7. uyum paketi

Tasarının TBMM tatile girmeden temmuz sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.Hükümet, yeni yasayla MGK Genel Sekreterliğinin icracı görevlerini daraltıyor ve 1961 Anayasasıyla kurumsallaşan askerin sivil otorite üzerindeki etkilerini danışma niteliğine dönüştürmeye çalışıyor. Ancak bu yapılırken Anayasa değişikliği gerektiren alanlara girilmiyor. Örneğin Yüksek Askeri Şura kararlarına yargı yolunun açılması pakette yok.Bugüne dek bir orgeneral tarafından üstlenilen MGK Genel Sekreterliğine bir sivilin atanması mümkün olacak. Genelkurmayla hükümet arasında bu konuda uzlaşma sağlandı, taslağın son şekli, "Söz konusu atamanın Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi halinde Genelkurmay başkanının olumlu görüşü alınır" şeklinde düzenlendi.Askeri harcamaların ve AWACS alımı gibi milyar dolarlık dev ihalelerin Sayıştay denetimine açılması da, TBMM Başkanlığının vizesiyle mümkün kılınıyor.Adalet Bakanı Cemil Çiçek, "asker üzerinden siyaset yapmak isteyen çevrelerin tahterevallinin bir tarafına sürekli askeri koyarak sanki bu tür düzenlemeler orduyla ilgili yapılıyormuş havası verdiklerini" belirterek Sayıştay denetimi dışında kalan başka kurumları da özelleştirme kapsamında yasaya dahil ettiklerini savunuyor.Sayıştay denetiminin taslaktaki son şekli şöyle:"Silahlı Kuvvetlerin hesap ve işlemlerinin incelenmesi ve elinde bulunan devlet mallarının denetlenmesi, milli savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak yapılır. Bu denetimle ilgili esaslar Sayıştayın ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen Gizli gizlilik dereceli bir yönetmelikle düzenlenir."7nci pakette MGK dışında temel hak ve özgürlükleri genişletmeye dönük pek çok adım atılıyor.Kitap yakmaya son, müstehcen yayınlarla ilgili kısıtlamaları kaldırma, derneklerle ilgili serbestlik, toplantı ve gösterilerin vali ve kaymakamlarca ertelenmesine sınırlamalar taslakta yer alıyor.Kürtçe özel kurslar ve dersler de yasada yeniden tanımlanıyor.Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Türkiyenin ABden 2004 sonunda müzakerelere başlama kararı çıkartabilmesi açısından 7nci uyum paketinin önemine işaret ediyor. Siyasi kriterlerin yerine getirilmesinde sivil MGK projesiyle son keskin virajı alacak Ankara.Çiçek sıkıntı olmayacağı inancında.Hükümet sözcüsüyle söyleşimizi noktalarken ABDnin Iraka asker istemini de sorduk. Cemil Çiçek, bu konuda Meclisten karar alınmasından yana! dsazak@milliyet.com.tr Hükümet, ekim ayındaki İlerleme Raporunu olumlu etkilemesi amacıyla 7nci uyum paketinin özünü oluşturan sivil MGK projesini salı günü Meclise gönderiyor.