Baykal’ın Güneydoğu atağı

Baykal’ın Güneydoğu atağı


CHP lideri Deniz Baykal, kurultay ertesi ilk yurt gezisini Güneydoğu'ya yaptı.
2 günlük programın asıl amacı kurultaya gelirken trafik kazasında yaşamını yitiren Eruh İlçe Başkanı Kadir Bektaş'ın ailesine başsağlığı dilemekti; o vesileyle Diyarbakır'dan Mardin'e, dönüşte Batman ve Şırnak'a uzanan bir tur atıldı.
CHP'nin Güneydoğu gezisinde hayli sıcak bir halkla ilişkiler atağı gözlendi:
Ölen ilçe başkanının eşi Necibe Bektaş, Eruh'ta yönetime atandı. Baykal, Kürtçe konuşan kadın yöneticiyle tercüman aracılığıyla anlaşmış. Kurultayda da Metinan aşiretince Baykal'ı öven Kürtçe pankart açılmıştı. Derik'te 2 bin 71 kişi topluca CHP'ye katıldılar. Böylece Baykal CHP'nin anadili Kürtçe olanların kültürel haklarına saygı gösteren bir politikayla Güneydoğu'ya açılıyor.
CHP lideri Diyarbakır'da yerel TV kanalından HADEP'e "Bölgesel ve etnik temelde siyaset anlayışını terk etmeliyiz. Protesto anlayışına dayalı politika yanlıştır. Bunu anlıyoruz ama sonuçta siz de biz de Meclis dışında kaldık" diye sitem yüklü göndermeler yapmış. Bu mesaj SHP döneminde HEP'le işbirliği yapan İnönü'nün de "kapsama alanı"na girmektedir.
Baykal, HADEP'e yüklenirken Güneydoğu'daki yerel yönetimlerin halka hizmette zorlandıklarını ve giderek düş kırıklığına yol açtıklarını görmüş olmalı. CHP lideri, Güneydoğu'da terörün etkisi azalıp normalleşme başladıktan sonra yöre insanının Ankara'dan "bölgesel bir sorun" olarak görülmekten rahatsız olduğunu ve Türkiye genelinde sahiplenme beklenildiğini saptamış. Sosyal demokrat bir partinin bu ulusal açılımı sağlayacağı düşüncesinde Baykal. CHP'nin bölgede daha aktif politika izleyeceğini söylüyor.
Baykal izlenimlerini anlatırken "En büyü sorun işsizlik, 100 milyar doları güvenliğe harcayan Türkiye'nin 10 milyar doları, Güneydoğu'nun kalkınmasına ayırması çok mu zor?" diye soruyor ve bölge merkezli olmayan hiçbir projenin başarıya ulaşamayacağını savunuyordu.
Aslında Ankara - İstanbul - Washington üçgeninde çalışan Kemal Derviş de Güneydoğu'ya gitmeli...
CHP lideri, Diyarbakır'daki Gaffar Okkan özlemiyle ilgili bir yargıyı da aktardı; "suikastın ardında Emniyet Müdürü'nün set çektiği büyük rantların bulunduğu ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin kendilerine engel gördükleri Okkan'ı ortadan kaldırdıkları" öne sürülüyormuş. Hizbullah terörünü de aşan söylentiler mevcutmuş. Baykal, halkın dürüst yönetici özleminin boşuna olmadığına inanıyor.

Not: Uzayan bir polemiğe bu sütunun yazarını da ilgilendirdiği için noktayı koyalım. Sansür iddiasına konu olan "istifa" başlıklı yazıyı 6 Haziran tarihinde Datça'da kaleme almıştım. Makalem ertesi günkü Anadolu ve Türkiye baskılarında eksiksiz yayımlanmıştır. RTÜK yasası Meclis'ten geçene dek yazının konulmadığı iddiası doğru değildir. İlgilenen okurlarımız 7 Haziran tarihli gazete koleksiyonuna bakabilirler.