IMF ve ek paket

2003ün son 6 ayındaki olumlu gelişmeler hükümeti IMF denetimi konusunda hayli rahatlatmıştı. Ağustostaki yüklü borç ötelemesi programı güvenin işaretiydi. Ancak bu toparlanmaya karşın IMF heyetinin, bütçede karşılığı olmayan asgari ücret artışı ve emekli zamlarından hoşnut kalmadığı anlaşılıyor. Hükümete bu harcamaların kaynağı soruluyor. İstenen ek önlem paketi 3 - 6 katrilyon arasında değişiyor. Bu da zam ve vergi demek!Başbakan Erdoğanın (birileri istedi diye zam yapmayız!) tepkisinin adresinin IMF olduğu çok açık.Oysa Devlet Bakanı Ali Babacan, hafta başında, AKPnin uyguladığı ekonomik programın Derviş döneminden farkını sosyal boyutuyla açıklıyordu. Hükümet göreve başlarken, zorunlu tasarruflarla ilgili geri ödeme takvimini uygulamaya koymuş, emeklilere zam yapmıştı.IMF 2004 yılı başında yeniden frene basıyor. Hükümeti programın geleceği konusunda uyarma gereği duyuyor.7. gözden geçirmenin tamamlanması Şubat ortasına bırakılıyor.O tarihten önce Başbakan Erdoğanın ABD gezisi gerçekleşecek. Washingtonda IMF ve Dünya Bankası ile görüşmeler var.IMF bütçe açıkları nedeniyle yalnız Türkiyeyi değil, Irak savaşını ek bütçe ile finanse eden ABD hazinesini de takibe almış durumda.Türkiye IMF ilişkilerinde 2004 kritik bir yıl. 2005te yeni bir stand by anlaşmasına gerek olup olmayacağına Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısı sonunda sergileyeceği performansa göre karar verilecek.Ekonomi yönetiminin IMF ipoteğinden kurtulabilmesinin en önemli koşulu Türkiyenin borç batağından çıkabilmesine bağlı. Oysa geçen yıl enflasyon ve faizlerde düşme, yüzde beşlik büyümeye karşın borç stoku azalmadı, arttı.2003 Aralık sonu itibariyle brüt iç borç stoku 194.4 katrilyon, dış borç stoku 88.2 katrilyon.2003te iç borçlarda 45 katrilyona yakın artış söz konusu.Devlet Bakanı Ali Babacan buna rağmen iyimser. Enflasyon artışı düştüğünde borç yükünün o kadar da ağırlaşmadığını düşünüyor:"İç borçlar 2003te yüzde 29.6 artmış. Geçen yıl hiç reel faiz ödemeseydik zaten yüzde 20 enflasyon var. Geriye 9.6 kalıyor. Bunun içinde Irak savaşı nedeniyle 2003ün ilk çeyreğindeki yüksek faizli borçlanmalar var. Batan bankalar var. İmar Bankası. 6.8 katrilyonluk kağıt artı Hazine ve fonun nakit imkanları toplam 7.9 katrilyon yük bindi. Bu yük binmeseydi, 2003 sonu itibariyle net borç stokumuzun gayri safi milli hasılaya oranı yüzde 68.5 olacak iken 70.7 oldu. Yüzde 2.2 İmar Bankasından geldi.Borç stokumuzu 2007de yüzde 60ın altına indirmek istiyoruz. Yaptığımız projeksiyona göre bu hedefe ulaşacağız. Bu aynı zamanda AB Maastricht kriteridir. Politika neyse uygulamayı da o çerçevede tavizsiz sürdürmemiz gerekiyor. İşin anahtarı bu." dsazak@milliyet.com.tr Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, 7. gözden geçirme çalışmalarına 16 Şubattan itibaren devam etmek üzere Ankaradan ayrıldı.