Baykalın Güneydoğu atağı

2 günlük programın asıl amacı kurultaya gelirken trafik kazasında yaşamını yitiren Eruh İlçe Başkanı Kadir Bektaş'ın ailesine başsağlığı dilemekti; o vesileyle Diyarbakır'dan Mardin'e, d"nüşte Batman ve Şırnak'a uzanan bir tur atıldı.CHP'nin Güneydoğu gezisinde hayli sıcak bir halkla ilişkiler atağı g"zlendi:™len ilçe başkanının eşi Necibe Bektaş, Eruh'ta y"netime atandı. Baykal, Kürtçe konuşan kadın y"neticiyle tercüman aracılığıyla anlaşmış. Kurultayda da Metinan aşiretince Baykal'ı "ven Kürtçe pankart açılmıştı. Derik'te 2 bin 71 kişi topluca CHP'ye katıldılar. B"ylece Baykal CHP'nin anadili Kürtçe olanların kültürel haklarına saygı g"steren bir politikayla Güneydoğu'ya açılıyor.CHP lideri Diyarbakır'da yerel TV kanalından HADEP'e "B"lgesel ve etnik temelde siyaset anlayışını terk etmeliyiz. Protesto anlayışına dayalı politika yanlıştır. Bunu anlıyoruz ama sonuçta siz de biz de Meclis dışında kaldık" diye sitem yüklü g"ndermeler yapmış. Bu mesaj SHP d"neminde HEP'le işbirliği yapan İn"nü'nün de "kapsama alanı" na girmektedir.Baykal, HADEP'e yüklenirken Güneydoğu'daki yerel y"netimlerin halka hizmette zorlandıklarını ve giderek düş kırıklığına yol açtıklarını g"rmüş olmalı. CHP lideri, Güneydoğu'da ter"rün etkisi azalıp normalleşme başladıktan sonra y"re insanının Ankara'dan "b"lgesel bir sorun" olarak g"rülmekten rahatsız olduğunu ve Türkiye genelinde sahiplenme beklenildiğini saptamış. Sosyal demokrat bir partinin bu ulusal açılımı sağlayacağı düşüncesinde Baykal. CHP'nin b"lgede daha aktif politika izleyeceğini s"ylüyor.Baykal izlenimlerini anlatırken "En büyü sorun işsizlik, 100 milyar doları güvenliğe harcayan Türkiye'nin 10 milyar doları, Güneydoğu'nun kalkınmasına ayırması çok mu zor?" diye soruyor ve b"lge merkezli olmayan hiçbir projenin başarıya ulaşamayacağını savunuyordu.Aslında Ankara - İstanbul - Washington üçgeninde çalışan Kemal Derviş de Güneydoğu'ya gitmeli...CHP lideri, Diyarbakır'daki Gaffar Okkan "zlemiyle ilgili bir yargıyı da aktardı; "suikastın ardında Emniyet Müdürü'nün set çektiği büyük rantların bulunduğu ve çıkar amaçlı suç "rgütlerinin kendilerine engel g"rdükleri Okkan'ı ortadan kaldırdıkları" "ne sürülüyormuş. Hizbullah ter"rünü de aşan s"ylentiler mevcutmuş. Baykal, halkın dürüst y"netici "zleminin boşuna olmadığına inanıyor. CHP lideri Deniz Baykal, kurultay ertesi ilk yurt gezisini Güneydoğu'ya yaptı. dsazak@milliyet.com.tr Not: Uzayan bir polemiğe bu sütunun yazarını da ilgilendirdiği için noktayı koyalım. Sansür iddiasına konu olan "istifa" başlıklı yazıyı 6 Haziran tarihinde Datça'da kaleme almıştım. Makalem ertesi günkü Anadolu ve Türkiye baskılarında eksiksiz yayımlanmıştır. RTšK yasası Meclis'ten geçene dek yazının konulmadığı iddiası doğru değildir. İlgilenen okurlarımız 7 Haziran tarihli gazete koleksiyonuna bakabilirler.