Darwin sansürü

Gündem yorgunu ülkemizde onca sorun arasında bir de “Darwin’e sansür” meselesi çıktı.
TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik dergisi, evrim kuramcısı Charles Darwin’i mart sayısında kapaktan düşürünce ortalık karıştı. Bilim çevreleri bu tercihi evrimi “yaratılış”a aykırı bulan anlayışın yeni bir bağnazlığı olarak görüyor.
UNESCO, 2009’u doğumunun 200. yıldönümü nedeniyle “Darwin Yılı” ilan etmiş.
Bilim Teknik dergisi de mart sayısının kapağını ve 16 sayfasını Charles Darwin’e ve evrim kuramına ayırmış.
Dergi bu şekilde yayına hazırlanıp baskıya geçtiği sırada TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Ömer Cebeci’nin müdahalesiyle durdurulmuş ve Bilim Teknik, “Küresel İklim Değişikliği” kapağıyla çıkmış. Derginin Yayın Yönetmeni Dr. Çiğdem Atakuman da görevinden alınmış.
TBMM Başkanı Köksal Toptan, Darwin’e sansür uygulamanın yanlış olduğunu savundu.
Devlet Bakanı Mehmet Aydın da, “Darwin’le ne kavgamız olabilir? Adamcağız ölmüş gitmiş. Darwin bir teori ortaya attı diye 200 sene önce, TÜBİTAK’ın aklının köşesinden geçmez, öyle bir ambargo koymak” şeklinde konuştu.
TÜBİTAK da dün bir açıklama yaptı. Mart sayısının hazırlıkları ve baskı aşamasındaki kurum içi aksaklıklardan ve yetki aşımından kaynaklandığı öne sürülen sorunun “Darwin sansürü” olarak algılanmasının üzücü olduğu savunuluyor.
Bilim Teknik’in Mart 2009 sayısı “Küresel İklim Değişikliği” şeklinde planlanırken, 27 Şubat’a kadar bu şekilde giden hazırlıklarla ilgili olarak Dr. Çiğdem Atakuman tarafından Prof. Ömer Cebeci’ye bilgi verildiği, 2 Mart’ta ise 16 sayfalık Darwin ilavesiyle değiştirilen dergiden kurumun son anda haberdar edildiği bildiriliyor.
TÜBİTAK’a göre olay bir “yetki aşımı”ndan ibaret! Derginin Mart 2009 sayısında Darwin ve evrim konusunda TÜBİTAK yayınları hakkındaki bilgilerin yer aldığı savunularak şöyle denilmekte:
“Kurumumuzun Darwin ve Evrim kuramına yaklaşımı bütün bilimsel olgulara ve teorilere yaklaşımından farklı değildir. Evrimsel biyolojide modern sentezin öncülerinden biri olan Ernst Mayr’ın ‘Biyoloji Budur’ isimli kitabı Kasım 2008 tarihinde TÜBİTAK tarafından yayımlanmıştır.
Darwin yılı olan 2009 yılında da, konu Bilim ve Teknik dergisinde ele alınacaktır.”
TÜBİTAK, “Darwin’e sansür” algılamasının kurumu ve çalışanlarını derinden yaraladığını kabul ediyor.
Vatikan’ın bile Darwin’in evrim kuramını konferanslar yoluyla tartıştığı bir çağda, “bilimsel ve teknolojik araştırmalar” yapmak üzere kurulmuş TÜBİTAK’ın Ortaçağ karanlığına sürüklenmesi düşünülemez.
Nitekim dünkü açıklamada kurumun misyonu “bilimsel araştırmaları ve bilim insanlarını desteklemek, bilim okuryazarlığının yükseltilmesine katkı sağlamak” şeklinde vurgulanıyor.
“Darwin’e sansür” TÜBİTAK’a yakışmadı!
Bilim Teknik’in “Darwin özel sayısı”nı bekliyoruz.