Solda birlik

Dalgalı kur rejiminin ekonomide yol açtığı sarsıntı Türkiye'yi sonbaharda 2001 Şubat krizine benzer yeni bir felaketle karşı karşıya getirirse, erken seçim kaçınılmaz olarak gündeme gelecek. Nitekim son kamuoyu yoklamaları AKP'deki düşüşü gösteriyor.İktidarın bu şartlarda, 2007 Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar dayanması zor. Ancak başka bazı sosyal göstergeler ve Prof. Ersin Kalaycıoğlu ile Doç. Ali Çarkoğlu'nun araştırması ülkenin aynı zamanda "radikal sağ"a kaydığına işaret ediyor.İkilem şudur: AKP'den kurtulmaya çalışırken, "solsuz bir parlamentoya", MHP-DYP ağırlıklı yönetimlere sürüklenmeye aday bir Türkiye.Bu süreç aynı zamanda AB projesinin de "sonu"nu getirebilir.O halde ne yapmalı?2006'da erken seçim olasılığını da göz önünde tutarak solda birlikteliğin süratle sağlanması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz ortamda bu misyonu üstlenecek partiler açısından durum şudur: CHP, Meclis'te temsil edilen tek "sol" parti olarak, DSP ve SHP'yi de içerecek bütünleşmenin adresi olmaya hevesli gözükmüyor. Bütünleşme çağrısını daha çok, merkez sağ, muhafazakâr partilerin tabanına yöneltmeyi tercih etmiş durumda Baykal. Örgütsel birleşmeden çok, öteki sol partilerde politika yapanların bireysel olarak CHP çatısı altında toplanmaları Deniz Bey'in işine geliyor.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen'in adı da birliktelik arayışlarında öne çıkıyor.Ecevit de rahatsızlanmadan önce "Büyükerşen formülü"ne sıcak baktığını açıklamıştı. Ancak DSP yönetiminin Büyükerşen etrafında yeni bir yapılanmadan yana olmadığı gözleniyor.CHP'nin de Kemal Derviş ve İsmail Cem'i partiye transferine benzer bir yol izliyor olmasının Büyükerşen cephesinde soğuk karşılandığı anlaşılıyor. Bu durumda mevcut isimler ve siyasi yapılanmalara dayalı birlikteliğin gerçekleşme şansı düşük gözüküyor. Önemli bir ilerleme kapısı DİSK'in başlattığı çalışma olabilir.DSP, SHP, ÖDP ekseninde bir bütünleşme ve yenileşme sağlanabilir.Oradaki sorun da "CHP'yi aşalım" derken solda yeni bir bölünmeye yol açmaktır!Ekonomik krizin, işsizliğin, sosyal patlamaların eşiğindeki Türkiye'de solda bir seçenek çıkaramamak umut kırıcı. dsazak@milliyet.com.tr Rahşan Ecevit, Oran'daki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, rahatsızlanmadan önce eşi Bülent Ecevit tarafından başlatılan "solda birlik" konusundaki çalışmaları kendisinin sürdüreceğini ve on güne kadar bir açıklama yapacağını söyledi.