367 ve seçim

Siyaset Günlüğü Meclis'te toplam 24 sandalyeye sahip olan merkez sağ partilerin 27 Nisan'da başlayacak cumhurbaşkanlığı seçimi turlarına katılıp katılmama kararlarını iktidarın tutumu belirleyecek. AKP, Abdullah Gül'ü Çankaya'ya çıkarmadan seçime "evet" demeyeceğine göre, DYP ve ANAP'ın önünde tek seçenek kalıyor: Birinci tura katılmayarak Anayasa Mahkemesi'nin 367 yorumunu beklemek.Deneyimli bir siyasetçi olan Mehmet Keçeciler, ANAP'ın 20 milletvekiliyle cumhurbaşkanı seçiminde "anahtar parti" haline geldiğini söylüyor. Keçeciler haklı. CHP, Meclis'e girmeyerek 367 sorununu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceği için, 354 kişilik AKP grubunun (Bülent Arınç da düşüldüğünde 353) 13 eksiği tamamlaması bağımsızlardan ve ANAP'tan gelecek oylara bağlı.ANAP ve Doğru Yol ise seçime "tek çatı" altında gitme kararı aldılar.İki partinin seslendiği muhafazakâr tabana, 2002 seçimlerinde AKP oturdu. Merkez sağ liderler bir yandan Anayasa Mahkemesi'nin CHP'nin başvurusuyla ilk turda 367 katılım şartını arayıp cumhurbaşkanlığı seçim sürecini durdurması halinde doğacak "kaos"u seçmenlerine anlatamama sancısı çekiyorlar. Çünkü AKP bu engellemeyi CHP'den çok DYP ve ANAP'a yıkacaktır! Öte yandan AKP'nin Gül'ü Çankaya'ya çıkarmanın motivasyonuyla seçime asılacak olması nedeniyle, merkez sağdaki rakiplerini bir kez daha baraja takıp parlamento dışı bırakabileceği endişesini taşıyorlar.Ağar ve Mumcu'nun cumhurbaşkanı seçimini yeni Meclis'in yapması isteği siyaseten daha gerçekçi.CHP'de zaten bunu istiyor.Bu köşede defalarca yazdık, en demokratik olanı 11. Cumhurbaşkanı'nın seçimle oluşacak yeni parlamento tarafından belirlenmesiydi. Sadece AKP oylarına dayalı bir seçimde Erdoğan ile Gül arasındaki tercih "Cola-Pepsi" farkından öteye geçmeyecek. Çankaya'ya "partili cumhurbaşkanı" adayı seçimden sonra düşünülmeliydi.Gelinen noktada bu yolu belki de Anayasa Mahkemesi açacak.AKP ilk turda Meclis'te 367'yi bulamazsa CHP, seçimi düzenleyen 102. maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürecek ve "Cumhurbaşkanı, TBMM üye sayısının üçte iki çoğunluğuyla seçilir" koşulunun hukuken ne anlama geldiğini soracak. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi "367 üye bulunmadan cumhurbaşkanının seçilemeyeceği" şeklinde karara bağlarsa, Meclis'in feshedilmesi ve erken seçime gidilmesi yolu açılacak. Bu sonuç Erdoğan'ın da işine geliyor olamaz mı? dsazak@milliyet.com.tr DYP ve ANAP liderleri, Mehmet Ağar ve Erkan Mumcu, 367 desteği arayan AKP'ye "yeni cumhurbaşkanını yeni Meclis'in seçmesi" için erken seçime gidilmesini önerdiler.