Baleden baş"rtüsüne Cumhuriyet

™dül gecesinde iki olay tüm davetlileri etkiledi.Opera, tiyatro, müzik ve balede...Cumhuriyet kuşağı sanatçılarını yetiştiren konservatuvarın tanıtım filmi ve Ankara'daki tarihi binanın, yıllardır Mamak Belediyesi'nce kullanılıyor olması... Can Gürzap'ın t"renin bitiminde 'Lütfen bu tarihi binanın gerçek sahiplerine verilmesini sağlayın' çağrısı dakikalarca ayakta alkışlandı. Kültür Bakanı İstemihan Talay ise Mamak Belediyesi'nin yeni başkanlık binası bitiminde konservatuvarın bakanlıkça devralınacağını duyurdu.Ankara Devlet Konservatuvarı dersliklerinde 1984'ten bu yana tapu ve harç işlemlerinin g"rülüyor olmasına, yüzlerce sanatçının yetiştiği sahnenin, belediyenin nikah salonu şeklinde kullanılmasına yıllardır tepki g"steren sanatçıların 'seslerini duyurabilmeleri' için demek ki b"yle bir '"dül t"reni' bekleniyormuş. Can Gürzap'ın etkili mesajı, nihayet ilgilileri uyandırdı.Konservatuvar yalnız bir okul değil.Bir çağdaşlık tarihi...Ankara Devlet Konservatuvarı, 1936 yılında kuruldu. İmparatorluktan Cumhuriyet'e geçişin sanatsal simgesi olarak g"rülen konservatuvarın temelleri ise Cumhuriyet henüz bir yaşındayken, 1924 yılında Atatürk tarafından atılıyor. Musiki Muallim Mektebi içinde 'Klasik Batı Müziği' çalışmaları başlatılıyor.Hazırlattığı belgeselde çağdaş müzikte Türkiye'nin uluslararası saygınlıktaki ismi Prof. İlhan Usmanbaş, 1942 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı'nda İkinci Dünya Savaşı'nın yokluk ve yoksulluğa karşın bir avuç "ğrencinin yetişmesine verilen "nemi anlatırken anılarına d"ndü: "Cebeci'deki tarihi binada piyano ve keman çalınırken etraftan geçen kağnı gıcırtıları duyulurdu." Savaştan çıkmış genç Cumhuriyet, daha 1924'te Anadolu ezgileriyle Batı müziğini buluşturmak üzere Mustafa Kemal'in emriyle Musiki Muallim Mektebi'ni kuruyor. 1936 yılında Atatürk, Meclis'i açış konuşmasında, 'güzel sanatların gelişimi' y"nünde g"sterilen çabaların "neminden s"z ediyor.O d"nemde Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin gibi hocaların yer aldığı komitelere Milli Eğitim bakanları başkanlık ediyor.İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise Nazilerden kaçan Musevi sanatçılara Ankara Devlet Konservatuvarı kapılarını açıyor. Türkiye dünyaya hem 'insanlık dersi' veriyor hem de, tiyatrodan operaya kendi sanatçılarını yetiştiriyor.Prof. İlhan Usmanbaş'ın tanıtım filminde anlattıkları bitince salonda derin bir sessizlik oldu.Birazdan "dülü kazanan Hacettepe Devlet Konservatuvarı Korosu ve Senfoni Orkestrası'nın konseri başlayacaktı.Yüzyılın başında çağdaş dünyayla buluşan Türkiye Cumhuriyeti, 2002 yılında hala AB üyeliğini sorguluyor.Baş"rtüsünü tartışıyor! dsazak@milliyet.com.tr Aydın Doğan Vakfı'nın 2002 yılı "dülü Klasik Batı Müziği dalında Hacettepe šniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na verildi.