Yasaklı seçim

Bu kişilerin çoğu, AB uyum yasaları çerçevesinde sözde demokratikleştirilen Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasası hükümlerinden mahkûm oldukları için seçime katılamayacaklar!Oysa Erdoğan örneğinde AKP liderinin hapis yatarak cezasını çektiği, TCK 312/2. maddenin ise suçun niteliğini değiştirdiği biliniyor. Tayyip Erdoğan aynı şiiri bugün okusa mahkûm olmayacaktı!Yüksek Seçim Kurulu, Türkiyenin AB yolunda gerçekleştirdiği demokratik açılımları adaylar lehine yorumlamak yerine Anayasanın 76ncı maddesindeki affa uğramış olsalar bile... hükmünü esas aldı. Yargıtay 8. Dairenin Erdoğan ve Erbakan hakkındaki kararları da seçim yasağında rol oynadı.Bu sistemde adam öldürene seçim vizesi var. Düşünceleri sakıncalı bulunanlara yok!12 Eylül yasaklarını andıran bu kararlar, 3 Kasım 2002 seçimlerine gölge düşürüyor.Keşke siyaseten sandıkta yapılacak hesaplaşmaya hukuk alet edilmeseydi.1980 askeri döneminin siyasete vurduğu darbenin olumsuzlukları yirmi yıldır giderilemedi. 12 Eylül rejimi, eski siyasilere on yıl yasak getirdi ve bunları 1982 Anayasasına monte ederek, halka zorla onaylattı. Referandumda halk Anayasaya hayır dese askeri rejim uzayacaktı. Normalleşme uğruna yasaklar kabullenildi. Dört yıl sonra 1987de aynı halk, Ecevit ve Demirelin ve tüm siyasilerin kısıtlamalarını kaldırdı.Demirel önce başbakan ardından cumhurbaşkanı seçildi. Ecevit günümüzde hâlâ başbakan.Tayyip Erdoğanı ve öteki siyasileri ilgilendiren Anayasanın 76ncı maddesindeki yasağın kaldırılması da uzun sürmez. AKP ve CHPnin ağır basacağı yeni parlamento 1982 Anayasasının antidemokratik hükümlerini ayıklar.Seçimden çıkacak AB yanlısı bir hükümetin bu ayıbı sürdürmesi düşünülemez.Kuşkusuz seçime dek yapılacak şeyler de var:3 Kasımdan dönüş olmayacağı kesin ancak 1 Ekimde TBMM açıldıktan sonra yüzde 10 barajının düşürülmesi, tercihli oy sisteminin getirilmesi mümkün. Bu pakete AKP desteğinin alınması için yasaklılara adaylık yolunun açılması da düşünülüyormuş.Küskünlerin bu girişimi seçimi erteleme gibi örtülü niyet taşımıyorsa - ki taşısa bile sonuç alamazlar - baraj yüzde 5e çekilmelidir. Çünkü 3 Kasım seçimlerinde oyların en az yüzde 40ının Meclise yansımayacağı gözleniyor.Vetolar, yasaklar derken bir de meşruiyet krizi yaşanırsa 4 Kasımda oluşacak parlamentonun ömrü iyice kısalır.Seçim seçimi doğrurur.Yol yakınken, 3 Kasımın ayıplarından kurtulmalıyız!HADEPİN KADINLARI: KA -DERin kadın adaylar listesinde HADEPi atlamışız. Haklı olarak tepki gösterdiler. İlk üç sırada 45 kadına yer verilmiş. dsazak@milliyet.com.tr Seçime beş kala AKP lideri Tayyip Erdoğan YSK engeline takıldı. Erdoğanın yanı sıra kapatılan Refah Partisinin Genel Başkanı Necmettin Erbakan, HADEP Genel Başkanı Murat Bozlak, SDP lideri Akın Birdal ve 60 dolayındaki aday hakkında milletvekili seçilemez kararı alındı.