazılı şekil şartı, İş Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan fesihlerde geçerlilik şartı olarak aranmaktadır. Buna karşılık İş Kanunun 25. maddesinde öngörülen işverenin haklı nedenle derhal feshin de yazılı şekil şartı aranmamaktadır. Geçerli bir sebep, yazılı fesih bildirimi ile belirtme zorunluluğu, iş güvencesi kapsamında olan işçiler için zorunludur. İşveren fesih bildiriminin yanı sıra, fesih gerekçeleri de yazılı olması ve gerekçeleri kapsayacak şekilde işverenin altını imzalaması gerekmektedir. İşveren, fesih bildiriminde gösterdiği fesih sebebine bağlıdır. İşveren, işe iade davasında savunma yaparken ayrıca başka bir fesih sebebi ileri süremeyeceği gibi başta belirttiği sebepten farklı bir sebebe de dayanamaz.

         İşe iade davalarında işçinin dava açma süresi, işveren feshinin işçiye yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten itibaren bir aydır. Bu süre hak düşümü süresi olup bir aylık süre geçmesi halinde işçinin işe iade davası açma hakkı sona erer. Uygulama ise işçi, ihbar öneli ile feshi yazılı tebliğ aldıktan sonra bir ay içinde dava açmak yerine fiili olarak işten ayrıldıktan sonraki bir aylık zamanda dava açmaktadır. Bu durumda ise işçinin açmış olduğu işe iade davası, bir aylık süre geçtikten sonra açılmış olacağından açılan işe iade davası usulden reddedilecektir. Bu nedenle açılan işe iade davalarında davacı olan işçi, yasada belirtilen bir aylık süre şartına çok dikkat etmelidir. 

            Hakkınızı arayınız, hayatınız boyunca mağdur olmayınız.

 

http://www.sevenhukuk.com

suatyurdseven@gmail.com

https://www.facebook.com/sevenhukuk/ 

sevenhukuk/twitter        sayfamıza beğen işlemi ile sosyal medya paylaşımlarımıza ulaşabilirsiniz.

 

 

Etiketler