1 Mayıs

DİSK, KESK, TMMOB’un öncülüğündeki sendika ve meslek örgütleri 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlayacaklarını açıkladılar.
Türkiye dışında 1 Mayıs’ın nerede, nasıl kutlanacağını mesele yapan, emekçilerin bayramını burnundan getiren ülke kalmadı. Solun yükselişi karşısında 1 Mayıs 1977’yi bir büyük provokasyon ve katliama dönüştüren çevreler, 12 Eylül askeri darbesine giden yolu açarken Taksim’i işçilere kapattılar.
Geçen yıl ki rezaletten sonra TBMM’den geçen yasayla 1 Mayıs’ın güle oynaya geçeceğini beklerken, resmi çevrelerdeki inatlaşmanın sürdüğü gözleniyor.
Taksim’e ancak temsili bir heyetin çıkmasına izin verilecekmiş!
DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, Türkiye’de yüz yıllık geleneğe sahip kutlamaların geniş bir katılımla yapılmasının öneminden söz ediyordu.
1 Mayıs, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu döneminde, sanayileşmenin olmadığı Ankara’da bile kutlanmış.
Mete Tunçay’ın “Türkiye’de Sol Akımlar” kitabında Ankara’daki 1 Mayıs törenlerine ilişkin çarpıcı notlar ve fotoğraflar yer alıyor.
“Amelenin Bayramı” adlı haberi okuyalım:
“1 Mayıs’ı bütün amele eğlenceyle geçirdi. Saat dokuzda İmalat-ı Harbiye amelesi İstasyon civarındaki eğlence mahalline toplanmışlardı. Mürettipler bir grup halinde geldiler, sonra şimendifer ve dekovil amelesi de iltihak etti.
Saat on birde fabrika haricindeki meydanlıkta umum işçiler toplanmışlardı. İzmir mebusu Yunus Nadi, Menteşe mebusu Tevfik Rüştü, İstanbul mebusu Numan beylerle Ticaret Müdir-i umumisi Vahbi, fabrika müdürü Nuri beyler, Rus sefarethanesinden bazı memurlar ve matbuat müntesibini hazır idiler.”
1921’de Türk-Sovyet ilişkileri doruk noktaya çıkmıştı.
Sovyetler Anadolu’ya askeri yardım yapıyordu.
Büyükelçi Aralov döneminde 1 Mayıs İşçi Bayramı en canlı şekilde Ankara’da Sovyet elçiliğinde kutlandı.
Aralov anılarında elçiliğe 200’den fazla kişinin geldiğini, İmalat-ı Harbiye işçileri, başka atölye ve işçi temsilcileri dışında Sağlık Bakanı Tevfik Rüştü Bey, TBMM üyeleri, öğretmenler, doktorlar, gazeteciler ve subayların da bulunduğunu yazar. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak), Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa da (Karabekir) kutlama telgrafı göndermişler.
Ankara işçilerinin İstanbul’daki sosyalist partilere, sendika ve gazetelere çektikleri telgrafı da Mete Tunçay şöyle aktarıyor:
“Zalim emperyalizm ve kapitalizmle mücadele eden dünya işçilerinin Bir Mayıs Bayramı’nı Anadolu işçileri derin bir samimiyetle kutlarken, siz yoldaşlarını da hürmetle selamlar.”
1922’de Kurtuluş Savaşı’nın Ankara’sında, İstanbul’unda kutlanan 1 Mayıs’ı 2009 yılında Taksim’de yasaklamak nasıl bir düşüncenin ürünüdür?
1 Mayıs, Türkiye işçi sınıfına kutlu olsun.
Bırakın emekçiler, bayramı istedikleri yerde kutlasınlar.