İSTİFA DİLEKÇESİNDE GENEL İFADELERİN OLMASI VE GEÇERLİLİK SORUNU

Eklenme Tarihi07.06.2015 - 0:00-Güncellenme Tarihi07.06.2015 - 20:07

                               İSTİFA DİLEKÇESİNDE GENEL İFADELERİN OLMASI VE GEÇERLİLİK SORUNU

               

                İş sözleşmesi fesih hakkı, hak sahibine karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır. İşçinin istifası, ne şekilde yazılacağı ve ne gibi kurallar içereceği İş Kanununda özel olarak düzenlenmiş değildir. İşçinin, derhal fesih sebepleri, İş Kanunu 24. maddesinde bahsedilirken, önelli fesih düzenlemesi İş Kanunu 17. Maddesinde düzenlemiştir.

                Uygulamada ise işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklarda, işveren, işçiye derhal istifasını yazmasını ister. Hâlbuki taraflar arasında yaşanan uyuşmazlıkta, işverenin haksızlığı söz konusu olabilir. İşçi ise yaşadığı haksızlıkları istifa dilekçesine yazmak yerine, ani karar alarak  “özel nedenlerden dolayı istifa ediyorum” şeklinde genel bir ibare yazarsa, anlık öfke ile karşı tarafın istediklerini yapmış olur. İstifa olayından bir süre sonra, işçi yanlış yaptığını, haksızlık karşısında mücadele etmeyerek, kolay yol olan istifa dilekçesini yazarak ve ortamdan uzaklaşarak işvereni ödüllendirdiğini anlamaktadır. İşçi, yıllarca çalıştığı emeğinin bir çırpıda yok olduğunu fark etmiş ve olayın haksız olduğunu düşünerek konuyu Mahkemelere taşımak, adalet aramak ve işveren ile mücadele etmek istemektedir. Hukuksal yola başvurmadan önce, uzman olmayan kişilerden alınan bilgilerde “istifa varsa tazminat hakkın yoktur” şeklinde cevap alan işçi, bu durumda umudu kaybedip hukuksal mücadeleye başvurmaktan vazgeçmektedir. İşçinin bu hareketi yine yanlışı doğurmaktadır.   Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, “işçinin istifa dilekçesinde genel ifadelerinin olması halinde, istifanın somut nedenlerinin dava dilekçesi ile birlikte açıklanabileceğini” belirterek işçinin, istifa dilekçesi olsa da hakkını arayabileceğini belirtmiş ve işçinin, iddialarının ispatlanması durumunda feshe bağlı haklardan yararlanacağını belirtmiştir. Yüksek Mahkeme, istifa belgesiyle çelişen olayların Mahkeme tarafından araştırılması gerektiğini ve her bir somut olay yönünden bu çelişkinin istifanın geçerliliğine etkisi olup olmadığı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

                Öncelikle çalışanlara tavsiyemiz, işveren ile yaşadığınız problemlerin hemen akabinde istifa dilekçesi yazmak yerine uzman kişilerden veya SGK’nın Alo 170 hattında bilgi alarak hareket etmenizdir. Buna rağmen yaşanan uyuşmazlık karşısında,  düşünmeden istifa dilekçesi vermiş olsanız bile, haklı olduğunuzu düşünmeniz durumunda hukuksal yollara başvurmaktan kaçınmayınız. İstifa olgusunun sebepleri, örneğin fazla çalışmaların ödenmemesi ise “özel nedenlerden dolayı istifa ediyorum” istifa dilekçesi vermiş olsanız da bu özel neden, fazla çalışmaların ödenmemesi olarak kabul edilerek işçinin haklı nedenle feshettiği varsayılarak kıdem tazminatı hakkı olduğuna karar verilir.

                Hakkınızı arayınız, hayatınız boyunca mağdur olmayınız.

                suatyurdseve@gmail.com

               suatyurdseven@gmail.com

Etiketler