Emeklilik reformu

Emeklilikte "eşitlik" aldatmacasıyla, 68 yaşına kadar çalışarak daha düşük emekli ödeneğine hak kazanacak insanlara, yeni yasayla "bütçedeki kara deliği" kapatma misyonu veriliyor. Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağımız için, sosyal güvenlik fonlarının devlete olan yükü yıldan yıla azalacak. Kayıt dışı istihdam çığ gibi büyürken, esnek çalışma koşullarına geçişin özendirildiği iş yaşamında, 9 bin gün prim ödeyerek emekliliğe hak kazanma imkânı gittikçe güçleşiyor.4 milyon Bağ-Kurlunun prim ödeyemediği için sistemden düştüğü, yoksul nüfusun 20 milyona ulaştığı günümüzde, sağlıkta özelleşmeyi teşvikin nasıl bir çözüm getireceği de meçhul. Memur ve işçi sendikaları tasarıya karşı çıkıyor.TBMM'den 8 saatte geçen, 122 maddelik, 274 sayfalık "temel yasa"nın ne getirip ne götüreceğinin kamuoyunda yeterince tartışıldığı da söylenemez.DİSK Genel Sekreter Yardımcısı Perihan Sarı'yla görüştük ve sendikaların neye karşı çıktığını anlamaya çalıştık. Bakanlıkta çalışma genel müdürlüğü yapmış, iş müfettişi kökenli Sarı'ya göre Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur hizmetlerini "tek çatı" altında toplamayı, emeklilik haklarını gelecekte eşitlemeyi öngören tasarı, bir "ütopya" üzerine kurulmuş durumda. Ve mevcut kurumlar eski statüleriyle Sosyal Güvenlik Kurumu altında toplanıyor. TSK, yüksek yargı ve bürokrasi, milletvekilliği gibi ayrıcalıklı kurumların hakları da korunuyor.Sarı'ya tasarıda getirilen 18 yaşından küçük çocukların sağlık hizmetinden yararlanması olanağını soruyoruz.Doğubayazıt'ta kuş gribine yakalanan kızını "Yeşil kartı yok" diye Van'daki hastaneye götürmeyen babanın trajedisini unutmadık. Kızcağızın ölümü seyredildi.Perihan Sarı, bu tür olayların "utanç verici" olduğunu belirterek 20 milyon yoksulun bulunduğu Türkiye'de, döner sermaye modeliyle her biri özel işletmeye dönüşen hastanelerde sosyal devletin gereği olan hizmetlerin verilemeyeceğini savundu. Ve tasarıdaki düzenlemenin göstermelik seçim yatırımı olduğunu öne sürdü.Meclis'ten geçen tasarıdan sonra Dünya Bankası'nın isteğiyle emeklilik tazminatlarını kısıtlayan yeni bir "reform" yoldaymış. CHP de "Halkı Reformlardan Koruma" önerisi getirse fena olmayacak! dsazak@milliyet.com.tr Bir "reform" tasarısı daha Meclis'ten rüzgâr gibi geçti. Emekli Sandığı'nı, SSK'yı ve Bağ-Kur'u "tek çatı" altında toplamayı öngören Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı, CHP'nin katılmadığı Meclis Genel Kurulu'nda toplam 8 saatlik çalışma sonunda kabul edildi. Böylece IMF'ye verilen sözlerden biri daha yerine getirilmiş oldu.