Çocuklar için adalet

TBMM’den bir türlü çıkmayan “taş atan çocuklar”la ilgili yasal düzenlemeden yararlanacakların sayısının bir elin parmaklarını geçmeyeceğini savunan Adalet Komisyonu’nun CHP’li üyesi Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün “muhalefet şerhi”ni konu alan yazımız üzerine, bakanlıktan bir açıklama geldi.
Adalet Bakanlığı Basın Müşavirliği’nin açıklamasını bilgilendirici olacağı düşüncesiyle aynen yayımlıyoruz:
“1- Tasarıyla terör suçu işleyen tüm çocukların, çocuk mahkemelerinde yargılanmaları öngörülmektedir. Konuyla ilgili istatistiklere bakıldığında, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesine göre kurulan özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde;
2006 yılında 474,
2007 yılında 900,
2008 yılında 948,
çocuk hakkında dava açılmıştır. Tasarının kanunlaşması halinde, terör suçu işleyen tüm çocuklar çocuk mahkemelerinde yargılanacaktır. Sadece, büyükler ile birlikte suç işleyen çocuklar çocuk mahkemesinin uygun bulması koşuluyla özel yetkili ağır ceza mahkemesinde yargılanabilecektir.
2- Toplu hareket etme psikolojisi ve birtakım etkiler dolayısıyla bu tür suçları işleyen çocuklar hakkında hapis cezası yerine çocuklara özgü güvenlik tedbiri uygulanacaktır.
3- 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32. ve 33. maddelerindeki cezalar belli oranda indirilmektedir.
4- 2009 yılında 2911 sayılı Kanun’un 32. ve 33. maddeleri uyarınca hakkında dava açılan çocuk sayısı kesinleşmemiş verilere göre 400 civarındadır. Önceki yıllarda da benzer oranlarda dava açılmış olup 2010 yılına ilişkin veriler henüz derlenmemiştir.
5- 29 Haziran 2010 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarında 2911 sayılı Kanun’un;
32. maddesinden toplam 11 kişi bulunmakta olup, bunlardan 1’i çocuktur.
33. maddesinden toplam 162 kişi bulunmakta olup, bunlardan 9’u çocuktur.
Bu sayılar sadece ceza infaz kurumlarında bulunan çocuk ve büyükleri ifade etmektedir. Ancak, bu sayıların dışında halen tutuksuz olarak yargılanan çok sayıda çocuk ve büyük de bulunmaktadır.
6- Öte yandan, sonradan çıkan lehteki kanunların geçmişe yürümesi ilkesi kapsamında yapılan bu düzenlemeler, sadece halen yargılanmakta olan çocukları etkilemekle kalmayacak, daha önceden yargılanan çocuklardan yeni düzenlemelerin kapsamında bulunanlar da bu değişiklikten olumlu yönde etkilenecektir. Ayrıca değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle yeni mağduriyetlerin meydana gelmesi de önlenmiş olacaktır.”
Taş atan çocuklarla ilgili tartışmada beklenti; toplantı ve gösteri yasağının ihlalini “silahlı direniş” sayan cezanın ağırlığı kadar, çocuk mahkemeleri yerine özel yetkili ağır cezada yargılanan 2500 çocuğun özgürlüğünü sağlayacak şekilde suçun niteliğini değiştirmektir.
Adalet Bakanlığı, Meclis’teki düzenlemenin bunu sağlayacağı görüşünde.
Umarız bir an önce yasalaşır.