Uçuk entelektüel s"yleşi

Prof. Nur Vergin, 2001 sonunda 11 Eylül'e bakışı, "Global 28 Şubat" benzetmesi yapılan ABD çıkışlı ""zgürlüklere şal "rtme" eğilimini, "İslam r"nesansı" düşüncesini ve Arjantin'deki sosyal patlamayı yorumlarken kitabı kapattı, içinden geldiği gibi konuştu.Ve ortaya 2002 yılına ilişkin çarpıcı "ng"rüler çıktı.İš Siyasal Bilimler Fakültesi'nde Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Nur Vergin, Türkiye'de 1990'ları aktif politikayla "iç içe" yaşamış bir "ğretim üyesi.S"yleşimiz sırasında g"rüşlerini ikiye ayırdığı b"lümler oldu:Bir yurttaş ve "uçuk entelektüel" kimliğiyle yorumladı geleceği.Türkiye'de siyasal kilitlenmeyi aşmak için herkesin bir çıkış aradığı ortamda, Nur Vergin yurttaş g"züyle seçime gitmenin felaket olacağını belirtiyor ki, şu anda kamuoyunda b"yle bir kararsızlık olduğu kesin. Tayyip Erdoğan hareketinin yükseldiği, Tansu Çiller'in seçenek haline geldiği ortamda vatandaş ""lümlerden "lüm beğenmek" zorunda kalacak!Uçuk entelektüel olarak dile getirdiği ve "isterseniz yazmayın" diye kayıt düştüğü g"rüşlerinde ise Nur Vergin, Türkiye'nin ç"zümsüzlükleri karşısında "yasal seçenek" g"remediğini belirtiyor.Prof. Vergin'in satır aralarında Serdar Turgut'un sonbaharda başlattığı "teknokrat" lardan oluşan "ara d"nem" formülünün izlerini bulmak mümkün.Kuşkusuz bunlar, pratikte uygulanması istenen modeller değil, ç"zümsüzlüğün ifadesi olarak belirtilen g"rüşler. Nur Vergin, Türkiye'nin AB dahil uluslararası ilişkileri nedeniyle ordunun da bu y"ndeki arayışlara kapalı olduğunu belirtiyor.İlginçtir. Arjantin'de hükümeti ve cumhurbaşkanını istifaya g"türen olayların daha düşük yoğunluktaki benzeri Türkiye'de yaz başında, esnaf yürüyüşleri ve Başbakanlık'taki protesto eylemleriyle yaşanmıştı.O tarihte Cumhurbaşkanı Sezer'e Anayasa'nın 119'uncu maddesini işleterek "olağanüstü hal" ilan etmesini telkin eden çevreler vardı. Ama ne Çankaya ne de Silahlı Kuvvetler bu g"rüşlere kapılarak, "demokrasi dışı" arayışlara prim vermişti.Parlamentoda hükümeti değiştirecek siyasal aritmetik bulunmadıkça, artık ekonomik krizin hesabını seçimde halk sandıkta soracak. Demokrasinin gereği budur. Başka türlüsü düşünülemez.Prof. Nur Vergin Arjantin ile Türkiye'yi karşılaştırırken, halkın tepkisini kanalize edecek bir sol muhalefetin olmayışına dikkat çekiyor.Vergin'e g"re 28 Şubat'ta kesintiye uğramasına karşın siyasal İslamın yükselişi durmadı ve hala tehdit oluşturmakta; Tayyip Erdoğan varoşlardaki boşluğu doldurmaya aday.Prof. Vergin, 11 Eylül saldırısına karşı tepkisizliğin ardında da Türkiye'deki derin, ismi konmamış "Talibanlaşma" eğilimi bulunduğu inancında. dsazak@milliyet.com.tr Akademisler, g"rüşlerini bilimsel çerçeveye oturturlar.