Cinsel içerikli kayıtla şantaj

Eklenme Tarihi14.04.2016 - 0:00-Güncellenme Tarihi14.04.2016 - 13:08

“32 yaşında bir erkeğim. Bundan 8 ay kadar önce bir sosyal paylaşım bir kadınla tanıştım. Bir süre sonra da buluşup onun evine gittik. İkimizin de bilgisi dâhilinde sevişmelerimizi kaydettik.

Benden sürekli para istemeye başlayınca ben ayrılmak istedim. Bana ‘Ben istemeden ayrılamazsın, ayırılırsan bu kayıtları önce arkadaşlarına gönderir sonra da internete koyarım,’ dedi. Meğer o bu kayıtları saklamış.

Önce ciddiye almadım. Ancak daha sonra bana ‘Bu sana son ihtarım’ diye bana mail gönderip yüksek mikarda para da isteyince ciddiyetini anladım.

Ben işyerinde yönetici konumunda olan ve kariyer yağmaya çalışan bir adamım. Ayrıca yeni tanıştığım ve evlenmeyi düşündüğüm bir de kız arkadaşım var.

Bu durumdan dolayı son derece endişeliyim. Lütfen bana yol gösterin.”

***

İşte size önerilerim

Öncelikle kararlı olun, şantajcıya sakın boyun eğmeyin, haklarınızı arayın.

Hak arama özgürlüğünüzü kullanmanızın sadece size değil, tüm topluma yararı var.

Bu tür olayların artmasının nedenlerinden birisi de hak arama özgürlüğünün yeterince kullanılmamasıdır. Herkes hakkını ararsa mutlaka caydırıcı olur. Bir başkasına yapamaz.

***

İşte yasal haklarınız:

*Değerli okurum, bulunduğunuz ilin Cumhuriyet Savcılığı’na size yapılanları anlatan bir dilekçe ile şikayetinizi bildirin. Dilekçenize delillerinizi de ekleyin.

*Ayrıca bu şahsa karşı manevi tazminat davası da açın.

***

İşte size yapılanlarla ilgili Türk Ceza Kanunu maddeleri:

Özel hayatın gizliliğini ihlâl

Madde 134 - (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, (Değişik ibare: 02/07/2012-6352 S.K./81.md.) bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, (Değişik ibare: 02/07/2012-6352 S.K./81.md.) verilecek ceza bir kat artırılır.
 

(2) (Değişik fıkra: 02/07/2012-6352 S.K./81.md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Şantaj

TCK: 107-(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

 ***

Her şeyin hayalleriniz gibi olması dileğimle…

Cengiz Hortoğlu

 hortogludorduncubakis@gmail.com

http://twitter.com/cengizhortoglu

 

Etiketler