Barışa bir şans

Anka Ajansı'nın Brüksel çıkışlı haberinde ve NTV'de Zübeyir Aydar'ın cuma günü bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Eşzamanlı bir başka siyasi gelişme de şu oldu: DEHAP'ın misyonunu tamamladığı ve 45 gün içinde kongreye giderek feshedildikten sonra 'Demokratik Toplum Hareketi'ne katılacağı, parti genel başkanı Tuncer Bakırhan tarafından kamuoyuna ilan edildi.Demek ki 'barışa bir şans daha' tanınması halinde Kürt hareketi 'PKK'ya endeksli' olmaktan çıkacak, bir 'eylemsizlik dönemi'ne girilecek. PKK da İRA gibi silahı bırakacak.Türkiye 1991-93 döneminde birkaç kez bu denemeyi yaşadığı için bu açıklamaların pratikte nasıl uygulanacağı konusunda ciddi tereddütler var.Zübeyir Aydar'ın Brüksel'de yapmayı planladığı basın toplantısı bu açıdan da önem kazanıyor. Ankara'nın yeni sürece yaklaşımı ne olacak?Başbakan Erdoğan, Diyarbakır'da 'Kürt sorunu'ndan söz ederek siyasi bir çıkış yapmasına karşın verdiği mesajın içeriğini doldurmak konusunda güçlükleri var. Karşısında DYP, MHP ve CHP'li 'Milliyetçi Cephe' oluştu. Bu cepheye malzeme taşıyan 'Kürt milliyetçiliği'ni de göz ardı etmiyoruz. Muhalefeti 'etki-tepki'ye dayandırmak yerine bugünkü siyasal iklimin gereği olan adımları atmak gerekiyor. Bunun ilk adımı PKK'nın 'koşulsuz olarak' terörden vazgeçmesidir. 1990 koşullarına dönülmeyeceğine göre PKK da DEHAP gibi kendisini feshedebilir!İRA modeli esas alınacaksa, Garry Adams'ın liderliğindeki Sinn Fein'in İngiltere karşısındaki en büyük gücünün şiddeti reddetmesi ve 1980'lerden bu yana etkili bir 'siyasi hareket'i demokratik yoldan geliştirmesi olgusu gözden kaçırılmamalı.Son yerel seçimlerde Diyarbakır başta, Güneydoğu'da pek çok belediyenin DEHAP tarafından kazanıldığı ortada. Sadece Kürtleri temsil etmenin ötesinde Türkiye'nin bütününe seslenen yeni bir parti 2007 seçimlerinde niye parlamentoya giremesin? Ancak bunu başarmak için 'kimlik sorunları'nın yanı sıra Güneydoğu insanının makus talihini değiştirecek olan yoksulluğu, işsizliği, eğitimsizliği gündeme getirmek ve kalkınma sorunlarını aşmak gerekiyor.Terör, en büyük zararı Güneydoğu'ya veriyor.Barışa bir şans daha tanımayı Türkiye'nin geleceği adına, hiç kimse ölmesin diye savunmalıyız. dsazak@milliyet.com.tr Güneydoğu'da çatışma ortamından çıkılması yönünde önemli bir sürece giriliyor. PKK'nın 'silah bırakmayı' tartıştığını dün PKK/Kongra-Gel Başkanı eski DEP Milletvekili Zübeyir Aydar ile yaptığımız görüşmeden edindiğimiz izlenim şeklinde yazmıştık.