Seçmeni sola çekmek

Dün değinmiştik.Bir parti solda ya da sağda olsun yetkili kurullarının, kongre ya da kurultaylarının kararıyla 'program ve ideolojisi'nde değişikliğe gidebilir. Seçim zamanlarında ise toplumun önüne yeni hedefler koyabilmek amacıyla 'bildirge' güncelleştirilir.Anlaşılan CHP, yerel seçimler öncesinde kendine yeni bir 'yol haritası' çizmenin peşinde. Bunu yaparken de, Türkiye'de geleneksel olarak sağ oyların soldan daha fazla olduğu görüşünden hareketle 'rotayı' merkeze çeviriyor.CHP, 3 Kasım seçimleri öncesinde Kemal Derviş'i transfer ederek daha önce hiç sola oy vermemiş çevrelere açıldı. 'AKP korkusu' da buna eklenince İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde CHP oylarında artış gözlendi.Ancak Türkiye genelinde yüzde 19'a yükselen CHP oyları, solun Nisan 1999 seçimlerinde yüzde 31 olan toplam gücü dikkate alındığında gerilemişti. DSP oyları büyük ölçüde AKP'ye gitmişti. Ecevit hükümetinin son bulmasında etkin olan 'Derviş faktörü', CHP'nin barajı geçmesinde etken olmuş ancak beklenildiği kadar oy getirmemişti.3 Kasım seçimlerinin CHP içinde köklü bir analizi yapılmadığı için bu tartışmanın da üstü örtüldü. Partinin 'sağdan' aldığı oylar fazlasıyla abartıldı. Ve soldan kaçan oyların nedeni irdelenmedi.Prof. Yılmaz Esmer Milliyet'te seçim sonrası yayımlanan araştırmasında 'CHP'nin umulanın aksine merkez sağ partilerden hemen hiç oy çekemediğini' saptamıştı. Buna rağmen CHP'nin kendisini 'merkez'de görenlerden aldığı bir miktar oya bakarak bir gelecek projeksiyonu çizmiş Prof. Esmer:Sosyal demokratlar ne yapabilir?'Kolay cevap, merkeze yaklaşmak, politikalarını merkezi de kapsayacak şekilde genişletmeye çalışmak ve böylece merkezden daha fazla oy almak. Bu seçenek partinin kendini 'değiştirmesi' ya da çok sevilen deyimle 'yenilenmesi' anlamına geliyor. Ama bir seçenek daha var:Merkezdeki ve merkez sağdaki seçmeni sola (partiye değil, sola) çekmek. Yani partiyi biraz daha merkezci veya merkez sağcı yapmak yerine, seçmeni sosyal demokrat yapmak!'Türkiye koşullarında bir ülkede bunun imkânsız olduğu söylenebilir mi?Prof. Yılmaz Esmer'in önerisini tartışmak gerekiyor.AKP, 15 ayda nasıl iktidar oldu, salt İslamcı tabandan aldığı oylarla mı? Hayır. 1990'lara damgasını vuran 'merkez sağ' iktidarlarla özdeşleşen 'yolsuzluk ekonomisi'nin yoksullaştırdığı kitlelere seslenerek, solun boşalttığı alanlara, kent varoşlarına yönelerek oylarını yüzde 35'e taşıdı.CHP muhalefette güçlenmek istiyorsa, AKP'den, 'merkez sağ'dan kaçacak oyları beklemek yerine önce 'solda birliği' sağlamaya yönelmeli.Seçmeni sola çekmenin yollarını aramalı.Avrupa'daki çağdaş sol partiler bunu yapıyor ve kazanıyor! dsazak@milliyet.com.tr CHP liderliğinin, partiyi yerel seçim öncesi 'merkez'e çekmeye çalışması yerine 'seçmeni sola çekmesi' çok mu zor ve zahmetli uğraştır?