Halka halka dumanlar...

Nedenine gelince...Çoktur nedeni.Örneğin, Başbakan Tayyip Bey'in:- Yolsuzluklardan sağlanmış çıkarların boyutlarını, rakamlar açıklandıkça, görüp şok olacaksınız, sözleri...Türkiye'nin, siyasetçi - bürokrat ve işadamı geçinenlerce nasıl yağmalanmış olduğunun su yüzüne vurmaya başlaması, nedense "ulusal onurumuzu" rencide etmez.Bir sigara yakıp, dalga dalga dumanlarına dalmaz mısınız?* * *"Yaşam kalitesi", bir toplumda bireylerin ortalama ne kadar kağıt, ne kadar diş macunu, ne kadar elektrik, vs. tükettiği türünden, 300 kalemlik bir tüketim zincirinin, birey başına düşen ortalaması alınarak saptanır.Türkiye, "yaşam kalitesi" açısından bugün 173 ülke arasında 82. sırada...Ve Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde erişmeye özendiğimiz hayal, Uruguay'ın bugünkü basamağı...Uruguay "yaşam kalitesi" açısından 173 ülke arasında, 40. basamaktadır bugün.Ya Yunanistan kaçıncı basamaktadır?25'inci...Bir sigara yakıp, dalga dalga dumanlarına dalmaz mısınız?* * *Yargıtay Başkanı Eraslan Erkaya, sık sık tekrarlıyor:- Türkiye'de hukuk bağımlıdır.İnsan merak ediyor; kim, yahut kimler tutuyor hukukun dizginlerini, diye...Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin kaybettiği dava sayısı 3 bini aşkın...Ya peki "ulusal onur"?Bir sigara yakıp, dalga dalga dumanlarına dalmaz mısınız?* * *Son 80 yılda Türkiye'de ne kadar kitap toplatıldı, ne kadar yazı adamı verildi mahkemeye, hangi filmler sokulmadı içeri?Ne kadar sanat ve düşünce adamı tıkıldı içeriye?Üstelik "hukuk" da bağımlı olduğuna göre; kimler istedi Türkiye'nin, bazı konu, anlatım ve açıklamalardan habersiz kalmasını?Böylece "değersiz önemliler"le, "önemsiz değerliler" arasındaki uçurumlar, güngünden daha çok ve kimlerin yararına açıldı?Bir sigara yakıp, dalga dalga dumanlarına dalmaz mısınız?* * *Yıl 1971... Selimiye Kışlası... Kışlanın üst kat koridorlarında bir Türk orgeneraliyle, bir Amerikan generali yan yana konuşarak yürüyor.Ve bir yazı adamını, onların yanından geçirerek tuvalete götürüyorlar, elleri kelepçelenmiş...İki general, öylesine özdeşleşmiş ki... Yanlarından kelepçeli tuvalete götürülen yazı adamı da, ortak düşmanları...Ancak Türk orgenerali, bir Amerikan kışlasında, yan yana yürümüyor bir Amerikan generaliyle ve yanlarından kelepçelenmiş bir Amerikan yazarı geçirilmiyor...Bir Türk kışlasında olabiliyor bu. Üstelik 1961 Anayasası'na göre de gözaltı süresi 24 saati geçemezken; Anayasa çiğnenerek yazı adamının gözaltı süresi, 15 güne uzatılmış...Bir sigara yakıp, dalga dalga dumanlarına dalmaz mısınız?* * *"Onlar - biz" ayrımı, ulusal onurla da ilgili bir ayırım değil mi?Ve hedefimiz "çağdaş uygarlık düzeyine varmak"sa, biz hangi çağdayız da, nereden kalkıp varacağız çağdaş uygarlık düzeyine?Onların çağdaş olması mı ayırıyor bizi onlardan?Yoksa onlar, kendi aralarında ne kadar dövüşseler de; dört yüz yılda gelişmiş ortak bir burjuvazi dünyası da; biz bir türlü aşamıyor muyuz köylülüğü ve sadece burjuva taklidi yapmakla mı yetiniyoruz?Bir sigara yakıp, dalga dalga dumanlarına dalmaz mısınız?* * *Size modern bir Fransız ozanından, bir şiir mealen:Adam otel odasına girdi, yatağa uzandı...Bir sigara yaktı, dalga dalga dumanlar...Zile bastı adam, kat görevlisini çağırdı.Geldi kat görevlisi, "buyurun" dedi.Adam buyurdu:- Bana bir gemi getirin...Az sonra kat görevlisi getirdi gemiyi.Adam masayı gösterdi:- Koyun şuraya...Kat görevlisi gemiyi koydu masaya...Bir süre sonra kat görevlisi merak etti adamı...Odanın kapısını açıp içeri baktı...Aaaa... Ne adam vardı, ne gemi...Adam gemiye binip gitmişti...Sadece odada halka halka dumanlar... c.altan@prizma.net.tr 'Ulusal onur' kavramı ve söylemi, bendenizin bazen bir sigara yakarak, dalga dalga dumanlarına dalıp gitme refleksini tetikler.

DİĞER YENİ YAZILAR