MAAŞ DÜŞÜRÜLMESİNDE İŞÇİNİN SUSKUNLUĞU İŞÇİ ALEYHİNE KULLANILAMAZ

Eklenme Tarihi15.06.2015 - 0:00-Güncellenme Tarihi15.06.2015 - 0:29

                MAAŞ DÜŞÜRÜLMESİNDE İŞÇİNİN SUSKUNLUĞU İŞÇİ ALEYHİNE KULLANILAMAZ

               

                Taraflar arasında yapılan hizmet sözleşmesi, yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. Taraflar arasında yapılan yazılı veya sözlü sözleşmelerdeki değişikliklerin, 4857 sayılı İş Kanunu 22. Maddesinde nasıl uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Bu kanun maddesi uyarınca “iş sözleşmesindeki iş şartlarındaki esaslı nitelikteki değişiklikler, işçinin yazılı ve açık kabulüne bağlıdır” şeklindeki hükmü  açık ve kesin olarak uyuşmazlıkların çözümünü belirlemiştir.

                İşverenin, işçinin ücretinin düşürmesi durumunda, bu ücret düşürmesi durumu işçinin iş sözleşmesinde esaslı değişik niteliğinde olup, işveren tarafından emrivaki şekilde yapılan tek taraflı olarak ücret düşürülmesi, işçi aleyhinedir ve işveren, işçi aleyhine olacak şekilde değişiklik yapamaz. İşçinin yapılan değişikliğe karşı çıkmamış olması ve suskun kalması İş Kanunun 22. maddesindeki açık düzenlemesi karşısında bu değişikliği kabul ettiği anlamına gelmez. İşverenin, savunmasında ise “ücret düşürme karşısında işçi, duruma sessiz kaldı ve bu konuya itiraz etmedi, sonraki dönem bordroları kayıtsız şartsız imzaladı ve ayrıca bu ücret düşürme olayını fesih sebebi yapmadı” diyerek işçinin haksız olduğunu belirtse de Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, “bu durumu işçi aleyhine yorumlayamazsın” diyerek son noktayı işçi lehine koymuştur. İşverenin, işçinin düşürülen ve ödenmeyen fark ücretlerinin kendisinden talep etmesinin iyi niyet kuralları ile aykırıdır, şeklindeki savunmasının haklı olduğunu belirtmesi karşısında işverenin maaş düşürme konusunu kendi lehine  doğru yorumlamasının  söz konusu olmayacağını Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kesin belirtmiştir.

                Hakkınızı arayınız, hayatınız boyunca mağdur olmayınız.

                suatyurdseven@gmail.com     dan iletişim kurabilirsiniz.

Etiketler