Müşerref Hanım

Kuzum, derhal büroya gelin, ihtilal başladı!Anka Ajansında parlamento muhabiri olarak çalışıyorum. Müşerref Hekimoğlu, ajansın patronu. Ankayı Altan Öymenden devraldıktan sonra genç bir ekip kuruyor. Teoman Erel, Yazı İşleri Müdürü; Uluç Gürkan, Ekonomi Bültenini çıkarıyor. İstihbarat şefimiz Varlık Özmenek.TBMM, altı aydır Cumhurbaşkanı seçemiyor... Sonu gelmez hükümet krizleri, gensorular ve yaklaşan darbenin ayak sesleri. İhtilal ve muhtıra görmüş 1960ların usta gazetecileri yanında mesleğe 1970lerin ikinci yarısında başlayan bizler çömez sayılıyoruz. Bir ihtilal daha var! Ancak Ne zaman başlayacak? öğrenemiyoruz. Çünkü 1980 yazında Mecliste öğleden sonraları Cumhurbaşkanlığı için nafile turlar yapılıyor. Türkiye darbenin eşiğinde, Ajda Pekkana, Bülent Ersoya oy çıkıyor, CHP ve AP tarihsel uzlaşmayı bir türlü sağlayamıyor. Milletvekilleri, Meclisten Yarın belki görüşemeyiz diye ayrılıyorlar.Müşerref Hekimoğlunun telefonuyla darbeyi haber alıyoruz. Daha doğrusu atlamış oluyoruz!Anka Ajansı o yıllarda, Çankayada Portakal Çiçeği Sokakta. Yollar henüz kesilmeden, sokağa çıkma yasağı başlamadan büroya ulaşıyorum. Meclisin önünden geçerken, askeri birliklerin ve tankların palet sesleri geliyor.Hekimoğlu başta, Ankanın yönetici ve muhabir kadrosu 12 Eylülün askeri kodlarını, Genelkurmay Başkanı Evren tarafından gerçekleşen darbenin emir komuta mekanizmasını, Ecevit, Demirel ve öteki siyasi liderlerin akıbetini çözmeye çalışıyorlar. Telefonlar, teleksler susmuyor.Müşerref Hanım, 27 Mayısın romanını yazmış, 1960ların Milli Birlikçileriyle yakın dostlukları olan bir gazeteciydi. Nülüfer Yalçın ve Müşerref Hanım başkentin 1970 - 80li yıllardaki en güçlü kadın gazetecileriydi. Geniş diplomatik ve siyasi çevreleri vardı. Müşerref Hanım, Ankaranın kültür ve sanat çevreleriyle iç içeydi.Anka Ajansına 1978 yılında girmiştim. Ecevit hükümeti yeni kurulmuştu. Rüzgarlı Sokakta mesleğe başladığım Yeni Ulusta geçen 2.5 yılın ardından Anka Ajansı, gazetecilikte üniversite ötesi mastır programı gibiydi. 1982 yılına kadar, rahmetli Teoman Erelin yönetiminde dört yıl siyasi haberciliğin en iyileriyle çalıştım.Müşerref Hekimoğlu, Ankanın bağımsızlığı özgür ve dürüst habercilik için yaşamının sonuna kadar mücadele etti. Ankara gazeteciliğinin simgesiydi. Kendisini Cumhuriyet kızı, devrim kuşağı olarak tanımlardı.Müşerref Hanımı son yolculuğunda saygıyla anıyoruz. dsazak@milliyet.com.tr 12 Eylül 1980... Saat 04.00. Israrla çalan telefonu açıyorum. Müşerref Hanımın sesi: