Çiçekle medya üzerine

Hükümet sözcülüğü görevini de üzerinde bulunduran Adalet Bakanı Çiçek, öncelikle şu noktanın altını çizdi:"Ceza Yasası 1 Nisanda yürürlüğe girecek, bundan geri adım atma şansımız yok. Bundan sonra uygulamaya bakılır, gazeteci cemiyetleriyle oturur konuşuruz, parlamento uygun görürse yasa değişebilir de ancak bunun yolu eylem yapmaktan geçmez.Hükümetin basını susturmak, köşeye sıkıştırmak için Ceza Yasasını değiştirdiği savunulamaz. İntikam peşinde değiliz. Bu ahlaki olmaz, siyaseten de doğru değildir.Türk Ceza Yasası, Meclis komisyonlarınca aylarca tartışıldı, iktidar ve muhalefet gruplarınca açık ve şeffaf şekilde ele alındı. Medyamız o zaman sadece zinayla ilgilendi. Ben kürsüden, yeni Ceza Yasası tek bir zina maddesine hapsedilemez diye konuştum. Ama dinletemedim. Gazeteci örgütleri şimdi ortaya çıkıp, basının susturulacağını söylüyorlar. İtiraz ettikleri maddelerle ilgili daha önce niye değişiklik önerisi getirmemişler."Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Kadın örgütleri ve Yargıtay dışında kimseden itiraz gelmedi. Basın da Mecliste sabahlasaydı! şeklinde kendisine atfedilen sözlerden rahatsız olmuş. Basın düşmanı gibi gösterilmesinin medyaya karşı siyasi yaşamı boyunca izlediği diyalog ve hoşgörü çizgisine haksızlık olduğunu belirtiyor.Dünde değinmiştik:Medyanın da özeleştiri yapmasını gerektiren bir atlama söz konusu. Yasanın doğuracağı sakıncalar zamanında tartışılmadı.Çiçek, şunu savunuyor:"Zina tartışması dışında Ceza Yasası üzerinde iktidar ve muhalefet arasında geniş bir konsensüs sağlandı. Hakaret ve müstehcenlikle ilgili maddeler dışında CHPnin de itirazı olmadı. Hatta milli yararlara ilişkin 305inci madde görüşülürken AKPli arkadaşlar daha esnek olunmasını savundular. CHPli üyeler Kalsın, dokunmayalım dediler. Tutanaklar ortada. Acaba bütün bu tartışmalar olurken, Gazeteciler Cemiyetinin öteki meslek örgütlerden değişiklik isteği gelmiş mi? Aradan 6 ay geçtikten sonra tepki gösteriliyor." Peki bundan sonra ne yapılabilir?1 Nisana yetişmese bile, kısa sürede, Ceza Yasasının medya aleyhindeki hükümleri yeni bir paketle ayıklanabilir mi?Adalet Bakanına iletilmiş öneriler var. Cemil Çiçek de, Kanunlar Müdürlüğüne, Gazeteciler Cemiyetinden gelen dosya ile Avrupadaki uygulamalar çerçevesine Ne yapılabilir, araştırın diye talimat vermiş. Çiçek, Oturup konuşur, birlikte çözüm üretebiliriz ama bunun yolu eylemden geçmez diyor. dsazak@milliyet.com.tr Adalet Bakanı Cemil Çiçekle dün 1 Nisanda yürürlüğe girecek yeni Türk Ceza Yasasının medyanın özgür çalışma koşulları açısından doğuracağı sakıncaları ve yeni bir paketle değiştirilmesi olasılığını konuştuk.