Yeni ruh hali

"ABye giriş, Yunanlılara birçok kapıyı araladı. Kendine güvenli bir uluslararası rol üstlenen ülke, bu sefer Avrupaya açık bir portre çiziyor.Yeni ruh hali şimdi de Türkiyeyi etkisine aldı. Ülke bir ekonomik krizle mustarip olduğu için, Kıbrıs meselesi henüz çözümlenebilmiş değil. Muhtemel bir Irak savaşının Türkiye açısından da, ABDnin AB ile ilişkileri yönünden de ciddi sonuçlar doğurması bekleniyor.Ancak her şeye rağmen Yunanistan ve Türkiyeye genel olarak baktığınızda, manzara her zamankinden olumlu gözüküyor."Türkiyenin yeni ruh halini irdeleyen bu analizde yaklaşan seçimlere de yer verilmiş. Kemal Dervişin şimdi ABye katılımı öngören yeni bir oluşumda çalışmaya başladığı belirtilerek şu değerlendirme yapılıyor:"Ordunun politik yönü ülkenin AB yolundaki temel engellerden biri. Diğeri ise din konusu. Avrupanın entelektüel çevreleri çokkültürlülüğü savunsa da, İslami köktendinciliğin etkin olduğu bir ülkeyi ABye dahil etmek sorunlu görülüyor. Bu önemsiz mesele değil. Beş yıl önce Türkiyede bir İslamcı hükümet ordunun dolaylı müdahalesiyle iktidardan düşürülmüştü. İslami parti seçimlerden başarıyla çıkacak gibi görünüyor. Öte yandan kasımdaki siyasi manzaranın bugüne kadar olduğundan çok daha farklı bir hal alması da bekleniyor."Yunanistan ABye 1967deki askeri darbenin etkileri kalktıktan sonra 1981de girdi. Türkiye ise o tarihte 12 Eylülü tüm sonuçlarıyla yaşıyordu. 20 yıl sonra AB trenini tekrar yakaladık.Yıl sonundaki Kopenhag zirvesinde müzakere takvimi alabiliriz.TBMM 29 Temmuzda olağanüstü toplantıya çağrıldı.İstenirse eş zamanlı bir çalışma programıyla hem AB yasaları gündeme alınabilir hem de 13 maddelik paket çıkarıldıktan sonra 3 Kasımda erken seçime gidilebilir.Yabancı gözlemcilerin de yakaladığı Türkiyedeki yeni ruh halini hala AB umudu ayakta tutuyor.Derviş neden hala kararsız ve bir partiyle yola çıkmadan önce tüm siyasi liderleri turluyor?2002de ekonomi bu haliyle borçları çevirebilse bile 2003te ne olacağı belirsiz. Türkiyenin son beş yıldaki iç ve dış borç faizlerin tutarı 145 milyar dolara, yani toplam ulusal gelirinin tamamıyla ancak karşılanabilecek rakama ulaşmış.AB süreci elbette ekonomiyi tek başına bu bataktan çıkarmaz ama Türkiye iki seçim dönemi (10 yıl) Batıyla bütünleşme hedefi doğrultusunda ilerleyip yeni yatırım alanları yaratabilirse yılda 6 - 7 kalkınma hızıyla genç kuşaklara gelecek umudu yaratabilir.AB uyum yasalarına Mecliste iki üç hafta zaman ayrılırsa seçim kaçmaz!Zaten bu partileri anlamak da mümkün değil.Tayyip Erdoğanı iktidara getirmek için niye bu kadar acele ediyorlar? dsazak@milliyet.com.tr Herald Tribunede Yunanistanın AB üyesi olduktan sonraki kazanımlarını yorumlayan William Pfaff imzalı makalenin finali, Osmanlının son dönemindeki hasta adam yakıştırmasına yeniden uğrayan Türkiye açısından hayli iyimser mesajlar yüklüydü: