24 Temmuz

24 Temmuz


Türk - İş Genel Başkanı Bayram Meral, Ecevit'i ziyareti sırasında 24 Temmuz'un önemini anımsatıyor.
Çalışanlara grevli toplu iş sözleşmesi hakkı tanıyan 274 ve 275 sayılı yasaların doğum günü, 24 Temmuz'du. 1963 yılında ileri sayılabilecek düzenlemeler yapıldığında Ecevit Çalışma Bakanı'ydı. Türk - İş, o tarihi "bayram günü" ilan ederek yıllarca 1 Mayıs'ın alternatifi olarak kutladı.
Oylarıyla Ecevit'i dört kez başbakan yapan çalışanlara 24 Temmuz kutlamaları bu yıl zehir oldu. Hükümetin "mezarda emeklilik" dayatması nedeniyle işçi ve memur sendikaları cumartesi günü Ankara'da protesto eylemine hazırlanıyor.
Bayram Meral, Türk - İş'in hazırladığı "uzlaşma paketi"ni Başbakan'a aktarırken, işçi hakları savunucusu Ecevit'teki değişime nazik bir üslupla gönderme yapıyor: "Sizi hep, hak veren bir lider olarak tanıdık. Çalışma Bakanı olarak 1960'lı yıllarda imza attığınız yasaları unutmadık ama bugün karşımızda hak alan Ecevit'i görmek bizi üzüyor."
Türk - İş Genel Başkanı izlenimlerini anlatırken, "Sayın Başbakan'a eksik bilgi veriyorlar. Yanıltıyorlar... Yasa Meclis'ten bugünkü şekliyle 58 - 60 yaş olarak geçerse, çalışanların yüzde 70'inin emeklilik hakkı otomatikman kalkıyor. Yılda 4 ay primi yatırılan bir işçi 69 yılda, 6 ay primi ödenen 46 yılda emeklilik hakkına kavuşuyor. Buna mezarda emeklilik denmez de ne nedir?" diye tepki gösteriyor:
Bayram Meral'la, Ankara'daki "büyük yürüyüş" sonrası konuştuk. İsyan halindeydi:
"İşçiyi zor zaptediyoruz, hükümet mutlaka bu sese kulak vermeli ve kazanılmış haklara dokunmamalıdır. Tasarıda sadece yaş meselesi yok ki, emekli aylıkları da düşürülüyor. Prim kesintisi iki katına çıkarılacak, mesela 25 milyon kesilen 50 milyona yükseltilecek, emekli aylığı yüzde 35'lere düşecek, böyle adalet olur mu? Bu tasarı SSK'yı tümden çökertir. İleride emekli olamayacak birisi ne yapar; gider işverenle anlaşır, kayıt dışına çıkar. Bilmiyorum, istenen bu mudur? Anlaşılan Başbakan'a eksik bilgi veriliyor, Sayın Ecevit'i yanıltıyorlar."
Emeklilik yaşı ve prim ödemelerinda uzlaşma olsa bile, işsizlik sigortası ve iş güvencesi olmadan bu tasarıya "evet" diyemeyeceklerini anlatan Meral, "zorunlu tasarruf"un sigorta fonuna dönüşmesine de karşı olduklarını belirtiyor.
Bayram Meral'ın şu sözleri de "halkçılık" söylemini öne çıkaran kadroların, kendilerini iktidara taşıyan orta sınıfı unutup sermaye çevrelerine ödedikleri "diyet" açısından düşündürücü olmalı... Türk - İş Başkanı, sosyal güvenlik paketindeki ısrarı açıkça "IMF'ye verilen söz"e bağlıyor.
Doğum günü 24 Temmuz olan işçi hakları, dileriz ona can verenlerin elinden mezara gitmez.
"Ne ezilen, ne ezen; insanca hakça bir yaşam" sloganının sahibi Ecevit'in makul çözümü bulacağına inanıyoruz. "IMF tetikçisi" diye nitelenen hükümetin başı olmak 1970'lerin "Karaoğlan"ına yakışmaz! Emekçilerin protestosu, dağa taşa "Umudumuz Ecevit" diye yazan solculara ağır geliyor.
"Düzen değişmeyince Ecevit değişti!" yorumlarına katılmıyoruz. 24 Temmuz'a kadar uzlaşma olacaktır.Yazara E-Posta: d.sazak@milliyet.com.tr