Öcalan davası

Öcalan'ın avukatlarının, DGM'nin verdiği 'ölüm cezası'nın ardından (3 Ağustos 2002'de idam cezası kaldırılınca ağırlaştırılmış hapis cezası uygulamasına geçilmiş ve AİHM'de sonuçlanmayan davalara getirilen istisna nedeniyle Öcalan'a af yolu kapatılmıştı) AİHM'ye yaptıkları itiraz sadece 'savunma' yönüyle kabul görmüştü.AİHM Küçük Dairesi'nin 12 Mart 2003'te verdiği bu karara hem Öcalan'ın avukatları, hem de Türk hükümeti itiraz etmişti. Öcalan dosyası tarafların itirazları doğrultusunda AİHM Büyük Dairesi tarafından sonuca bağlanacak. Ankara'ya gelen bilgiler, İmralı'daki gözaltı sürecinde ve iddianamenin hazırlık aşamasında avukatlara yeterince zaman tanınmadığı gerekçesiyle Öcalan'ın yeniden yargılanmasının isteneceği yönünde.AİHM bunu önerecek, ancak Türkiye'de yargının ne şekilde davranacağını izlemekten, Avrupa Konseyi üyelerinden oluşacak 'Delegeler Komitesi' sorumlu olacak. Dışişleri Bakanlığı, karara uyulmasından yana. Uluslararası hukuk kuralları Öcalan davasının yeniden açılmasını zorunlu kılıyor. Ekim 2005'te AB ile başlayacak müzakere sürecinin de Öcalan davasından olumsuz etkilenmemesi gerekiyor. Ancak siyasi iktidarın iki çekincesi var: 1412 sayılı CMUK'u tadil eden 3 Ağustos 2002 tarih ve 4771 sayılı yasa. Yasanın geçici 1. maddesi Öcalan'la ilgili olası gelişmeleri gözeterek, 'Sonuca bağlanmamış AİHM kararlarını kapsam dışı bırakmış!' Ayrıca benzer bir hüküm 1 Haziran'da yürürlüğe girecek Ceza Muhakemeleri Kanunu'na (CMK) eklenmiş.Bu istisnalar kaldırılmadan 'Öcalan'ın yeniden yargılanması' mümkün gözükmüyor. Strasbourg'daki mahkemede Türkiye aleyhinde sonuçlanmış 30 dava daha bulunuyor. 60 dosya da karara bağlanmak üzereymiş.Ortada 'Apo'dan bağımsız' bir durum var. Sonuçta Öcalan, 30 bin kişinin yaşamına mal olmuş birisi olarak yargılanıp beraat edecek değil! Muhtemelen aynı cezaya yeniden çarptırılacak. AİHM'nin yaklaşımı da davanın hazırlık aşamasında uluslararası yargının 'savunma' için gerekli gördüğü sürelere uyulmayışı. Daha önce de 'askeri üye'nin DGM'deki konumu tartışılmıştı. Bunlar daha çok usule ilişkin itirazlardı. Geride kaldı.AİHM'den çıkacak kararın 'siyasi' yönüne gelince... Son aylardaki 'milliyetçi yükseliş' nedeniyle MHP'nin alacağı tutum ve Öcalan'ın mahkemede vereceği mesajların toplumda yol açacağı gerginlik Ankara'yı düşündürtüyor. 12 Mayıs'ı bekliyoruz. dsazak@milliyet.com.tr Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Abdullah Öcalan davasını bu hafta karara bağlıyor. 12 Mayıs'ta açıklanması beklenen kararda, Kenya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve İmralı'da yargılanan Öcalan'a 'savunma hakkının ihlal edildiği' gerekçesiyle yeniden yargı yolunun açılması bekleniyor.

DİĞER YENİ YAZILAR