Medyada rol modeli

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeninin medya için önerdiği gelecek yapılanmasında itiraz ettiği noktayı 21inci yüzyılda medyanın dünyada ve Türkiyede değişen rolü oluşturmuyor! Özkökün itirazı, nostaljik hatta demode bulduğu Abdi İpekçi ve Uğur Mumcunun gazetecilik anlayışının yeni kuşaklar tarafından örnek alınmasına... Her konuda olduğu gibi gazetecilik okullarında da zihniyet değişimi öneriyor Özkök. İpekçi ve Mumcunun gazetecilik anlayışları müzeye kaldırılırsa yeni rol modellerine yol açılırmış.Özkök akademisyen kökenli olduğu için yeni gazetecilik modelleri arama işini iletişim fakültelerine bırakıyor. Popstar türü yarışma açmayı önermemesi yine de mesleğe saygının ifadesi!Abdi Beyin ve Uğur Mumcunun salt gazetecilik yaparken katledildiklerini genç okurlara duyurması da önemli. Bir gazeteci niye öldürülür? Niye tabulaşırlar?Müzelik diye küçümsenen olgular nelerdir? Salt gazetecilik, bağımsız duruş, etik değerler, ilkeli olmak, tutarlı davranmak, cesaret değil midir?Medyada yeni rol modelleri sorgulanacaksa, kişilerin ötesinde bugün yitirdiğimiz değerler nedir onları tartışmamız gerekmez mi? Kimleri kaybettik? Nelerden vazgeçtik?Özkök yazılarıyla gündem yaratmayı sever. Hürriyetin başında olmak ona bu gücü veriyor. Geçenlerde, Medya hortumcuların üzerine niye gitmiyor? tartışması açmıştı.Yerinde bir meydan okumaydı.Medyada etik kirlenme temel sorun.1990larda medya, siyaset, ticaret üçgenindeki negatif sinerji mesleğe büyük darbe vurdu. Gazetecilikte bağımsız duruş kayboldu. Medya gücü kötüye kullanıldı. Siyaset, medyayı teslim aldı. Etik duvarlar çöktü. Milyarlarca dolar gazete sahibi bankacılar tarafından hortumlandı. Türkiyede tuhaf bir denge oluştu. Bir yanda batık şirketlerini kurtarmak üzere medya gücünü iktidarın hizmetine sunan gruplar. Öte yanda, sisteme muhalif olma iddiasındayken AKP işbaşına gelince düşünsel reflekslerini tümüyle iktidara odaklayan, resmi gazeteye dönüşen İslamcı gazeteler. Burada bir kırılma kaçınılmaz, zamanla siyaseti, düşünceyi dışlayan bulvar gazeteciliği dışında arayışlar güçlenecek, üçüncü denge kurulacak.Medyada rönesansa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Bu görev de geleneği olan gazetelere düşüyor. Mesleği ayakta tutan değerleri aşındırarak geleceği kuramazsınız.Sahi genç iletişimciler hangi tür gazetecilik anlayışını örnek alacaklar?Mini etekli kızı Pariste diri diri yaktılar! manşetini mi?Medyaya özeleştiriye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. dsazak@milliyet.com.tr Ertuğrul Özkökün, İletişim fakülteleri, mesleğe düşman insan yetiştiriyor görüşünden hareketle genç gazeteciler için yeni rol modelleri önermesi tartışma yarattı.

DİĞER YENİ YAZILAR