Nafaka Doğru Bilinen Yanlışlar

Canımız yanıyor duyduklarımızdan; bir yanda ilk eşin nafakasını ödemeye çalışan ikinci eşler, diğer yanda babası cezaevine girmesin diye cep harçlığını babasına veren çocuklar ve 500 TL nafaka için hapis yatanlar...

Ne yazık ki yanlış anlaşılmalar da devam ediyor. Biz derdimizi anlatacak mecra bulmakta zorlanıyoruz. Ama mağduriyet varsa, pes etmek yok. Tek başımıza da kalsak, mağdurların yanında olmaya inatla devam edeceğiz. Biz televizyonlardaki süresiz nafaka ile ilgili iddialara buradan yanıt vereceğiz.
***

*Yasalar hep aynı mı kalır?
Yasalar da zamana ve koşullara göre değişebilir. Süresiz nafakanın kabul edildiği 1988 yılından bu yana 31 yıl geçti.
***

*Nafakanın tamamen kalkmasını mı istiyoruz?
Nafakanın tamamen kalkmasını değil süreli olmasını istiyoruz.
***

*Süresiz nafaka, çalışmadan emeklilik hakkı değil midir? Bu temel hukuk kurallarına uygun mudur?
Bir kadının 10 gün evli kalıp hayat boyu aylık almasını kadın hakları olarak görüyorsunuz. Peki ömür boyu nafaka bağlanan kadınların hiç çalışmadan hem de genç yaşta, 30 yıl gece gündüz çalışıp emekli olan kadınlarla aynı haklara sahip olması hakkaniyete uygun mudur?
Yani kadın çalışmayıp sadece çocuk mu baksın? Bunu mu istiyorsunuz?
***

*Mevcut durum, "Birkaç ay evli kal sonra hayat boyu çalışmana gerek yok." düşüncesini desteklemiyor mu? Sadece bu nedenle yapılan evlilikler yok mu?
***

*Yoksulluk nafakasının çocuklar için ödenen iştirak nafakası ile ilgisi var mıdır? Olmadığı açık ve net olduğu halde bu iki nafaka inatla birbirine karıştırılmasının nedenini anlamakta güçlük çekiyorum.
***

*Süreli nafaka talebinin siyaset, kadın hakları ve dünya görüşü ile ilgisi var mıdır? Olmadığı açık ve nettir. Sadece hakkaniyet ve hukuk mağduriyetleriyle ilgisi vardır.
***

*Nafaka ödeyemeyene hapis cezası temel hukuk kurallarıyla bağdaşıyor mu? Bağdaşmadığını biliyorsunuz.
***

*Evlilik eşitler arasında olur. Ayrılınca da bağların kopması gerekir. Eşlerin birbirlerine karşı yabancı olma hakkı vardır. Bir insanın yabancı birinin sorumluluğunu hayat boyu üstlenmesi hakkaniyete uygun mudur? Eş sosyal güvenlik kurumu mudur?
***

*Eski eş diye bir hukuksal statü var mıdır? Para bir yana bu statü ikinci eşlerin duygularını incitmez mi? Bir eşin yeniden başlama hakkı yok mudur?
***

*Son olarak kadın evlendiğinde nafaka kesiliyor da erkek evlendiğinde neden kesilmiyor?
***

Önemli Not: Bu alanda büyük bir fedakarlıkla ve olağanüstü çabayla çalışan mağdurların seslerini duyuran sivil toplum kuruluşlarının (Platform, dernek) değerli yöneticilerini ve değerli üyelerini kutluyorum ve çok teşekkür ediyorum. Benim katkım onların emeklerinin yanında bir damladır ancak... MİNNETTARIM.


Mutluluk ve sağlık dileklerimle…

Cengiz Hortoğlu


http://twitter.com/cengizhortoglu