Uçuk entelektüel söyleşi

Uçuk entelektüel söyleşi


Akademisler, görüşlerini bilimsel çerçeveye oturturlar.
Prof. Nur Vergin, 2001 sonunda 11 Eylül'e bakışı, "Global 28 Şubat" benzetmesi yapılan ABD çıkışlı "özgürlüklere şal örtme" eğilimini, "İslam rönesansı" düşüncesini ve Arjantin'deki sosyal patlamayı yorumlarken kitabı kapattı, içinden geldiği gibi konuştu.
Ve ortaya 2002 yılına ilişkin çarpıcı öngörüler çıktı.
İÜ Siyasal Bilimler Fakültesi'nde Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Nur Vergin, Türkiye'de 1990'ları aktif politikayla "iç içe" yaşamış bir öğretim üyesi.
Söyleşimiz sırasında görüşlerini ikiye ayırdığı bölümler oldu:
Bir yurttaş ve "uçuk entelektüel" kimliğiyle yorumladı geleceği.
Türkiye'de siyasal kilitlenmeyi aşmak için herkesin bir çıkış aradığı ortamda, Nur Vergin yurttaş gözüyle seçime gitmenin felaket olacağını belirtiyor ki, şu anda kamuoyunda böyle bir kararsızlık olduğu kesin. Tayyip Erdoğan hareketinin yükseldiği, Tansu Çiller'in seçenek haline geldiği ortamda vatandaş "ölümlerden ölüm beğenmek" zorunda kalacak!
Uçuk entelektüel olarak dile getirdiği ve "isterseniz yazmayın" diye kayıt düştüğü görüşlerinde ise Nur Vergin, Türkiye'nin çözümsüzlükleri karşısında "yasal seçenek" göremediğini belirtiyor.
Prof. Vergin'in satır aralarında Serdar Turgut'un sonbaharda başlattığı "teknokrat"lardan oluşan "ara dönem" formülünün izlerini bulmak mümkün.
Kuşkusuz bunlar, pratikte uygulanması istenen modeller değil, çözümsüzlüğün ifadesi olarak belirtilen görüşler. Nur Vergin, Türkiye'nin AB dahil uluslararası ilişkileri nedeniyle ordunun da bu yöndeki arayışlara kapalı olduğunu belirtiyor.
İlginçtir. Arjantin'de hükümeti ve cumhurbaşkanını istifaya götüren olayların daha düşük yoğunluktaki benzeri Türkiye'de yaz başında, esnaf yürüyüşleri ve Başbakanlık'taki protesto eylemleriyle yaşanmıştı.
O tarihte Cumhurbaşkanı Sezer'e Anayasa'nın 119'uncu maddesini işleterek "olağanüstü hal" ilan etmesini telkin eden çevreler vardı. Ama ne Çankaya ne de Silahlı Kuvvetler bu görüşlere kapılarak, "demokrasi dışı" arayışlara prim vermişti.
Parlamentoda hükümeti değiştirecek siyasal aritmetik bulunmadıkça, artık ekonomik krizin hesabını seçimde halk sandıkta soracak. Demokrasinin gereği budur. Başka türlüsü düşünülemez.
Prof. Nur Vergin Arjantin ile Türkiye'yi karşılaştırırken, halkın tepkisini kanalize edecek bir sol muhalefetin olmayışına dikkat çekiyor.
Vergin'e göre 28 Şubat'ta kesintiye uğramasına karşın siyasal İslamın yükselişi durmadı ve hala tehdit oluşturmakta; Tayyip Erdoğan varoşlardaki boşluğu doldurmaya aday.
Prof. Vergin, 11 Eylül saldırısına karşı tepkisizliğin ardında da Türkiye'deki derin, ismi konmamış "Talibanlaşma" eğilimi bulunduğu inancında.DİĞER YENİ YAZILAR