DİSK Eskişehir'de

DİSK, 14-15 Ekim'de sivil toplum ve sendikal örgüt temsilcilerini, akademisyen ve sanatçıları, siyaset ve iş dünyasından isimleri 'solda gelecek platformu' adı altında buluştururken kendi konumunu olası bir partileşmede 'kolaylaştırıcı rol' üstlenmek şeklinde belirlemişti.Geçmişteki TİP örneğinde olduğu gibi solda yeni bir parti kurma isteği toplumsal bir istem haline dönüşürse DİSK kendisi parti kurmayacak. Bu oluşumlara örgütsel destek verecek. Nitekim, İstanbul'daki Dedeman toplantısının ardından DİSK'in kolaylaştırıcı rolünü, adını Dünya İnsan Hakları Günü'nden alan '10 Aralık Platformu'nun üstlenmesi üzerinde mutabakat sağlanmış.DİSK Başkanı Süleyman Çelebi, bugün Eskişehir'de gelinen süreci ve bundan sonraki 'yol haritası'nı açıklayacak.18 Şubat'ta İzmir, 25-26 Şubat'ta Adana ve Gaziantep toplantıları planlanmış.Bu toplantılar, Türkiye'de bir erken seçim halinde soldaki siyasi aktörlerin güçlerini gözlemleyebilmek kadar, yeni oluşumun partileşme şansını da ortaya çıkaracak. Sol, bugünkü uygun iklime karşın halkın önüne Latin Amerika'daki gibi coşkulu seçenekler koyamıyor. Bolivya'da Şili'de sırayla iktidara gelen sol muhalefetten, 1980'lerde askeri cuntalar döneminde aynı kaderi paylaşan Türkiye solunun da çıkaracağı dersler olmalı. 2000'lerde Arjantin ve Brezilya ile benzer ekonomik krizleri yaşayan ülkemizde orta alt sınıfların, yoksul varoşların tepkisi AKP'yi iktidara taşıdı. CHP, solun tüm renklerini temsil edemediği gibi halkın çoğunluğunun desteğini de yanına alamadı. Salt AKP korkusuna ve 'Derviş faktörü'ne dayandırılan bir seçim kampanyasıyla bugünkü tablo çıktı.DİSK bu gerçeği de tartışmaya açıyor:"Türkiye'de sol partilerin sorunu kurumsal işleyiş zaafları kadar, toplumla bağların gittikçe zayıflamasıdır. Toplumla bağların nasıl güçlendirileceği, parti içi demokrasiden çok daha fazla kafa yorulması gereken bir sorundur. Solun yöneleceği temel alan sosyal adalettir, işsizlik, yoksulluk gibi sorunlara yapısal çözüm bulma iddiasıdır."10 Aralık Solda Yenilenme Platformu, kendisini neoliberal ekonomik yaklaşımlardan da statükocu, muhafazakâr milliyetçi eğilimlerden de uzak tutarak Cumhuriyet'in çağdaş kazanımlarına sahip çıkmak üzere yola çıkıyor.Anadolu'ya açılım Eskişehir'den başlıyor. dsazak@milliyet.com.tr Bolu ve İstanbul-Dedeman toplantılarının ardından DİSK 'Solda yenilenme, bütünleşme, kitleselleşme' adıyla başlattığı siyasal buluşmaların üçüncüsünü Eskişehir'de gerçekleştiriyor.