Türk sendikacılığı küresel ölçekte temsil ediliyor

Eklenme Tarihi15.12.2017 - 1:30-Güncellenme Tarihi14.12.2017 - 23:37
İnşaat, ağaç işleri ve ormancılık küresel işgücü toplamının % 7’sini oluşturuyor. Dünya ekonomisinin ürettiği toplam hasılanın % 13’ü inşaat, ağaç işleri ve ormancılık sektörlerinde çalışan işçilerin emekleriyle meydana geliyor.

Ülkemizde bu sektörlerde çalışanların toplam istihdam içerisindeki payları her geçen gün artmakta. Özellikle inşaat sektöründeki büyüme istihdama olumlu yansıyor. Anca, en çok iş kazasının meydana geldiği sektör de inşaat sektörü.

İnşaat sektöründe işgücünün payının artması “örgütlülük” yani sendikalaşma konusunun da önemli hale gelmesine neden oluyor. Bu sektörde örgütlü en büyük sendika Yol-İş Sendikası. Bu sendika aynı zamanda Türk-İş Konfederasyonu’nun bir üyesi.

Yol-İş Sendikası “taşerona kadro” uygulamasının da önünü açan örgüt. Nitekim 10 bin taşeron işçisi adına açtıkları kadro davalarının hepsini kazandıktan sonra yargı kararlarının uygulanması için hükümete karşı mücadele verip, sonunda 10 bin taşeron karayolu işçisinin devlette kadroya geçmesine neden oldular. Belki de bugün kadroya geçecek 850 bin emekçinin önünü açtılar.

Sendikal örgütlenmeler, uluslararası alanda da faaliyet gösteriyorlar. Nitekim sözünü ettiğimiz Yol -İş Sendikası, inşaat, yapı materyalleri, ağaç işleri, ormancılık ve bağlı sektörlerde çalışan işçilerin küresel federasyonu İnşaat ve Ağaç İşçileri Enternasyonali’nin (BWI) de üyesi. Geçtiğimiz günlerde BWI’nin 4. Dünya Kongresi Güney Afrika’nın Durban kentinde toplandı. Bu uluslararası örgüt, 130 ülkedeki 334 sendikaya üye 12 milyon işçiyi temsil ediyor. Kongrede sendikaların temsilcileri ve konuklar ile birlikte sayıları 1200’e varan katılımcı hazır bulundu. Ben de gözlemciler arasındaydım.

Gurur verici

Konuşmacılar arasında ABD’nin 44. Başkanı Obama’nın kız kardeşi ve Sauti Kuu adlı kalkınma ve yardım vakfının kurucusu Dr. Auma Obama gibi kişiler bulunmaktaydı. Kongrede genel olarak iş kazaları, sendikalaşmanın önündeki engeller, düzgün işler gibi önemli konular tartışıldı. Ancak en önemli gelişme, Türk sendikacılığının bu kongrede en üst düzeyde ve çözüm önerilerini sıralayacak bir şekilde temsil ediliyor olmasıydı.

Hatta Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar’ın küresel ölçekte dünyanın en büyük işçi örgütlerinden birinin yönetimine seçilmesi de aynı zamanda gurur verici bir gelişme oldu.

Sendikalaşmanın yeterince olmadığı, sendikal örgütlenmenin önünde birçok engellerin bulunduğu bir ortamda, sendikalarımızın küresel örgütlere üyelikleri demokratik hakların gelişimi açısından son derece önemli.