Seçimde tek hesap

Seçimde tek hesap


     Siyasetin finansmanında 'şeffaflık' istemiyle hazırlanan yasa önerisi DYP Genel Başkanı, Elazığ milletvekili Mehmet Ağar imzasıyla yenilendi.
     Meclis'te geçen dönem 'kadük' olan öneriyi yeniden gündeme getiren Mehmet Ağar'la dün görüştük, dokunulmazlıklar gibi bu sorunun da takipçisi olduklarını anlattı.
     Doğru Yol'un önerisinde 'seçim finansmanının meşruiyeti ve saydamlığı' üzerinde duruluyor. Siyasi partiler ve milletvekili adaylarının seçim harcamalarıyla ilgili denetim mekanizmaları oluşturuluyor. YSK'ya, Anayasa Mahkemesi'ne bağlı ya da bağımsız bir 'Siyaset Finansman Kurulu' oluşturulması isteniyor.
     Anayasa'ya uyum gereği bugüne kadar yasalarda yerine getirilmeyen 'adaylarla ilgili harcamalar'ın denetimi konusunda bağlayıcı hükümler getiriliyor.
     DYP'nin önerisi şöyle özetlenebilir:
     "Siyasal partiler ve milletvekili adayları seçim dönemlerinde milli bir bankada özel 'seçim hesabı' açmak zorundadır.
     Bu hesapları siyasal partiler Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anayasa Mahkemesi'ne ve Yüksek Seçim Kurulu'na, milletvekili adayları ise il seçim kurullarına bildirirler.
     Seçim döneminde 'tek hesap'ta toplanan gelir ve gider hareketleri bu şekilde izlenir. Bu hesapta görülmeyen harcamalar hukuka aykırı sayılır.
     Bir milletvekili adayının seçim harcaması 20 milyar lira tavanını aşamaz.
     Her seçim dönemi için YSK tarafından Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'dan ikişer üyenin katılımıyla Seçim Hesapları Komisyonu kurulur.
     YSK, Seçim Hesapları Komisyonu'nun görüşü üzerine özel seçim hesabını açmayan, aşırı harcama yapan, seçim finansmanının şeffaflığına ilişkin hükümleri çiğneyen milletvekili adayının 'seçilmemiş sayılmasına' karar verebilir.
     Seçimlerde usulsüz bağış yapan tüzel kişiler seçimi izleyen beş yıl boyunca devletle veya hiçbir kurum ve kuruluşla taahhüt ilişkisine giremezler."
     Parti başkanlarının şirket CEO'su gibi parti kurup ceplerinden milyonlarca dolar seçim harcaması yapabildikleri bir ülkede DYP'nin girişimi yerinde. Siyasetin finansmanında şeffaflık arayışına 'seçim harcamaları'ndan başlamak gerekiyor.
     DYP'nin girişimi öteki partileri de harekete geçirmeli.
     Dün CHP Meclis Grup Başkanvekili Haluk Koç aradı. Milletvekili dokunulmazlığını sınırlandırmaya kararlı olduklarını söyledi ve DYP'nin çağrısını Nasrettin Hoca'nın 'göle maya çalması'na benzetti. TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş ise 'Ağar'ın dokunulmazlığı zamanında kaldırılsaydı Susurluk çözülürdü!' dedi. CHP'ye göre Anayasa'nın 83. maddesindeki asıl engeli, 'bir yıl süreyle dokunulmazlıkları Meclis'e getirmeyelim' diyen AKP'nin kimi bakanlarla ilgili davaları sonuçlandırma niyeti oluşturuyor.
     AKP yan çiziyor!