ÇALIŞMA HAYATINDA ZOR AMA UMUT DOLU BİR YIL

Eklenme Tarihi01.01.2018 - 1:30-Güncellenme Tarihi31.12.2017 - 22:50

Çalışma hayatı açısından zor ama umutlu bir yıla giriyoruz. Yılın ilk gününde geçen senenin bilançosunu tutmak ve 2018’in olası gelişmelerini değerlendirmek istedim...

Yılın son günlerinde hareketlenen çalışma hayatı bütün bir yıl boyunca önemli gelişmelere sahne oldu. Yılın bu ilk gününde hem geçtiğimiz yılın bilançosunu tutmak, hem de 2018’in olası gelişmelerini değerlendirmek istedim. Çalışma hayatı açısından zor ama umutlu bir yıla giriyoruz. Zorlukların aşıldığı, daha çok kişiye iş imkanı sağlandığı ve umutların gerçeğe dönüştüğü bir yıl olması dileğiyle.

Kamu taşeron işçisine kadro

Çalışma hayatında 2017 yılı hareketli geçti. Ama yılın en önemli gelişmesi yıl sonunda yaşandı ve kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için düzenleme yasalaştı. Bu düzenlemenin yasalaşması kolay olmadı.

Taşeron işçileri için Yol  İş Sendikasının açtığı davalarla başlayan süreç, nihayet 2017 yılı sonunda çözüme kavuştu. Yarından itibaren kapsamdaki işçiler kamu kurumlarına başvuru yapmaya başlayacaklar. Bu başvurular sonrasında yapılacak sınava müteakiben 90 gün içinde kadroya geçişlerin tamamlanması hedefleniyor.

Dolayısıyla kamudaki taşeron işçiler için 2018 yılı kadroya kavuşma yılı olacak. Bu sayede kamu işçisi olacak kişiler 2018’i iş güvencesi ve 52 günlük ilave tediye ikramiyesi ile karşılamış olacaklar.

Otomatik BES devreye girdi

1 Ocak 2017 itibariyle hayatımıza otomatik bireysel emeklilik sistemi (BES) girdi. 1 Ocak 2017’de 1000 ve daha fazla çalışanı bulunan firmalarda çalışan kişiler için otomatik katılımlı bireysel emeklilik sözleşmeleri açıldı.

Nisan 2017’de 250 ve daha fazla çalışanı bulunan firmalar ile kamu kurum ve kuruluşları kapsama alındı. Temmuzda kapsam 100 ve daha üzeri çalışanlı firmalar olarak genişledi.

1 Ocak 2018’de ise 50 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerleri ile belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri de kapsama girdi. Ancak ne yazık ki çalışanların önemli bir bölümünü cayma hakkını kullanması söz konusu oldu. Dolayısıyla özellikle 1 Ekim 2008 sonrası aylık bağlama oranlarının düşmesi nedeniyle emekli aylıklarındaki azalmanın telafi edilmesini sağlamak ve tasarrufu yaygınlaştırmak için hayata geçirilen sistem, çalışanlardan beklenen oranda karşılık bulmadı. Yeni yılda bu konu üzerinde çalışılmalı ve gerekirse sistemde kalmanın özendirilmesi için yeni uygulamalar hayata geçirilmeli.

Kıdem fonu rafa kalktı

2017 yılında çalışma hayatının en hassas konularından birisi olan kıdem tazminatı konusu da uzun süre gündemi işgal etti. Bu konuda sosyal taraflar bir araya geldiler ve uzlaşmaya varmaya çalıştılar. Ancak çalışma hayatının en hassas konularından bir tanesi olan kıdem tazminatı konusunda uzlaşma sağlanamadı. Ortaya bir kanun taslağı da konmayınca konu rafa kalktı. 2018’de konu tekrar gündeme gelir mi bilinmez. Ancak kıdem tazminatı konusunda sosyal mutabakat oluşmadan adım atılmaması konusunda gösterilen hassasiyetin sürmesi gerekiyor.

Kadın katılımı artacak

Özellikle kadınların işgücü piyasasına girişi teşvik edilecek. Kadınların işgücüne katılımının artması ilk etapta işsizlikte artışa neden olabilir. Ancak kadınların işgücü piyasasına girmesinin sağlanması Türkiye işgücü piyasasının kronikleşmiş bir sorununun çözülmesi anlamına gelecektir.

Bu anlamda 2018 yılının çalışma hayatının kronikleşmiş sorunları ile mücadelenin kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü, kalıcı ve sistematik adımların atıldığı, çalışanların refah seviyesinin arttığı bir yıl olmasını ümit ediyor, tüm çalışanların yeni yıllarını kutluyorum.

30 yıl üzerine ikramiye tamam

2017 yılında çalışma hayatında uzun zamandır çözülemeyen bir sorun da çözüme kavuştu. 30 yılın üzerinde çalışması bulunan ancak ikramiyesini kanundaki hüküm nedeniyle 30 yıl üzerinden alan memur emeklilerine yönelik düzenleme yapıldı ve 30 yılın üzerindeki süreler için ikramiye farkları ödenmeye başlandı.

Bu sayede kamuya verdikleri hizmetin karşılığını ikramiye olarak tam anlamıyla alamayan kişilerin sorunu çözülmüş oldu. 30 yılın üzeri memur emeklilerinin ve bu kişiler vefat etmiş ise hak sahiplerinin ikramiye farklarını alabilmek için 29 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor. Bu nedenle 30 yılın üzeri hizmeti olup ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan kişiler veya bu kişilerin hak sahiplerinin 29 Ocağa kadar mutlaka başvuru yapmaları gerekiyor. Aksi taktirde bu haktan yararlanamayacaklar.

SEFERBERLİK GENİŞLİYOR

2017 yılı çalışma hayatında istihdam seferberliği ile başlamıştı. İŞKUR tarafından yürütülen işbaşı eğitim programlarının genişleyerek sürmesi ve 687 sayılı KHK ile hayata geçirilen teşvik ile devlet ilave istihdam sağlayan işverenler için kesenin ağzını açmıştı.

Bu sayede işgücü piyasasında yaşanan daralmanın önüne geçilmiş ve yeni iş imkanları sağlanmıştı. 2018 yılı ile birlikte ilave istihdam için sağlanan teşvikler kapsamı genişleyerek sürecek. Şimdi düzenlemenin detayları ile ilgili olarak ikincil mevzuatın yayımlanmasını bekliyoruz.

2018 yılında çalışma hayatında uygulanan teşviklerin kapsamının genişleyerek sürmesi, esnaflar için ücret ödemesini de sağlayan ve kadın, genç ve engellilere yönelik olarak hazırlanan yeni teşviklerin de hayata geçmesi ile işgücü piyasasındaki daralmayla mücadele edilecek ve yeni iş imkanları sağlanacaktır.