Linç kültürü

Sergi salonlarını, adliye koridorlarını, kültür merkezlerini basan grupların gazete ve televizyonlara yansıyan görüntülerinde de 1930'ların Almanya'sını çağrıştıran "faşizan ruh hali" öne çıkıyor. TCK'nın 301'inci maddesindeki "Türklüğü aşağılamak" hükmünü silah gibi kullanarak "müdahil" olarak davalara katılmaya başlayan Kemal Kerinçsiz başkanlığındaki Büyük Hukukçular Birliği'nin girişimleri "hukuki" nitelikten çıkıp açık saldırıya dönüşmüştür. "Protesto hakkı"nı kullanma adına, konferans salonu, üniversite, adliye basan bu grup üyelerine polisin de seyirci kalması sonucu insanların can güvenliği ortadan kalkmaktadır.Bu saldırganlık Beyoğlu'nda kitap tanıtımı yapan akademisyen bir grubun tartaklanmasına kadar uzanmıştır.TESEV'in "Göç Raporu" 10 Temmuz'da Ankara'da sunulacak. Bu kez Norveç Mülteci Konseyi ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği'nden katılımcılar ve AB Temsilcisi Kretschmer, AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Lagendijk gibi isimlerin de yer aldığı, CHP ve AKP'den milletvekillerinin tartışmacı olduğu toplantıda, Güneydoğu'da 1990'larda yaşanan zorunlu göçün sonuçları ele alınacak.Dilek Kurban, Ayşe Betül Çelik ve Deniz Yükseker tarafından hazırlanan "Güvensizlik Mirasını Aşmak: Devlet ile Yerinden Edilmiş Kişiler Arasında Toplumsal Mutabakata Doğru" adlı rapor üzerindeki görüşmeler, bir dönemin "travması"nın aşılmasında yeni önermeler ve çözümler ortaya çıkaracaktır.Güneydoğu'da 15 yıl süren göç olgusu bugün Diyarbakır'ın değil, aynı zamanda İstanbul'un, İzmir'in, Antalya'nın ve buna karşı politika üretemeyen Ankara'nın sorunudur.TESEV gibi sivil toplum kuruluşları "iyi niyetli" çabalarla siyasi kadroların görmezlikten geldiği sorunlar konusunda model üretiyorlar. Toplumsal sorumluluğun gereği olan çalışmalar yapıyorlar.İstanbul'da sergilenen saldırganlık ise "linç kültürü"nü ülkeye egemen kılmak isteyen aşırı milliyetçi çevrelerin aydınlara yönelik tehdidi hangi boyutlara taşıdıklarının kanıtıdır. Güvenlik birimleri bu eşkıyalığı seyrediyor. Ankara'da ne olacak, merak ediyoruz! dsazak@milliyet.com.tr TESEV'in "Zorunlu Göç" kitabının tanıtıldığı Beyoğlu'ndaki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin basılması olayı, Trabzon'da TAYAD üyelerine saldırıyla başlayan, Orhan Pamuk, Hrant Dink ve Perihan Mağden davalarında doruğa çıkan "linç kültürü"nün nerelere uzandığının sergilenmesi açısından vahimdir. Böyle şeyler Hitler'in palazlanmaya başladığı Nazi Almanya'sında "kara gömlekliler" tarafından yapılırmış.